Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
17.01.2021 13:03

Проблеми ринку ритуальних послуг в Україні

Юрист, член громадської ради при Міністерстві юстиції України

Сучасний стан сфери ритуальних послуг в Україні є наслідком розвитку корупційних зв’язків.

Ритуальні послуги – це комплексна діяльність, спрямована на задоволення потреби споживача в проведенні обряду поховання, відповідно до волевиявлення, релігійних, національних традицій і звичаїв, що включає організацію похорону, бальзамування, санітарну та косметичну обробку трупів, поховання та перепоховання, послуги крематоріїв, облаштування й утримання місць поховань та збереженням пам’яті про померлих.

Таким чином, ритуальне обслуговування охоплює інтереси всього суспільства. Крім того, воно носить комплексний характер, оскільки включає в себе сукупність дій, необхідних для проведення всього процесу поховання тіла або останків тіла після його смерті – від оформлення документів до поховання.

Ринок ритуальних послуг за своєю суттю відноситься до «абсолютних» ринків, оскільки стосується всіх жителів. Він заснований на досить жорсткій залежності покупців від запропонованого асортименту послуг, тому характеризується значною стабільністю та консервативністю.

Основним законом, на який посилаються всі нормативні та законодавчі акти, що регламентують господарську діяльність організацій за видом економічної діяльності «Організування поховань і надання суміжних послуг» (код 96.03 за КВЕД-2010) є Закон України «Про поховання та похоронну справу». Цей Закон визначає загальні правові засади здійснення в Україні діяльності з поховання померлих, регулює відносини, що виникають після смерті (загибелі) особи, щодо проведення процедури поховання. Він також встановлює гарантії належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого та збереження місця поховання.

Правова база надання ритуальних послуг, яка сформована на початку 2000-х років, на сьогодні вже застаріла і не відповідає реаліям ринку. Вона не враховує сформованої вітчизняної та світової практики організації похорон та роботи об’єктів ритуального призначення. Таким чином, на ринку ритуальних послуг в Україні спостерігається чимало проблем, серед яких:

- порушення прав споживачів ритуальних послуг через недосконалість нормативно-правового регулювання організації ритуальної діяльності (не прописані необхідні регламенти та процедури, професійні та кваліфікаційні вимоги до кадрів);

- неоднорідність локальних ринків ритуальних послуг та відсутність чіткої та прозорої системи управління галуззю;

- брак фінансування на спорудження та утримання місць поховання (дефіцит земель у великих містах породжує корупційні схеми та отримання нелегальних доходів керівництвом кладовищ);

- відбувається конфлікт інтересів між сферами ритуального обслуговування і медициною (морги та патологоанатомічні відділення намагаються підмінити собою ритуальні організації);

- велика частка ринку ритуальних послуг перебуває в тіні (жорстка конкуренція приватних ритуальних служб з муніципальними організаціями цієї ж сфери, а також між самими підприємствами);

- корумпована організаційна схема взаємозв’язку «споживач – виконавець», що виражається в купівлі та продажу інформації про факти смерті з метою «перехоплення» клієнта в умовах жорсткої конкуренції, при цьому всі витрати, в кінцевому рахунку, відшкодовуються споживачем.

Сучасний стан сфери ритуальних послуг в Україні є наслідком розвитку зазначених вище корупційних зв’язків.

Вважаю, що для розвитку сфери ритуальних послуг в Україні необхідно, перш за все, удосконалити законодавство України в галузі поховання та привести його до відповідності сучасним європейським нормам та стандартам. Також, одним із шляхів повинно стати вироблення та дотримання вимог до надавачів послуг ритуальної сфери. Це може бути ліцензування окремих видів діяльності, обов’язкова атестація агентів ритуальних служб, або окремі вимоги до організацій сфери та їх працівників.

Таким чином, можна сформувати основні завдання державного регулювання сфери ритуальних послуг:

- розвиток системи регулювання діяльності підприємств цієї сфери;

- підвищення поінформованості покупців ритуальних послуг;

- формування повного переліку ритуальних послуг у законодавстві;

- проведення комплексної та масштабної інвентаризації надавачів ритуальних послуг;

- зменшення та ліквідація на ринку нелегальних ритуальних фірм.

Необхідно виробити єдину державну політику розвитку сфери ритуальних послуг. Вона має встановити належний контроль з можливістю зниження суспільних витрат на розвиток галузі, що пов’язане з широким використанням досвіду недержавного сектора та ринкових механізмів.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]