Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
28.03.2014 15:25

Кримська підсудність

Адвокат, Центр земельного права - OPEN Knowledge

Як визначити територільну підсудність "кримських" справ, якщо судів в Криму фактично не існує

Одним з наслідків анексії Криму став правовий хаос на півострові. При чому стосується він не лише кримчан, але й тих, хто має (або матиме) спори з суб'єктами на території автономії. Причина проста - суди. З цього приводу наводжу лист, який зараз відправлятиму в ВСУ.

ГоловіВерховного Суду України п. Романюку Я.М.

адвокатаКобилянського Віктора Ананійовича, вул. Вишняківська, 7-Б, кв.305, м. Київ,02140, victor.kobylyanski@gmail.com, свідоцтвопро право на зайняття адвокатською діяльністю №2050 від 26.08.04 р.

 

Шановний Ярославе Михайловичу!

 

В зв’язку з фактичним припиненнямдіяльності загальних та спеціалізованих судів, розташованих на територіїАвтономної республіки Крим, викликаною незаконною анексією АР Крим РосійськоюФедерацію прошу надати роз’яснення щодо розгляду судових справ, які згідно зГПК, КАС, КПК та ЦПК України мають розглядатися по першій та/або апеляційній інстанціїв судах, розташованих на території АР Крим.

В частині господарськогосудочинства

В статті 17 ГПК України зазначено: «Якщо після відводу суддів неможливорозглянути справу в господарському суді, до підсудності якого відноситьсясправа, то така справа передається до господарського суду, найбільштериторіально наближеного до цього господарського суду». Фактично наведенеположення передбачає лише одну підставу для зміни підсудності справи(неможливість розгляду після відводу суддів).

В частині перегляду рішень господарськихсудів ситуація ще гірша: «Перегляд заапеляційною скаргою рішень та ухвал місцевого господарського суду здійснюєапеляційний господарський суд, повноваження якого поширюються на територіюзнаходження відповідного місцевого господарського суду» (ст.92 ГПКУкраїни). Тобто можливість зміни суду апеляційної інстанції не передбаченавзагалі.

В частині адміністративногосудочинства

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 22КАС України «Суд передає адміністративнусправу на розгляд іншого адміністративного суду, якщо… в інших випадкахнеможливо утворити новий склад суду для розгляду справи». Але при цьому (ч.2тієї самої статті) «Суд передаєадміністративну справу на розгляд іншому адміністративному суду, що найбільштериторіально наближений до цього суду…». Тобто рішення про передачу справидо іншого суду має прийматися самим судом, що для окружного адміністративногосуду АР Крим, та місцевих судів АР Крим, як адміністративних, наразі неможливо.

Відповідно до частини 1 статті 184 КАСУкраїни «Судом апеляційної інстанції в адміністративнихсправах є апеляційний адміністративний суд, у межах територіальної юрисдикціїякого знаходиться місцевий адміністративний суд (місцевий загальний суд якадміністративний суд чи окружний адміністративний суд), що ухвалив рішення».Зміна суду апеляційної інстанції КАС України не передбачена.

В частині кримінального судочинства

Відповідно до пункту 2 частини 1 КПКУкраїни «Кримінальне провадженняпередається на розгляд іншого суду, якщо… в інших випадках неможливо утворитиновий склад суду для судового розгляду». При цьому частина 3 тієї самоїстатті передбачає, що «Питання пронаправлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межахюрисдикції різних апеляційних судів, а також про направлення провадження зодного суду апеляційної інстанції до іншого вирішується колегією суддів Вищогоспеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ заподанням суду апеляційної інстанції або за клопотанням сторін чи потерпілого непізніше п'яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про щопостановляється вмотивована ухвала».

В частині цивільногосудочинства

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 22ЦПК України «Суд передає адміністративнусправу на розгляд іншого адміністративного суду, якщо… в інших випадкахнеможливо утворити новий склад суду для розгляду справи». Але при цьомучастина 2 тієї самої статті передбачає, що «Судпередає адміністративну справу на розгляд іншому адміністративному суду, щонайбільш територіально наближений до цього суду, у випадку, передбаченомупунктами 4 і 6 частини першої цієї статті». Тобто рішення про передачусправи до іншого суду має прийматися самим судом, що для загальних таапеляційних судів АР Крим та м. Севастополя, та місцевих судів АР Крим, якадміністративних, наразі неможливо.

Згідно зі статтею 291 ЦПК України «Апеляційною інстанцією у цивільних справах єсудові палати у цивільних справах апеляційних загальних судів, у межахтериторіальної юрисдикції яких знаходиться місцевий суд, який ухвалив судоверішення, що оскаржується». Зміна суду апеляційної інстанції ЦПК України непередбачена.

Виходячи з наведеного та з метоюзабезпечення здійснення правосуддя в умовах анексії АР Крим іншою державою прошуВас:

1.  Роз’яснитипорядок визначення та зміни територіальної підсудності судових справ, якізгідно з чинним процесуальним законодавством мають розглядатися судами,розташованими на території АР Крим, в умовах фактичного припинення діяльностітаких судів.

2.  Оприлюднитинадане роз’яснення в друкованих ЗМІ та мережі Інтернет.

3.  Вразі необхідності та відповідно до статей 41, 45 Закону України «Про судоустрійі статус суддів» скликати пленум Верховного Суду України та поставити на йогорозгляд питання визначення та зміни територіальної підсудності судових справ,які згідно з чинним процесуальним законодавством мають розглядатися судами,розташованими на території АР Крим, в умовах фактичного припинення діяльностітаких судів, ліквідації чи призупинення діяльності таких судів, ініціюваннявнесення змін до чинного законодавства України в цій частині.

Враховуючи актуальність порушених питань,прошу розглянути це звернення в максимально стислий термін.

З повагою,

В.А.Кобилянський

28 березня 2014 року

Відправити:
Теги: суд, Крим, всу
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи