Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
15.07.2021 11:03

Короткий юридичний FAQ як почати і вести роботу ілюстратором

Юрист у сфері права інтелектуальної власності, к.ю.н.

Короткий FAQ як почати і вести роботу ілюстратором

Нижче пропоную читачам коротенький блог про порядок ведення діяльності незалежного ілюстратора.

Якщо ілюстратор  систематично незалежно  надає іншим особам послуги, йому слід зареєструватись як фізична особа – підприємець.

Яку групу оподаткування обрати? – оптимально третя група 5%, не платник ПДВ.

Які коди КВЕД? Раджу:

Код КВЕД 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну (основний);

Код КВЕД 90.03 Індивідуальна мистецька діяльність;

Код КВЕД 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

Код КВЕД 59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

Код КВЕД 73.11 Рекламні агентства;

Код КВЕД 74.20 Діяльність у сфері фотографії;

Як зареєструватись?

Альтернативно:

1) звернутися до реєстратора;

2) звернутися до нотаріуса – реєстратора;

3) самостійно онлайн на сайті ДІЯ https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-fop  (необхідно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП)).

Які документи потрібно для реєстрації мати?

Для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;

2) заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, - за бажанням заявника;

3) нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування - для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності;

Яка звітність та порядок сплати податків?

– основне – ЄП (єдиний податок) та ЄСВ (єдиний соціальний внесок).

Виняток:

ФОП звільняються від сплати ЄСВ, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV, та отримують відповідно до закону пенсію або соцдопомогу (ч. 4 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»).

ФОП звільняються від сплати ЄСВ також якщо вони мають основне місце роботи, за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску, бази нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Декларацію з ЄП подають ФОП групи 3 — щокварталу протягом 40 к. дн., наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

Сплата ЄП ФОП групи 3 — протягом 10 к. дн., наступних за граничним терміном подання декларації (п. 295.3 ПКУ)

ЄСВ: звітний період — календарний рік; звіт (форму № Д5) подають один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом (п. 2 розд. ІІІ Порядку № 435)

Сплата ЄСВ: Єдиний соціальний внесок – 22% від мінімальної заробітної плати щоквартально до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ, або щомісячно авансовим внеском – до 20 числа кожного місяця поточного кварталу.

з січня по листопад 2021 року складає  1320 грн,

за грудень 2021 складатиме  1430 грн.

Чи буде запис у трудовій книжці? – ні.

Трудові книжки ведуться тільки на найманих працівників для підтвердження їх трудового стажу.

Чи можна вести зовнішньоекономічну діяльність на третій групі?

фізична особа – підприємець – платник єдиного податку може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність як на території України, так і за її межами, за умови, що ним не здійснюються види діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. Ілюстратори не підпадають під такі обмеження і  можуть укладати зовнішньоекономічні договори.

При цьому в залежності від країни можуть існувати двосторонні договори з України щодо звільнення від подвійного оподаткування, на це також треба звертати увагу.

Чи завжди буде 5% ставка податку

- Ні.

5% буде коли ілюстратор  відчужує («продає» назавжди) всі чи частину майнових прав інтелектуальної власності.

Якщо ілюстратор буде давати іншій особі ліцензію  (право на використання відповідного об’єкту; неважливо, виключну невиключну чи одиничну), то в цілях податково законодавства це вважається РОЯЛТІ.

Роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

РОЯЛТІ – БЕЗ ПДВ!

Ілюстратор, який є фізичною собою, зобов’язаний сплачувати податок з доходу фізичної особи у розмірі 18% та військовий збір у розмірі 1,5% від отриманої суми роялті. Необхідно враховувати, що доходи у вигляді роялті оподатковуються остаточно під час їхньої виплати.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 ПК. Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. (тобто ілюстраторам бажано збільшувати суму винагороди із замовником на 19,5% )

Платник податку, який отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів. Особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку у контролюючих органах як особа, що провадить незалежну професійну діяльність.

Податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Податковго Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IV Податковго Кодексу;

При цьому не вважаються роялті платежі, отримані:

як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання "кінцевим споживачем");

за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання або для перепродажу такого примірника (копії, екземпляра);

за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об’єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, у користування, володіння та/або розпорядження особи;

за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України;

за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем;

Чи можна продавати твори мистецтва (наприклад, оригінали картин) за ставкою 5%? 

Ні, згідно з  абз. 9 п. 291.5.1. Податкового кодексу, не можуть бути платниками єдиного податку I–III груп суб'єкти господарювання, які здійнюють діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

ДФС у м. Києві у листі від 28.09.2016 р. №6316/Г/26-15-13-02-15 зазначила, що під поняттям «вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріату» розуміються культурні цінності, що належать до товарних позицій за кодами 9701 — 9706 згідно з УКТ ЗЕД.

9701 Картини, малюнки та пастелі, повністю виконані вручну, за винятком малюнків товарної позиції 4906 та інших готових виробів, розмальованих або декорованих вручну; колажі та аналогічні декоративні зображення:
9702 00 00 00 Оригінали гравюр, естампів та літографій
9703 00 00 00 Оригінали скульптур і статуеток з будь-якого матеріалу
9704 00 00 00 Марки поштові або гербові, знаки поштової оплати, у тому числі першого дня гашення, поштові канцелярські предмети (гербовий папір) та подібні предмети, використані або невикористані, за винятком товарів товарної позиції 4907
9705 00 00 00 Колекції та предмети колекціонування із зоології, ботаніки, мінералогії, анатомії або такі, що становлять історичний, археологічний, палеонтологічний, етнографічний чи нумізматичний інтерес
9706 00 00 00 Предмети антикваріату віком понад 100 років

Отже, у разі здійснення діяльності з продажу виробів мистецтва, зокрема, картин, які належать до товарної позиції за кодами 9701 - 9706 згідно з УКТ ЗЕД, фізичні особи - підприємці не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої групи відповідно до пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ.  На такі операції загальна ставка оподаткування складатиме 19,5 %.

Яку торговельну марку обрати для себе? Чи є це обов’язково?

Ні, це не обов’язково, але бажано для вирізнення ваших послуг на ринку від послуг інших осіб. + це можливість зареєструвати доменне ім’я  в доменній зоні «ua».

Які послуги бажано обрати?

Для ілюстраторів та дизайнерів я радив би:

42 клас за МКТП

аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; встановлювання справжності творів мистецтва; графічний дизайн; графічний дизайн рекламних матеріалів; дизайн візитних карток; дизайн інтер'єру; дизайн паковання; досліджування і розробляння нових товарів для інших; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; консультування щодо розробляння веб-сайтів; контролювання якості; промисловий дизайн; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; художнє оформляння [промисловий дизайн].

35 клас за МКТП:

адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аукціонний продаж; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; досліджування щодо підприємницької діяльності; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності;

Яка вартість реєстрації торговельної марки:

офіційно державі за наведений вище перелік із двох класів за МКТП -  6400 грн., якщо позначення ч/б і 7200 грн., якщо  позначення подаються на реєстрацію в кольорі + перед видачею свідоцтва сплачується збір за публікацію і державне мито у загальному розмірі 1285 грн. або 1485 грн. відповідно  

Які строки реєстрації торговельної марки:

20-22 місяці. Існує можливість замовити за додаткову плату послугу прискорення проведення експертизи і отримати торговельну марку за 8-9 місяців.

На що звертати увагу у роботі?

1. Звісно, якість договорів. "Шаблони" договорів з мережі Інтернет можуть не відповідати вимогам  законодавства, що підлягає застосуванню, та правам / інтересам ілюстратора в межах конкретного "сценарію" роботи.

2. Хто надає матеріали? – бажано замовник (і коректно прописати це в договорі). Якщо у ілюстратора як незалежного підрядника, наприклад, стандартна ліцензія на фотосток, то замовника, як правило, такий варіант не буде влаштовувати (оскільки такі ліцензії, як правило,  без права субліцензування)

3. Для оцінки можливості використання комерційних шрифтів інших осіб у логотипах (торговельних марках) для замовників  необхідно попередньо читати умови ліцензії відповідного шрифту . Не всі шрифти це дозволяють.

4. Момент оплати та момент передачі прав? – для ілюстратора бажано, щоб спочатку передоплата, а права переходили по акту прийому-передачі.

5. Від чого залежить вартість? – від обсягу прав, від строків та від території використання

Все вищевказане ні в якому разі не можна розцінювати як повноцінну юридичну консультацію, а радше лише як певний орієнтир для подальшої діяльності.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]