Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
03.07.2017 14:33

Завантаження навантажувачами або лікбез по ТТЗ

Адвокат, кандидат юридичних наук, доцент

Господарська діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі, складського господарства, виробництва, перевезень, й навіть надання житлово-комунальних послуг наразі неможлива без використання навантажувачів, проте мало хто з суб’єктів господарювання, прид

Господарська діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі, складського господарства, виробництва, перевезень, й навіть надання житлово-комунальних послуг наразі неможлива без використання навантажувачів, проте мало хто з суб’єктів господарювання, придбавши цей транспортний засіб, обізнаний у тонкощах його реєстрації, огляду, експертного обстеження (технічного діагностування) та правильної експлуатації тощо.

Попередники сучасних вилочних навантажувачів з'явилися наприкінці XIX – на початку XX cтоліття. У 1906 році Pennsylvania Railroad представила першу платформу з електроприводом для перевезення багажу, яка використовувалася на її станціях.

Отже, чим у розумінні вітчизняного законодавства є навантажувач?

Загальні поняття про навантажувачі встановлює ДСТУ 3997-2000 «Автонавантажувачі та електронавантажувачі. Терміни та визначення. Основні поняття», згідно з яким навантажувач - це самохідна машина, призначена для навантаження, розвантаження та штабелювання вантажів.

Навантажувач - машина циклічної дії, що належить до безрейкового долішнього транспорту (технологічних транспортних засобів), обладнана підіймальним механізмом (вантажопідіймачем) і вилами (Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 р. № 21).

Навантажувачі усіх типів відносять до технологічних транспортних засобів (п.2 Правил проведення технічного огляду технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 10.09.2004 р. № 200. ).

Технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держпраці, відповідно до Додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107, належать до машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки.

Отже, авто (електро-) навантажувачі належать до технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на дорогах загального користування.

Навантажувачі за типом захоплення вантажу бувають вилочні та ковшові, за типом двигуна: електричні, дизельні, бензинові чи газові. За типом шин навантажувачі поділяються на навантажувачі з пневматичними шинами,з супереластичними (суцільнолитими) шинами. Також є класифікація навантажувачів за програмою виконуваних операцій: машини циклічної (періодичної) дії, машини безперервної дії, ручні навантажувачі (штабелери).

Питання реєстрації, огляду та експлуатації навантажувачів в Україні нині врегульовані такими нормативно-правовими актами:

1. Правилами охорони праці на автомобільному транспорті, затвердженими наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09.07.2012 р. №964.

2. Правилами охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 р. № 21.

3. Порядком проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджени м постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687.

4. Порядком відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. № 8.

5. Правилами проведення технічного огляду технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, затвердженими наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 10.09.2004 р. № 200.

6. Порядком проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.01.2010 р. № 9.

Донедавна також діяли Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 31.12.2008 р. № 308, які були скасовані на підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України № 166-р від 10.03.2017 р. як такі, що втратили актуальність та встановлюють регуляторні бар’єри.

Реєстрація навантажувачів

Реєстрацією технологічного транспортного засобу є здійснення комплексу заходів, пов'язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою та, за необхідності, дослідженням ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів та оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних документів та номерних знаків.

Юридичні і фізичні особи, іноземні фізичні і юридичні особи, особи без громадянства (що перебувають в Україні на законних підставах), які є власниками технологічних транспортних засобів чи використовують їх на законних підставах, або уповноважені ними особи (далі - власники) зобов'язані зареєструвати зазначені транспортні засоби протягом 10 днів після придбання або виникнення інших законних прав на їх використання, у тому числі у разі тимчасового ввезення на територію України. У такий же строк власники зобов'язані перереєструвати технологічні транспортні засоби у разі настання обставин, у зв'язку з якими виникла потреба у внесенні змін у реєстраційні документи.

Технологічний транспортний засіб, що належить юридичній особі, реєструється за місцезнаходженням органу управління юридичної особи, а той, що належить фізичній особі, - за місцем проживання або перебування фізичної особи.

Допускається реєстрація технологічного транспортного засобу за місцем його експлуатації, у тому числі того, що перебуває у постійному користуванні або оренді юридичної чи фізичної особи.

Експлуатація незареєстрованих технологічних транспортних засобів забороняється.

Перед реєстрацією кожного технологічного транспортного засобу проводиться його державний технічний огляд (далі - технічний огляд), про що складається акт технічного огляду і видається талон.

Технічний огляд технологічних транспортних засобів проводиться щороку.

На технічно несправні технологічні транспортні засоби талони про проходження технічного огляду не видаються. Видача талона про проходження технічного огляду може бути здійснена тільки після усунення несправностей і повторного проведення технічного огляду.

Реєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється на підставі письмової заяви власника . До заяви додаються наступні документи:

- копія паспорта (для повнолітньої фізичної особи та особи віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років);

- копії документів, що підтверджують правомірність придбання технологічного транспортного засобу;

- копія наказу про призначення посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу (для юридичної особи);

- копії експлуатаційної документації;

- копії документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків,

виданих під час реєстрації, та послуг за проведення технічного огляду;

- копії сертифіката відповідності, свідоцтва про визнання відповідності, декларації про відповідність для технологічного транспортного засобу, на який розповсюджуються відповідні вимоги.

До заяви додається також акт технічного огляду та позитивний висновок експертизи, проведеної фахівцями експертно-технічного центру, на відповідність технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці України (для технологічних транспортних засобів, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних).

Якщо відповідно до законодавства копії вищенаведених документів не потребують нотаріального або іншого засвідчення, такі копії можуть бути виготовлені з оригіналів працівниками територіальних органів Держпраці в установленому порядку.

Правомірність придбання або використання технологічного транспортного засобу, вузлів і агрегатів, які мають ідентифікаційні номери, може бути підтверджена будь-якими з наведених документів:

- актом приймання-передачі, виданим підприємством-виготовлювачем технологічного транспортного засобу чи його вузлів і агрегатів або в інших випадках, передбачених законодавством;

- договором купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржовою угодою, договором про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності;

- документами, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні;

- договором оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між сторонами щодо реєстрації технологічного транспортного засобу за орендарем та доручення на право керування і використання цього транспортного засобу;

- вантажною митною декларацією на технологічний транспортний засіб, що ввозиться, або посвідченням митного органу про реєстрацію ввезених на митну територію України технологічних транспортних засобів, вузлів і агрегатів (на технологічний транспортний засіб, реалізований на митній території України одним суб'єктом господарювання іншому суб'єкту господарювання, вантажна митна декларація для взяття на облік не надається);

- рішенням уповноваженого органу про відчуження технологічного транспортного засобу;

- виконавчим написом нотаріуса про витребування від боржника майна;

- рішенням суду про визначення права власності на технологічний транспортний засіб;

- договором про спільне володіння, користування у разі отримання технологічних транспортних засобів кількома громадянами в рахунок майнових паїв у зв'язку з виходом або виключенням їх із кооперативу, рішенням органу управління господарського товариства, засвідченим в установленому порядку, про повернення засновникові (учасникові) товариства у зв'язку з його виходом або виключенням з товариства технологічного транспортного засобу, переданого ним у власність або для користування;

- іншими документами, що встановлюють право власності або користування технологічним транспортним засобом.

Відповідальність за достовірність поданих на реєстрацію документів або їх копій несе власник технологічного транспортного засобу згідно із законодавством.

На зареєстрований технологічний транспортний засіб видаються свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка та номерний знак, що відповідає державному стандарту. Свідоцтво про реєстрацію має необмежений строк дії.

Технічний огляд навантажувачів

Навантажувачі повинні проходити державний технічний огляд, тобто комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється як візуально, так і з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено нормативними документами, та з випробування технологічного транспортного засобу. Такий державний технічний огляд проводиться експертом технічним з промислової безпеки (далі - експерт) експертно-технічного центру, що належить до сфери управління Держпраці (далі - ЕТЦ), у присутності власника технологічного транспортного засобу (особи, що використовує його на законних підставах, або уповноваженої ним особи) або призначеної посадової особи, в ідповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу (для юридичної особи).

Державний технічний огляд технологічних транспортних засобів проводиться експертами, атестованими відповідно до Порядку атестації фахівців, які мают право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 20.12.2006 р. № 16.

Зареєстровані технологічні транспортні засоби повинні проходити державний технічний огляд щороку, для чого власник в обов'язковому порядку подає до ЕТЦ копії таких документів:

- свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичної особи), паспорта (для повнолітньої фізичної особи та особи віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років);

- документів, що встановлюють право власності або користування технологічним транспортним засобом;

- документів, які підтверджують оплату послуг за проведення технічного огляду.

За результатами державного технічного огляду ЕТЦ складається у 2 примірниках відповідний акт державного технічного огляду технологічного транспортного засобу (як при проведенні реєстрації, перереєстрації, тимчасовій реєстрації та знятті з обліку технологічного транспортного засобу, так і при проведенні щорічного державного технічного огляду технологічного транспортного засобу), щопідписується експертами ЕТЦ та власником технологічного транспортного засобу, у присутності якого було проведено державний технічний огляд, та завіряється особистим штампом експерта ЕТЦ, підписом власника зазначеного транспортного засобу або штампом чи печаткою власника технологічного транспортного засобу (для юридичних осіб).

Відомості про проведений державний технічний огляд вносяться до журналу реєстрації державного технічного огляду технологічного транспортного засобу.

Власнику технологічного транспортного засобу, який пройшов державний технічний огляд, видається талон про проходження державного технічного огляду технологічного транспортного засобу. На зворотному боці зазначеного талона ставиться підпис експерта ЕТЦ, який проводив технічний огляд, та його особистий штамп чи печатка.

Експлуатація навантажувачів

Вимоги безпечної експлуатації навантажувачів визначаються нормативно-правовими актами з охорони праці, які встановлюють порядок виконання вантажно-розвантажувальних робіт в окремих галузях промисловості.

Керувати автонавантажувачами можуть тільки водії автомобілів, які мають посвідчення на право керування ними.

Керувати електронавантажувачами мають право особи, які мають посвідчення на право керуванням ними, а також першу кваліфікаційну групу з електробезпеки.

Робота на несправному авто- та електронавантажувачі (навантажувачі) не допускається.

Класифікатор професій містить професійну назву «Водій навантажувача» з кодом 8334. Кваліфікаційну характеристику цієї професії закріплено у Випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій робітників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336.

Забороняється використовувати навантажувачі для перевезення і підіймання людей.

Не допускається використовувати навантажувач для піднімання вантажу, вага якого перевищує його вантажопідйомність.

Під час роботи на навантажувачах забороняється:

- проводити технічне обслуговування або ремонт навантажувача при піднятих вантажозахватних пристроях (без страховки);

- підіймати на піддонах дрібноштучний вантаж вище захисного пристрою, що захищає робоче місце від падіння на нього вантажу;

- відривати примерзлий або затиснутий вантаж, підіймати вантаж при відсутності під ним просвіту, який необхідний для вільного проходу вилки, і укладати вантаж краном безпосередньо на захватний пристрій навантажувача;

- перевозити на електронавантажувачах легкозаймисті рідини, а також кислоти, якщо акумуляторна батарея розміщена під вантажною платформою.

Навантажувач, як правило, закріплюється наказом по підприємству за конкретним водієм.  

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]