Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
05.08.2021 19:26

Авторське право для ілюстраторів та дизайнерів

Юрист у сфері права інтелектуальної власності, к.ю.н.

В публікації тезово розглянуті основні питання авторського права, які можуть бути корисними в діяльності ілюстраторів та дизайнерів.

В цій публікації пропоную тезово розглянути основні питання авторського права, які можуть бути корисними в діяльності ілюстраторів.

Керуючись переліком об’єктів авторського права відображеним у статті 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» необхідно зазначити, що ілюстрації (за замовчуванням)  без сумнівів охороняються авторським правом. Авторське право виникає в силу факту створення твору, а іноді навіть і частини твору у разі якщо вона може бути використана самостійно. Тобто з моменту отримання таким твором об’єктивної форми, незалежно від його закінченості чи факту опублікування (оприлюднення), його призначення, жанру, мети та обсягу, він охороняється авторським правом.  Більше того, охороняється він автоматично у більшості країн світу.  

Оскільки ілюстрації охороняються авторським правом, то на них поширюється принцип презумпції авторства. Відповідно до якого автором вважається особа, яка зазначена на примірнику або оригіналі твору, а в нашому випадку - ілюстрації. Також важливою для авторського права наступна презумпція: доки не доведено інше, результат інтелектуальної діяльності вважається створеним творчою працею.

Для виникнення правової охорони до твору висуваються наступні вимоги:

- він має бути оригінальним (відображати власні творчі вибори автора);

- має бути вираженим в об’єктивній формі.

Зауважте! Авторське право не охороняє ідеї; авторське право охороняє форму вираження твору.  Не можна заборонити іншим готувати їжу по книзі рецептів, але можна заборонити  протиправне поширення цієї книги в мережі Інтернет.

 Цікавим також є той факт, що в одних країнах ваш твір буде охоронятись, а в інших – може і не буде (Наприклад, в США існує дві судові доктрини, які, якщо ну дуже їх спростити, означають що «стандартне» / «загальновживане»  вираження ідеї не охороняється.  В Україні такого підходу наразі немає).

 Первинним суб’єктом авторського права завжди є автор. Це та особа безпосередніми творчими зусиллями якої було створено ілюстрацію. Розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності відповідно до законодавства України можливо з 14 років. 

Можна визначити наступні способи доведення свого авторства у разі його оспорювання або невизнання: реєстрація авторського права в Укрпатенті,  система WIPO PROOF, зберігання та надання ескізів, надсилання рекомендованого листа з описом самому собі, використання соціальних мереж з обмеженим доступом, навіть подання заявки на торговельну марку (можна подати заявку у якій відобразити ілюстрацію, але при цьому не сплачувати збір за подання торговельної марки. Ці дії також надають можливість підтвердити дату наявності у автора примірника твору, але потребують певної практичної підготовки).  Про жодне «патентування» ілюстрацій мова йти не може апріорі. Це зовсім інша сфера відносин (винаходи, корисні моделі, промислові зразки).

Крім того. не слід забувати про презумпцію авторства:  за відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору.

Законодавством, а саме статтею 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачені такі особисті немайнові авторські права: «вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення імені автора на примірнику твору», «забороняти згадування свого імені», «публікування твору під псевдонімом», а також «вимагати збереження цілісності твору, протидії його спотворенню, перекрученню та будь-якому іншому посяганню на твір».

До майнових прав передбачених статтею 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» належать: «право на використання твору», «виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами». Отже, використання Вашої ілюстрації на пляшці певної продукції без Вашого дозволу є порушенням законодавства у сфері авторського права. Крім передбачених прав, ілюстраторів законодавство наділяє також правом слідування та правом доступу до твору образотворчого мистецтва.

Право слідування. Дане право полягає у наступному: автор твору образотворчого мистецтва чи його спадкоємці впродовж строку дії авторського права мають право одержувати п’ять відсотків від ціни кожного наступного продажу твору через аукціон, галерею, салон, крамницю тощо, що йде за першим його продажем, здійсненим автором твору. У такому випадку винагороду виплачують аукціони, галереї, салони, крамниці.

Право доступу до твору образотворчого мистецтва. Автор-творець витвору образотворчого мистецтва, у разі його продажу іншій особі має право вимагати доступу до такого витвору з метою його використання для відтворення, наприклад, виготовлення примірників, переробок тощо.

Також важливим аспектом є те, що майнове право на твір не пов’язане з правом власності на матеріальний об’єкт в якому твір втілено; передання прав на матеріальний об’єкт (скажімо – картину) не тягне за собою передання прав на використання твору.

Строк дії авторського права.  За загальним правилом, охорона діє від дня створення твору протягом життя автора і 70 років після смерті автора. Деякі спеціальні строки дії авторського права окреслені в статті 28 Закону «Про авторське право і суміжні права».

Існують певні особливості з іноземними авторами. Наприклад, твори, країною походження яких є Канада, за загальним правилом, можна вільно використовувати на території України вже через 50, а не 70 років після смерті автора.

