Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
09.08.2018 22:10

Основні законодавчі вимоги щодо обшуку

Адвокат. Керуючий партнер Адвокатської фірми "Столичний адвокат"

Підбірка корисних витягів із законодавства України, що регулює проведення обшуку (з наведенням джерел права)

Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. 

(Джерело: ч.2 ст. 30 Конституції України) 

У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

(Джерело: ч.3 ст. 30 Конституції України)

- Проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається, за винятком невідкладних випадків.

(Джерело: ч.4 ст. 223 КПК)

- Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

(Джерело: ч.3 ст. 223, ч.1 ст. 236 КПК) 

- Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов’язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої дії. Зазначені особи можуть бути допитані під час судового розгляду як свідки проведення слідчої (розшукової) дії.

 (Джерело: ч.7 ст. 223 КПК) 

- Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

(Джерело: ч.1 ст. 235 КПК) 

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов’язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

(Джерело: ч.4 ст. 236 КПК)

 - Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий (прокурор) зобов’язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 КПК України.

 (Джерело: ч.1 ст. 236 КПК) 

- Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія.

(Джерело: ч.3 ст. 236 КПК) 

- Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

(Джерело: ч.3 ст. 236 КПК) 

- Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий зобов’язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

 (Джерело: ч.3 ст. 236 КПК) 

Недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

(Джерело: ч.1 ст. 87 КПК) 

Недопустимими є також докази, що були отримані під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи у зв'язку з недопущенням адвоката до цієї слідчої (розшукової) дії.

(Джерело: п.3 ч.3 ст. 87 КПК) 

- За рішенням слідчого може бути проведено особистий обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

(Джерело: ч.5 ст. 236 КПК) 

Слідчий під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб.

(Джерело: ч.6 ст. 236 КПК) 

Слідчий під час обшуку оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. 

(Джерело: ч.7 ст. 236 КПК) 

- Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

(Джерело: ч.7 ст. 236 КПК) 

- Копії первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства лише за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами. Обов'язковим є складання реєстру документів, що вилучаються у порядку, встановленому законодавством.

(Джерело: ч.9 ст. 9 Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”) 

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

(Джерело: ч.8 ст. 236 КПК) 

- Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук.

 (Джерело: ч.9 ст. 236 КПК) 

Обшук житла чи іншого володіння особи в обов’язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

(Джерело: ч.1 ст. 107 КПК, ч.10 ст. 236 КПК) 

- Незастосування технічних засобів фіксування при обшуку тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів.

(Джерело: ч.6 ст. 107 КПК) 

- Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом

(Джерело: ч.3 ст. 62 Конституції України) 

- Зауваження і доповнення зазначаються у протоколі перед підписами. Протокол підписують усі учасники, які брали участь у проведенні процесуальної дії

(Джерело: ч.5 ст. 104 КПК) 

- Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого під час обшуку майна повинно бути подано слідчому судді протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

(Джерело: ч.5 ст. 171 КПК) 

- Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частинмобільних терміналів систем зв’язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

(Джерело: ч.2 ст. 168 КПК) 

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язкукрім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об’єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов’язаний з подоланням системи логічного захисту.

(Джерело: ч.2 ст. 168 КПК) 

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

 (Джерело: ч.2 ст. 168 КПК)

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи