Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
28.08.2023 11:12

"Гаряча п'ятиденка" або 20 перших кроків одразу після обшуку

Адвокат. Керуючий партнер Адвокатської фірми "Столичний адвокат"

Рекомендації щодо перших дій адвоката одразу після проведення обшуку у клієнта

Підготовлено з урахуванням особливостей та останніх змін в законодавстві, повʼязаних із введенням воєнного стану.

Виходячи з власної адвокатської практики, мушу зазначити, що після проведення обшуку багато хто з клієнтів (та їх представників) з полегшенням видихають та дуже повільно "виходять" зі стану стресу та психологічного навантаження, у якому вони перебували під час проведення обшуку. 

Таким чином, вони гають цінний час замість того, щоб продовжувати активно діяти, організовуючи захист своїх прав одразу після обшуку. При цьому, клієнти та їх представники часто забувають, що процес активного захисту прав обшукуваних осіб після завершення обшуку тільки починається. 

Нажаль, мені не вдалося знайти опублікованого стислого переліку дій, які необхідно зробити адвокату одразу після закінчення обшуку у клієнта. Саме тому, керуючись власним досвідом, я вирішив зробити даний перелік сам. 

У даній публікації зроблено спробу надати рекомендації (як зараз кажуть - привести короткий "чек-лист") щодо першочергових дій адвоката після завершення обшуку. Сподіваюсь, ці рекомендації стануть вам у пригоді.   

Таким чином, одразу після завершення обшуку я рекомендую наступне.

1У разі наявності вилученого під час обшуку майна, – протягом перших 48 годин після завершення обшуку слід звернутись до місцевого суду за місцезнаходженням органу досудового розслідування з клопотанням про необхідність забезпечення участі адвоката особи, у якої було проведено обшук, у судовому розгляді клопотання слідчогопрокурора про арешт майна, вилученого під час обшуку (тимчасово вилученого майна).

2. Далі необхідно провести термінову нараду з клієнтом та визначити мету та основні цілі, яких бажає досягнути клієнт, отримуючи правову допомогу від адвоката після обшуку.

3. Для ефективної підготовки до вказаного вище розгляду клопотання про арешт майна (див. пункт 1) та підготовки матеріалів про визнання результатів обшуку недопустимими доказами, - потрібно терміново опитати клієнта, його працівників та інших осіб, які були присутні під час обшку щодо порушень їх прав та вимог Кримінального процесуального кодексу України (надалі КПК України), які були допущені при проведенні обшуку.   

4. Слід надати критичну правову оцінку усім зафіксованим (адвокатами, працівниками клієнта, іншими особами, які були присутні на обшуку) порушенням до початку та під час проведення обшуку та спільно з клієнтом прийняти рішення щодо доцільності оскарження результатів обшуку, а також дій посадових осіб правоохоронного органу під час проведення обшуку.

5. У випадку прийняття рішення про оскарження результатів обшуку та дій посадових осіб правоохоронного органу, про яке згадано у попередньому пункті, - необхідно здійснити підготовку текстів мотивованих скарг згідно вимог чинного законодавства України. Вказані скарги слід підтвердити належно оформленими доказами.

6. Після узгодження текстів вказаних вище скарг з клієнтом необхіднозабезпечити термінове подання цих скарг керівнику органу прокуратури, прокурором якої здійснюється нагляд за дотриманням законів під час проведення даного досудового розслідування, а також керівнику слідчого підрозділу органу досудового розслідування, працівники якого порушили вимоги закону під час обшуку. Скарги повинні містити чіткий виклад обставин та необхідні докази незаконних дій працівників правоохоронного органу під час проведення обшуку.

Слід зазначити, що скарги на будь-які рішення, дії чи бездіяльність прокурора, слідчого, прийняті або вчинені ними на виконання повноважень, визначених статтею 615 КПК України («Особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану»), можуть бути подані безпосередньо до суду. Їх розгляд здійснює слідчий суддя того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об'єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - найбільш територіально наближеного до нього суду, що може здійснювати правосуддя, або іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством. Дане право надається нам на час дії воєнного стану згідно ч.4 ст.615 КПК України. 

7. За наявності ознак складу злочинів у діях/бездіяльності слідчого (прокурора), а також інших осіб, які брали участь у проведенні обшуку, - рекомендую звернутися до органів Державного бюро розслідувань (ДБР) та прокуратури за місцем проведення обшуку із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення з вимогою здійснити дії, передбачені у ст. 214 КПК України.

8. У випадку наявності для цього законних підстав, треба також звернутися з клопотаннями до слідчого, який розслідує дане кримінальне провадження, та до прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, - у яких вимагати негайно повернути усе незаконно вилучене на обшуку майно особам, у яких воно було вилучене.  

9. Далі, у випадку відсутності відповіді на ваше клопотання про повернення вилученого майна у строк, передбачений ч.1 ст.220 КПК України (тобто, у строк не більше трьох днів), а також за наявності негативної відповіді на ваше клопотання про повернення майна, - рекомендую негайно звернутися до місцевого суду за місцем знаходження органу досудового розслідування зі скаргою на бездіяльність слідчого (прокурора), яка полягає у неповерненні вилученого під час обшуку майна особам, у яких воно було вилучене. 

10. Якщо обшук відбувся для клієнта неочікувано, - слід запитати клієнта щодо будь-якої наявної у нього інформації, яка може бути використана адвокатом для подальшої побудови стратегії захисту прав клієнта у даному кримінальному провадженні.

11. Враховуючи наявну фабулу кримінального провадження, вказану в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук, та його номер у Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР), вказаний там же, - слід зібрати з усіх доступних джерел (наприклад, із загальнодоступних судових реєстрів) інформацію про предмет розслідування, раніше вжиті слідчим/прокурором заходи щодо інших підприємств та фізичних осіб, а також про коло осіб, щодо яких проводиться розслідування. Визначити спрямованість та можливі подальші кроки слідчого, а також ризики іперспективи розслідування для вашого клієнта. 

12. У випадку подання слідчим (прокурором) клопотання про арешт майна, - необхідно терміново ознайомитись з матеріалами, поданими слідчим (прокурором) до суду та ознайомити з ними клієнта. 

Дане клопотання слідчий, прокурор можуть подати до місцевого суду за місцезнаходженням органу досудового розслідування протягом 48 годин після завершення обшуку.

13. У вказаному вище випадку слід забезпечити участь адвоката у якості представника клієнта в судовому засіданні з розгляду клопотання слідчого, прокурорапро арешт майна, вилученого під час обшуку. При цьому, слід звернути увагу на правильне оформлення повноважень адвоката, які мають бути оформлені по аналогії з повноваженнями захисника у відповідності з вимогами ст.50 КПК України.

14. У випадку відсутності звернення слідчого (прокурора) до суду з клопотанням про арешт майна у строки, визначені у КПК України (протягом 48 годин після завершення обшуку), або у випадку ухвалення слідчим суддею рішення про відмову в задоволенні даного клопотання, – необхідно звернутись до місцевого суду за місцезнаходженням органу досудового розслідування зі скаргою на бездіяльність слідчого/прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна клієнту, у якого це майно було вилучене (ч.5 ст.171 КПК України). Таке процесуальне право надано нам згідно з п.1 ч.1 ст.303 КПК України.

15. Надалі слід підготувати усі приміщення підприємства та приміщення (житло) посадових (службових) осіб підприємства до можливих повторних обшуків. Треба здійснити так званий «адвокатський аудит» та попередню перевірку вказаних приміщень на предмет їх «ризикованості» та «уразливості» під час можливого повторного обшуку чи огляду правоохоронцями.

16. Треба також провести цільову правову підготовку працівників підприємства клієнта та/або членів сім’ї посадових (службових) осіб підприємства-клієнта у формі проведення з ними юридичних тренінгів з ефективного правового захисту під час обшуків, оглядів та допитів.

17. Рекомендую також здійснити термінові дії, спрямовані на збереження майна, яке належить клієнту (підприємству, його основним особам та його власникам тощо). У тому числі, але не тільки, - захистити кошти на банківських рахунках, на які може бути накладено арешт, готівкові грошові кошти, об’єкти нерухомості, транспортні засоби, товари на складі, комп’ютерну техніку тощо.

18. За наявності підстав (за результатами проведення обшуку у суб’єкта господарювання), - звернутися до Ради бізнес-омбудсмена з мотивованою скаргою на незаконні дії правоохоронців та почати активну роботу з Радою бізнес-омбудсмена, використовуючи усі можливості, надані цій Раді для роботи.  

19. У випадку проведення обшуку у суб’єкта господарювання, слід ініціювати проведення правового та фінансового аудиту підприємства-клієнта на предмет відповідності його документів, дій та звітності вимогам чинного законодавства України.

20. Наостанок рекомендую забезпечити збереження найважливіших оригіналів документів та інформації клієнта - як на паперових, так і на електронних носіях. 

Рекомендуємо також убезпечити від можливого вилучення і інші важливі документи клієнта (підприємства, посадових осіб та власників підприємства, клієнтів-фізичних осіб тощо), наприклад, - оригінали документів про право власності на майно, корпоративні права, на об’єкти нерухомостітранспортні засоби тощо.   

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи