Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
29.11.2017 16:39

Банки стають paperless

Адвокат, юрисконсульт ІТ компанії, голова IT асоціації Software Ukraine

Банки не лише спрощують свої взаємовідносини з клієнтами, але й переходять на безпаперову роботу, що відповідає загальним тенденціям, які на сьогодні простежуються на державному рівні.

В цьому році НБУ зробиввеликий крок в напрямку запровадження paperless у такій консервативній сфері,як банківська. Так, українським банкам надано можливість перейти на електроннийдокументообіг зі своїми клієнтами. 17 серпня 2017 р. набрала чинності відповіднапостанова Правління НБУ №78 «Про затвердження Положення про застосуванняелектронного підпису в банківській системі України», яка допомогла врегулювати це питання. Положеннязобов'язало банки розробити внутрішні документи, які регулюватимуть роботу зелектронними документами, завіреними електронним підписом. Таким, чином, банки повиннігарантувати можливість клієнтам взаємодіяти з ними в електронному вигляді.

31 жовтня 2017 рокунабрала чинності Постанова № 106 «Про затвердження змін до деякихнормативно-правових актів Національного банку України». Даним документомпередбачені наступні нововведення, які стосуються електронного документообігу.

По-перше,дозволено укладення договорів про відкриття банківського рахунку табанківського вкладу в електронній формі, зокрема, шляхом приєднання клієнта допублічної пропозиції укладення договору. Так, Постановою № 106 передбачено, щодоговір банківського рахунку та договір банківського вкладу укладаються вписьмовій формі (паперовій або електронній). Електронна форма договору маємістити електронний підпис/електронний цифровий підпис клієнта (представникаклієнта) та уповноваженої особи банку відповідно до вимог, установленихнормативно-правовим актом НБУ з питань застосування електронного підпису вбанківській системі України.

Договір банківського рахунку та договірбанківського вкладу можуть укладатися шляхом приєднання клієнта до публічноїпропозиції укладення договору (оферта), який розміщений у загальнодоступномудля клієнта місці в банку та на його офіційному сайті в мережі Інтернет. Банкзобов’язаний надати клієнту у спосіб, визначений банком та клієнтом, у томучислі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних,інформаційно-телекомунікаційних систем примірник договору, що дає змогувстановити дату його укладення.

По-друге, скасованообов’язок щодо використання суб’єктом господарювання печаток на документах (утому числі на розрахункових документах). Це значно полегшує використаннясистеми електронного документообігу між банком та клієнтом. 

По-третє, надано правоклієнтам, які вже мають рахунки в банку, на відкриття наступних рахунків уцьому банку без особистої присутності, шляхом подання документів в електронномувигляді. Постанова № 106 передбачає, що якщо клієнт уже має вбанку рахунок, цей клієнт ідентифікований та верифікований банком і сформованасправа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття нового рахунку можездійснюватися банком на підставі поданих клієнтом за допомогою засобівінформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем документівв електронній формі, визначених Інструкцією «Про порядок відкриття,використання  і закриття рахунків унаціональній та іноземних валютах», оформлених з урахуванням вимог ЗаконівУкраїни «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електроннийцифровий підпис» та нормативно-правового акту НБУ з питань застосуванняелектронного підпису в банківській системі України (тобто постанови ПравлінняНБУ №78).

Такимчином, банки не лише спрощують свої взаємовідносини з клієнтами, але й переходятьна безпаперову роботу, що відповідає загальним тенденціям, які на сьогодні простежуютьсяна державному рівні.

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи