Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
02.01.2017 19:04

Розумне дроблення бізнесу

Партнер Synegor Law Firm (SLF, ТОВ "ЮФ "Синегор")

Правильна індивідуальна схема дроблення бізнесу допоможе Вам уникнути зайвих податкових витрат та можливих збитків у випадку недобросовісності контрагента чи контролюючого органу.

При створенні бізнесу завжди актуальним є питанням податкового планування.Саме від коректного податкового планування залежить раціональність витратпідприємства на сплату загальнообов’язкових платежів у державний чи місцевийбюджет (податки, збори) та безпека самого бізнесу від недобросовісності, якдержави, так і контрагентів, з якими суб’єкт господарювання веде своюгосподарську діяльність.

Якщо суб’єкт підприємницької діяльності новостворений і його оборотинезначні, то звичайно такий спосіб оптимізації, як «дроблення бізнесу» єнеактуальним у його випадку.

Дроблення бізнесу – ефективний спосіб податкової оптимізації і захиступідприємства у випадку, якщо суб’єкт господарювання досягнув рівня значнихоборотів, які, наприклад, уже не дозволяють йому бути на спрощеній системіоподаткування.

Так, юридична особа чи фізична особа-підприємець можуть бути платникамитретьої групи єдиного податку на спрощеній системі оподаткування. Згідно ізстаттею 291 Податкового кодексу України протягом календарного року обсяг доходутаких платників податків не повинен перевищує 5000000 гривень. Бухгалтерпідприємства на такій системі оподаткування, наприклад, у середині року бачить,що дохід уже більше 4000000 гривень і, явно, підприємство не «влізе» в обсягдозволеного річного доходу, щоб залишитись на спрощеній системі оподаткування.

У такому разі ефективним механізмом податкової оптимізації є саме«дроблення бізнесу». Так, замість однієї юридичної особи, яка на спрощенійсистемі оподаткування обмежена доходом 5000000 грн, створюються дві юридичніособи, кінцевим бенефіціаром яких по факту є одна особа. У випадку наявностідвох юридичних осіб загальний дохід, як умова залишення на наступний рік наспрощеній системі оподаткування збільшується із 5000000 грн до 10000000 грн.Таким чином, дроблення бізнесу, по-перше дозволяє, зекономити кошти і платитименше податків.

Однак, дроблення бізнесу – це не лише ефективний спосіб податковоїоптимізації, а й надійний механізм убезпечення від недобросовісних дій з бокуконтролюючих органів та хитрих контрагентів.

Так, наприклад, підприємство є успішним суб’єктом господарювання,характеризується значним оборотом коштів і товару, має у власності багатонерухомого майна, обладнання, автомобілів і тому подібне.

Раптово податковий орган, можливо, навіть, і недобросовісно виноситьподаткове повідомлення-рішення, донараховує податкові зобов’язання і накладаєчерез суд арешт на підприємство, описує все майно, блокує банківські рахунки.По факту, підприємство - мертве і здійснювати ніякої господарської діяльності неможе. Відповідно, у разі прострочення договорів із контрагентами та в разіпоганого прописання у цих договорах форс-мажорних обставин, збитки підприємстваможуть бути значними. І навіть якщо контролюючий орган виявиться неправим інарахування податкових зобов’язань буде визнано необґрунтованим, збитків заненалежне виконання обов’язків перед контрагентами Вам це не зменшить.

Дроблення бізнесу дозволить Вам ефективно вирішити вказану проблему. Схемадіяльності у такому випадку виглядатиме так: замість одного підприємства у Васфункціонують два підприємства (юридичні особи чи фізичні особи-підприємці).Кожне підприємство має своє функціональне призначення. Перше підприємство –«балансове»; воно є власником всього рухомого, нерухомого майна, приладдя ітому подібне. Друге підприємство – «операційне»; здійснює безпосереднєвиробництво товарів, надання послуг та іншу діяльність й відповідно укладаєдоговори із своїми контрагентами. Операційне підприємство є фактично основним,оскільки здійснює всю господарську діяльність, на ньому «міститься» весь дохід,проте ніякого власного майна (рухомого чи нерухомого) у нього немає. Все майно,необхідне для здійснення господарської діяльності операційне підприємствоорендує у балансового підприємства.

При такій схемі роботи у випадку, коли контролюючий орган чи контрагентнакладає арешт (через суд) на операційне підприємство, робота основна неблокується, оскільки власником всього майна є балансове підприємство, яке післянакладення арешту на операційне підприємство починає працювати із «новимопераційним» підприємством, яке можна створити за один день. Кінцевийбенефіціар майже нічого не втрачає у такому випадку, оскільки все майноміститься на балансовому підприємстві, а гроші із операційного підприємствапотрібно періодично виводити, зокрема, шляхом співпраці із ФОП, які надаютьсяпослуги за цивільно-правовими договорами. Співпраця із останніми дозволяє виводитикеш та оптимізувати податок на прибуток.

Негативним наслідком  блокуванняопераційного підприємства може бути, наприклад, втрата податкового кредитупідприємства, проте така схема дроблення бізнесу є, безумовно, позитивною,незважаючи на невеликі проблемні аспекти.

У протилежному випадку, коли, наприклад, блокують не операційнепідприємство, а балансове, очевидно, що потенційна шкода буде більшою, ніж упопередньому прикладі, проте, все рівно, використовуючи дроблення бізнесу можнаоптимізувати негативні витрати. Так, при блокуванні балансового підприємства,операційне підприємство є вільним і може надалі проводити господарськудіяльність, при цьому орендувати необхідне їй майно можна у іншого суб’єктагосподарювання, оскільки балансове підприємство поки заблоковано.

Ідеально, звичайно, мати декілька операційних підприємств і декількабалансових, які завжди у випадку блокування одного з них, можуть бути заміненііншими, що дасть змогу уникнути негативних збитків та призупинення бізнесу.

Дробити бізнес потрібно раціонально і поступово, оскільки дроблення бізнесуможуть визнати недобросовісним і застосувати до суб’єктів господарюванняштрафні санкції і донарахувати податкові зобов’язання.

До прикладу, підприємство для оптимізації податкового навантаженняроздробило бізнес на декілька ТОВ на спрощеній системі оподаткування. Всікомпанії залишалися на одній і тій ж фактичній і юридичній адресі, крім цього,використовували один і той же IP-адрес, з якого здійснювалося управліннярозрахунковими рахунками в одному і тому ж банку, з цього ж IP-адресивідправляли звітність по різним підприємствам. Податківці запросто можутьдовести необґрунтованість дроблення бізнесу при такій системі податковогопланування.

У одній із справ податкові інспектори перевіряли компанію, яка торгувалапобутовою технікою, і звернули увагу на наявність загального відділу кадрів ібухгалтерії. Одні і ті ж співробітники працювали відразу в декількохорганізаціях на спрощеній системі оподаткування і мали однакові посадовіобов'язки. Були взяті свідчення у співробітників, і з'ясувалося: вказівки вониотримували від головної організації, фактично працювали єдиним колективом інесли матеріальну відповідальність за весь товар незалежно від того, з яким ТОВу них укладено трудовий договір. Ця інформація дозволила податківцям стягнутидодаткові гроші в бюджет.

Таким чином, аналізуючи вищевикладене, зазначаємо, що при дробленні бізнесуобов’язково потрібно «розкидувати» підприємства по різним юридичним адресам:навіть якщо Вас фактично не буде за вказаним у Єдиному державному реєстріюридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формуваньмісцезнаходженням, ніяких наслідків негативних для Вас це не матиме, оскільки з1 січня 2016 року із Податкового кодексу України було виключено положення проможливість анулювати свідоцтво ПДВ у разі, якщо суб’єкта господарювання невиявлено за вказаним у реєстрі місцезнаходженням.

У зв’язку із тим, що у липні 2015 році запроваджено електроннеадміністрування податків. Якщо суб’єкт господарювання (із системи дробленогобізнесу) здійснює податкову звітність шляхом використання електронних ресурсів,то потрібно здійснювати таку діяльність із різних IP – адресів та фактично,знаходячись за різними адресами.

При дробленні бізнесу також не варто використовувати сімейні зв’язки іпризначати на керуючі посади у різних суб’єктах господарювання людей, з якими уВас є сімейні чи родинні зв’язки.

Хоча тісні родинні зв'язки в бізнесі самі по собі не є підставою длявизнання отримання необґрунтованої податкової вигоди, все ж варто по можливостіуникати такої організаційної схеми, щоб не привертати непотрібної увагиконтролюючих органів.

Починати процедуру дроблення бізнесу потрібно також у правильно вбранийперіод. Так, якщо Ви починатимете дробити бізнес, наприклад, коли явно бачите,що через декілька тижнів Ви втратите можливість залишитись на спрощеній системіоподаткування, то, безумовно, контролюючому органу буде легше довестифіктивність мети створення нового суб’єкту господарювання і відповіднодобросовісність дроблення бізнесу.

Також варто виділяти в окремі одиниці бізнес-процеси повного циклу – тодінескладно довести їх реальну самостійність.

Дроблення бізнесу повинно обґрунтовуватись для суб’єкта господарювання нелише, як спосіб податкової оптимізації, а й мати зовнішню «добросовісну мету».В діях підприємця перш за все повинна бути економічна доцільність роздробленогоспособу ведення бізнесу, раціональні пояснення своїх дій і докази отриманняекономічної вигоди у вигляді зростання прибутку, зниження витрат і ризикуотримання збитків, неможливості поєднання процесів виробництва в одномупідприємстві, географічна необхідність і тому подібне.

Правильна індивідуальна схема дроблення бізнесу допоможе Вам уникнутизайвих податкових витрат та можливих збитків у випадку недобросовісностіконтрагента чи контролюючого органу.
 
Однак, дробити бізнес потрібно правильно, бо у противному випадку такедроблення Вам може зашкодити.
 
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]