Особливості договорів розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в цій сфері. Майновими правами автора можна розпорядитись шляхом укладення договорів з приводу творчого об’єкта. Договори необхідно укладати тільки в письмовій формі; єдиним випадком виключення з правил є укладення договору про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо). У договорах обов’язково має бути ретельно відображений наступний пункт, а саме: «Права на використання об’єкта інтелектуальної власності та способи його використання не визначені у договорі вважаються такими, що не були передані/надані». Якщо набувачу потрібні майнові права, скажімо, на використання ілюстрацій на різноманітному мерчі, навіщо йому права на використання твору на телебаченні? А від обсягу прав залежить і вартість винагороди.

Зауважу також, що використання твору у портфоліо автора після того як автор відчужив свої майнові авторські права  - це також використання. І якщо автор планує таке використання, його треба попередньо погодити в договорі.

Важливим питанням також є те, що укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше, повинен бути відображений в гарантіях. Тобто, треба бути уважним щоб не отримати / передати права на «повітря» (випадок коли відчужуються майнові авторські права, а раніше була укладена виключна ліцензія. В такому випадку новий власник не зможе використовувати твір).

Важливо! Немайнові авторські права не передаються!  За ілюстратором завжди залишається право іменуватись автором своєї ілюстрації.

Важливо!  Якщо ілюстратор є ФОП, з точки зору податкового законодавства, договори з відчуження майнових прав (назавжди) і надання дозволів на використання (ліцензій) оподатковуються по-різному. Детальніше див. тут.  

Реєстрація авторського права на ілюстрації

Відповідно до статті 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права», авторське право виникає з моменту створення твору, в нашому випадку ілюстрації, тобто надання йому об’єктивної форми вираження.

Але у законодавстві прописана можливість реєстрації авторського права у відповідних державних реєстрах. Реєстрація авторського права здійснюється за виключно за бажанням, але надає велику кількість переваг і у деяких випадках може бути корисною.

Зокрема:

- отримавши реєстрацію маєте додаткову гарантію прав автора;

- отримуєте беззаперечне підтвердження свого авторства та дати створення твору;

- створюєте для себе можливість досудового врегулювання  у разі порушення Ваших авторських прав;

- надто важлива дрібничка у разі комерціалізації об’єктів на ринках США;

- спрощує процедуру спадкування;

- надає можливість доведення своїх вимог у суді без зайвого клопоту.

З 14 жовтня 2020 року приймання заявок на державну реєстрацію авторського права та договорів, які стосуються прав автора на твір здійснює Національний орган інтелектуальної власності (скор. НОІВ). НОІВ здійснює реєстрацію та складає каталоги державних реєстрацій, реєстрація здійснюється у відповідності до порядку встановленому виконавчим органом, за неї сплачується збір. У разі проведення реєстраційних дій автор отримує свідоцтво про реєстрацію. Важливим уточненням є те, що реєстрація авторського права відносно не дорогою.

Процедура державної реєстрації відбувається у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2001 року № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір», дана Постанова також регулює розміри та порядок сплати зборів за державну реєстрацію авторського права та договорів, що стосуються права автора на твір.

Для реєстрації до НОІВ необхідно подати такі основні документи: 

- заяву;

- примірник твору;

- документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення;

- документ про сплату збору і сплату мита.

Детальніше з процедурою реєстрації та її перевагами можна ознайомитись у моєму іншому блозі на цю тематику.

Службовий твір. Створення ілюстрацій часто відбувається як виконання службового завдання. Тобто для виконання завдання в сфері дизайну та ілюстрації певна зацікавлена компанія наймає спеціального працівника основним завданням якого є створення певного творчого продукту, ілюстрації. Дане питання регулюється ст. 16 Закону України «Про авторське право та суміжні права» та ст. 429 Цивільного кодексу України. Але його регулювання у цих нормативно-правових актах дещо відмінне: в обох визначено, що особисті немайнові права на об’єкт належать працівникові, а от стосовно майнових прав то ЦК України визначає, що вони належать спільно і працівникові, і юридичній особі-роботодавцю, а стаття Закону визначає, що майнові права належать виключно роботодавцю, якщо інше не передбачено договором. Необхідно зазначити, що це питання все ж таки треба регулювати нормами ЦК України.

Важливим нюансом під час створення службових творів є те, що заробітна плата є абсолютно не тотожним поняттям із виплатою винагороди за об’єкт інтелектуальної власності у зв’язку із виконанням трудового договору. Оскільки заробітна плата – це винагорода за виконану роботу залежно від певних умов, а авторська винагорода – це всі види винагород і компенсацій, що виплачуються авторам за використання їх творів, які охороняються авторським правом.

Вичерпний перелік випадків та особливості використання без Вашої згоди визначений у ст. 21-25 Закону України «Про авторське право та суміжні права». Як найбільш поширені приклади можна вказати такі:

- вільне використання твору із зазначенням імені автора (наприклад, відтворення у каталогах, виставлених на аукціоні або виготовлення спеціальних примірників для людей з вадами зору);

- вільне відтворення примірників твору для навчання (за умови, що обсяг відтворення відповідає зазначеній меті, відтворення є поодинокими, не систематичними випадками);

- вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом;

- цитування;

- використання у пародії чи карикатурі; 

- вільне відтворення в особистих цілях.

У всіх цих "сценаріях" необхідно зазначати джерело запозичення та ім'я первісного автора.

Важливо! Особа, авторські права якої, були порушені має право на грошову компенсацію.

Питання захисту авторського права буде розглянуто у наступних публікаціях

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]