Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
17.05.2017 01:02

Операції з нерезидентами, що не сплачують корпоративний податок

Партнер Synegor Law Firm (SLF, ТОВ "ЮФ "Синегор")

Останні новації законодавства розширили коло контрольованих операцій, віднісши до них операції з нерезидентами, що зареєстровані в країних де немає корпоративного податку. В статті розглянуто вказане питання.

   Відповідно до пункту 39.2.1.1. Податкового кодексу України контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а саме:

а) господарські операції, що здійснюються з пов’язаними особами — нерезидентами;

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг через комісіонерів-нерезидентів;

в) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій) , затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 Податкового кодексу України, або які є резидентами цих держав;

г) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України.

Визначення пов’язаних осіб наведене у пункті 14.1.159. Податкового кодексу України.

Хочемо зазначити, що критерії пов'язаних осіб з кожним роком розширюється і станом на 2017 містить уже досить значний перелік підстав визнання осіб пов'язаними.

Окрім цього, важливо зазначити те, що я кщо в ланцюгу господарських операцій між платником податків і його пов’язаною особою - нерезидентом, право власності на предмет (результат) такої операції перш ніж перейти від платника податків до пов’язаної особи - нерезидента (у разі експортних операцій) або перш ніж перейти від пов’язаної особи - нерезидента до платника податків (у разі імпортних операцій) переходить до однієї або декількох непов’язаних осіб, така операція для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств вважається контрольованою операцією між платником податків та його пов’язаною особою — нерезидентом. Таким чином, якщо навіть товар постачається повязаній особі не напряму, а через не повязану особу, то все рівно такі операції потрібно відслідковувати та відображати у відповідному звіті про контрольовані операції.

Щодо належності до контрольованих операцій господарських операцій, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій) , затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 Податкового кодексу України, або які є резидентами цих держав — потрібно вказати, що вказаний список є змінним і періодично Кабінет Міністрів вносить в цей передік додаткові країни та виключає з переліку країни. Такі зміни повязанні із зміною податкового клімату у відповідних країнах. При цьому наголошуємо на тому, що в разі, якщо країна внесена до відповідного переліку протягом року чи виключена протягои рок, то звіт про контрольовані операції подати потрібно обовязково — це підтверджує і відповідна судова практика.

Щодо належності до контрольованих операцій господарських операцій, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи — то ерелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України. Станом на травень 2017 року вказаного переліку ще немає.

Хочемо зазначити, що на міжнародній арені зараз є досить різноманітний податковий клімат: є країни, які внесені офіційно Кабінетом Міністрів України до офшорних територій, є країни, що не внесені до офшорніх територій, но при правильній схемі роботи також характеризуються відсутністю оподаткування (корпоративний податок), є країни, в яких податкова ставка є незначною. З огляду на вказане, станом на сьогодні є країни, що по своїй природі нагадують офшорні території, однак не вказані в переліку офшорних територій. Враховуючи підпункт "г" пункту 39.2.1.1. Податкового кодексу України при затвердженні Кабінетом Міністрів України переліку країн, де немає корпоративного податку під контрольовані операції підпадуть більшість світових господарських оперцій українських підприємств з нерезидентами, що матиме безумовно негативний вплив. Взагалі останні роки проглядається поступове збільшення контролю за міжнародними господарськими операціями шляхом розширення кола контрольованих операцій.

Для розуміння важливості звітування по котрольованих операцій радимо вести моніторинг прийняття Кабінетом Міністрів України акту про перелік країн, в яких ставка корпоративного податку дорівнює нулю.  

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]