Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
09.03.2017 11:38

Як захистити свої права споживача житлово-комунальних послуг?

Юристка з питань управління житлом, Агенція Марії Осипчук

Треба пам’ятати, що у сфері житлово-комунального господарства діють такі ж правила, як і в будь-якій іншій сфері послуг, тому якщо Ви сплачуєте вартість ЖКП, то маєте її отримати саме тієї якості, яка передбачена для конкретної житлово-комунальної послуги.

Упродовження розмови про відповідальнеставлення до власного будинку особливоважливим є розгляд питання захисту правспоживачів житлово-комунальних послуг.Крайнім часом дедалі більше зверненнянадходить саме щодо цього питання,оскільки вартість житлово-комунальнихпослуг з кожним днем збільшується, а їхякість, на жаль, не завжди співвідноситьсяз їх ціною.

Тожяк захистити свої права на житлово-комунальніпослуги належної якості?

Першза все, давайте пригадаємо базовіпоняття, які наведені у Законі України«Про житлово-комунальні послуги» (надалі- Закон). Житлово-комунальні послуги(надалі - ЖКП) - результат господарськоїдіяльності, спрямованої на забезпеченняумов проживання та перебування осіб ужитлових і нежитлових приміщеннях, будинкахі спорудах, комплексах будинків і спорудвідповідно до нормативів, норм, стандартів,порядків і правил. Отже, в розумінніЗакону, до житлово-комунальних послугвідносяться всі послуги, які забезпечуютьнам належні умови проживання, зокрема– вивезення побутових відходів, послугиз утримання будинків, споруд таприбудинкових територій, постачанняелектричної енергії, водо-, газо-постачання, тощо.

Середучасників відносин у сферіжитлово-комунального господарстваЗакон розрізняє виробників (виробляютьЖКП), виконавців (надають ЖКП), власників(володіють відповідним приміщенням),споживачів (споживають або мають намірспоживати ЖКП).

Такимчином, Закон вказує на те, що окрімвласника об’єкту нерухомогомайна, який відповідно до КонституціїУкраїни зобов’язаний утримувати своювласність, є також споживачі – особи,які безпосередньо споживають ЖКП тазобов’язані здійснювати відповіднірозрахунки. Споживач також може бутивласником приміщення.

Розібравшисьз базовими поняттями переходимо добезпосередньої процедури захисту правспоживачів ЖКП. Статтею 18 діючого ЗаконуУкраїни «Про житлово-комунальні послуги»передбачено, що у разі порушеннявиконавцем ЖКП умов договору, споживачмає право викликати його представникадля складення та підписання акту-претензіїспоживача, в якому зазначити строки,види, показники порушень та максимальноописати в чому саме були порушені праваспоживача ЖКП.

Представниквиконавця відповідної послуги зобов’язанийз’явитися на виклик споживача не пізнішестроку, визначеного договором. Томудля того, щоб розуміти як діяти у випадкупорушення Ваших прав споживача ЖКП, впершу чергу необхідно уважно ознайомитисяз умовами договору.

Якщовиконавець виконав Вашу вимогу танаправив до Вас свого представника, тотепер Вам необхідно скласти акт-претензію,який маєте підписати Ви та представниквиконавця ЖКП.

Якщож представник виконавця ЖКП не з’явивсядля підписання акту у встановленийдоговором строк або необґрунтовановідмовився від підписання акту-претензії,то акт вважається дійсним, якщо йогопідпишете Ви, а також не менш як дваВаших сусіди або сусідки.

Акт-претензіяє лише першою стадією захисту правспоживача ЖКП. Наступним етапом єнаправлення акту-претензії виконавцювідповідної послуги, який протягом трьохробочих днів з моменту отриманняакту-претензії має вирішити питанняпро перерахунок здійснених Вами платежівабо надати Вам обґрунтовану письмовувідповідь у задоволенні Вашої претензії.

Втой же час, слід пам’ятати, що навітьякщо виконавець відповідної ЖКП відмовивВам у задоволенні Вашої претензії, тоВи все одно маєте право звернутися досуду за захистом своїх прав, при цьому,відповідно до Закону України «Про захистправ споживачів», Ви будете звільненівід необхідності сплачувати судовийзбір.

Такимчином, чинним законодавством передбаченіпрості та зрозумілі шляхи захисту правспоживача ЖКП. Але для того, щоб ціправові норми діяли, кожен споживач маєконтролювати якість наданих ЖКП тасміливо звертатися до виконавціввідповідних послуг з метою відновленняїх якості та безпосередньозахищати свої права.

Требапам’ятати, що у сфері житлово-комунальногогосподарства діють такі ж правила,як і в будь-якій іншій сфері послуг, тому якщоВи сплачуєте вартість ЖКП, то маєте їїотримати саме тієї якості, яка передбаченадля конкретної житлово-комунальної послуги.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи