Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
22.11.2020 14:13

Чим загрожує дисциплінарне провадження адвокату? Цікаві питання з практики

Адвокат, голова секції відновного правосуддя Комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України, третейський суддя

Що таке дисциплінарні проступки адвокатів, які особливості дисциплінарного провадження стосовно адвоката, що є конфліктом інтересів? Правові позиції ЄСПЛ. Практика.

Розглянемо питання що таке дисциплінарні проступки адвокатів, які особливості дисциплінарного провадження, що є конфліктом інтересів.  Чи є порушення обов'язку сплати внесків порушенням адвокатської етики?

Також згадаємо правові позиції ЄСПЛ та наведемо приклади з практики.

На написання цієї статті автора надихнули праці та семінари Йосифа Бронза, Миколи Очкольда, Ольги Бегунової, Олександра Квашука.

Чим загрожує дисциплінарне провадження стосовно адвоката та як може початися таке дисциплінарне провадження?

Дисциплінарним провадженням є процедура розгляду письмової скарги або заяви, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Дисциплінарне провадження стосовно адвоката може закінчитися для адвоката попередженням, зупиненням права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року, позбавленням права на заняття адвокатською діяльністю.

Існує презумпція невинуватості адвоката. 

Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності лише в порядку дисциплінарного провадження, з підстав вчинення ним дисциплінарного проступку, види якого передбачені статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Хто є суб'єктом скарг та які документи відносять до скарг на адвокатів?

До заяв щодо дій адвоката або поведінки адвоката зазвичай палати відносять заяви та скарги громадян; рішення, ухвали, постанови, звернення суддів; заяви, скарги, постанови або подання чи листи прокурорів, слідчих; заяви кваліфікаційно-дисциплінарних комісій або її членів, заяви  та скарги рад адвокатів або її членів; адвокатів, адвокатських об'єднань, адвокатських бюро, підприємств, установ, організацій та інших осіб, поданих на дії адвокатів.

Вказаний перелік міститься у пункті 170 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120 (зі змінами).

Проте, нерідко громадяни звертаються просто з розповідями про перебіг своєї справи, звертаються по суті за порадами, не визначаючи взагалі прохань у заявах та надсилають процесуальні документи за старою звичкою «для відома та контролю».

Важливо. При виникненні конфлікту між адвокатами, наслідком якого є звернення одного з них зі скаргою до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, адвокат, який ініціював звернення, зобов'язаний надати докази того, що ним вжиті заходи мирного врегулювання такого конфлікту, зокрема, документи, що свідчать про звернення останнього до Ради адвокатів регіону за робочим місцем адвоката згідно відомостей в Єдиному реєстрі адвокатів України, а стосовно адвоката іноземної держави - асоціації адвокатів чи правового товариства відповідної держави.

Хто може подати скаргу на адвоката та які є вимоги до скарги? Чи дійсно малозабезпечені громадяни обмежені в цьому праві?

Рішенням Ради адвокатів України від 18 червня 2020 року №37 встановлена плата за організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно – дисциплінарних комісій адвокатури та до Вищої кваліфікаційно–дисциплінарної комісії адвокатури. Плата за організаційне забезпечення розгляду становить 1 (один) прожитковий мінімум для працездатних осіб. 

При цьому профільний Закон не містить жодних обмежень суб'єктів таких скарг. "Право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки" (ч.1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Звільняються від плати наступні категорії осіб:

особи, які мають відповідні пільги щодо сплати судового збору, серед них учасники бойових дій, деякі учасники революції Гідності, Герої України;

органи адвокатського самоврядування;

суди, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів;

особи, які перебувають у місцях позбавлення, обмеження волі.

Враховуючи  майновий  стан  скаржника  голова КДКА може  зменшити  розмір  плати  за організаційне забезпечення розгляду скарг або звільнити від її сплати.

У разі відмови або відкликання своєї скарги заявником після внесення плати за організаційне забезпечення розгляду заяви/скарги, така плата не повертається.

Скаржник має право на відшкодування витрат, понесених за організаційне забезпечення розгляду його скарги, у разі притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за рахунок адвоката, стосовно якого прийнято відповідне рішення. 

Чи є якісь вимоги до заяви/скарги? Чи може комісія самостійно виявити ознаки ознак дисциплінарного проступку за  аналогією зі статтею 214 КПК України?

Так, відповідні вимоги є.

1. Скарга подається в письмовій формі заявником/скаржником або його представником. Заява/скарга може бути надіслана поштою.

2. У заяві/скарзі обов'язково, окрім іншого, має бути зазначено виклад обставин, якими заявник обгрунтовує факт наявності в діях адвоката дисциплінарного проступку.

3. Зазначено вимоги заявника або скаржника.

Чи будь-які відомості комісія може прийняти в якості заяви? Ні. Заява/скарга, оформлена без дотримання вимог цього повертається заявникові/скаржникові з відповідним роз'ясненням не пізніше десяти днів від дня її надходження (п.п. 14, 15 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120 (зі змінами).

В положенні не передбачено що  палата самостійно може виявити ознаки дисциплінарного проступку, наприклад, по аналогії зі слідчим, прокурором, право яких на самостійне виявлення ознак кримінального правопорушення прямо передбачено статтею 214 КПК України. 

Чи зобов'язаний адвокат надавати пояснення? Чи діє стаття 63 Конституції в цьому випадку?

Ні, не зобов'язаний. 

Адвокат лише має право ознайомлюватися з матеріалами дисциплінарного провадження та отримувати копії документів та надати свої письмові пояснення. (п.26 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120 (зі змінами).

Щодо обов'язку адвоката надавати пояснення, то його дійсно, не існує. Але як комісії розібратися без допомоги адвоката?

На нашу думку, ґрунтовні пояснення призводять до позитивного рішення на користь адвоката. Звісно, стаття 63 Конституції в цьому випадку діє, але чи доцільно посилатися на неї?  

Чи існує презумпція невинуватості адвоката у дисциплінарних провадженнях?

Так, діє презумпція невинуватості адвоката. 

Адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий дисциплінарному покаранню, доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, Адвокат не зобов'язаний доводити свою невинуватість. 

Обов'язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката. 

Звинувачення адвоката не може грунтуватися на припущеннях. 

Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь. (п.7 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120 (зі змінами). 

Доречі, дисциплінарні проступки, як і адміністративні правопорушення по своїй суті Європейський суд з прав людини відносить до кримінальних правопорушень (див. Рішення ЄСПЛ у справах «Енгель та інші проти Нідерландів», «Озтюрк проти Німеччини»), адвокати посилаються на це у справах про ДТП, про керування у стані сп'яніння, при оскарженні адміністративних арештів («Швидка проти України»),  при розгляді дисциплінарної відповідальності суддів у Вищій раді правосуддя, при розгляді справ щодо адвокатів у дисциплінарних палатах адвокатури. 

Які ж питання відносяться до компетенції дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури?

Дійсно, лише чітко обмежене регламентом коло питань відноситься до компетенції дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Так, до компетенції дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відноситься: розгляд скарги на дії адвокатів; вирішення питань про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, розглядає порушені з цих питань провадження, приймає рішення про застосування дисциплінарного стягнення або про відмову у притягненні адвоката до дисциплінарної відповідальності (пп. 4.8.1. 4.8.2. п. 4.8. Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону затвердженого Радою адвокатів України 16.02.2013 № 77 (зі змінами).

Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в особливому порядку і є однією з гарантій діяльності (п. 17 ч. і ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). 

Які є стадії дисциплінарного провадження стосовно адвоката?

• Проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

• Порушення дисциплінарної справи.

• Розгляд дисциплінарної справи.

• Прийняття рішення у дисциплінарній справі (ч. 1 ст. 37 Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності лише в порядку дисциплінарного провадження, з підстав вчинення ним дисциплінарного проступку, види якого передбачені статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Які є види дисциплінарних стягнень у межах дисциплінарного провадження стосовно адвоката?

За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: 

1) попередження;

2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року;

3) для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

Проте, спірним залишається питання визначення моменту вчинення дисциплінарного проступку. 

Конфлікт інтересів при здійсненні адвокатської діяльності

Одним із принципів здійснення адвокатської діяльності є уникнення конфлікту інтересів. Порушення адвокатом цього принципу має наслідком його дисциплінарну відповідальність в порядку, встановленому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

Що таке конфлікт інтересів? Конфліктом інтересів є суперечність між особистими інтересами адвоката та професійними правами і обов'язками, наявність якої може вплинути на об'єктивність і неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов'язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності (п. 8 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). 

На яких етапах діяльності адвоката можливий конфлікт інтересів?

Виділимо наступні три стадії або етапи в практичній діяльності адвоката: прийняття доручення, процес виконання доручення, час після виконання доручення. 

Дотримання адвокатом принципу неприпустимості конфлікту інтересів повинно забезпечуватися адвокатом на всіх етапах діяльності адвоката:

1) на стадії прийняття доручення клієнта (ст. 20 Правил адвокатської етики);

2) в процесі виконання доручення клієнта (ст. 34 Правил адвокатської етики);

3) після виконання доручення клієнта (ч. 2 ст. 35 Правил адвокатської етики). 

Практичне питання. Чи можуть адвокати, які є учасниками одного адвокатського об'єднання в одному кримінальному провадженні представляти інтереси (бути захисниками) потерпілого та підозрюваного?

Відповідь - так. 

Практичне питання. Чи можуть адвокати, які є подружжям, у одному провадженні представляти інтереси (бути захисниками) потерпілого та підозрюваного?

Відповідь - ні. 

Практичне питання. Чи можливо одночасно представляти інтереси двох або більше позивачів чи двох або більше відповідачів одним адвокатом в одному процесі?

Відповідь - так. 

Практичне питання. Чи можуть адвокати, які є членами сім'ї  у провадженні представляти інтереси (бути захисниками) один одного?

Відповідь - ні. 

Практичне питання. Чи може адвокат приймати доручення від клієнта, якщо суть доручення передбачає дії проти юридичної особи, в якій адвокат раніше працював або надавав правову допомогу?

Відповідь - ні. 

Практичне питання. Чи є порушенням правил адвокатської етики чи конфліктом інтересів перевага прав та інтересів адвоката над інтересами клієнта, в тому числі, з грошових питань?

Відповідь - неоднозначно. Кожен випадок є унікальним. 

Адвокатська таємниця

Адвокат не несе відповідальності за відмову будь-яким особам, органам і установам в розкритті адвокатської таємниці і наданні доступу до неї за наявності дозволу клієнта або особи, яка звернулась за професійною правничою (правовою) допомогою, на розкриття адвокатської таємниці.

Наприклад, орган досудового розслідування звернувся до адвоката з вимогою про надання оригіналів первинних бухгалтерських документів товариства, які перебували у нього відповідно до умов договору про надання правової допомоги. Адвокат відмовився виконати вимогу, оскільки документи відповідно до статті 22 Закону становили предмет адвокатської таємниці. документів, правоохоронці звернулися до КДКА зі скаргою на дії адвоката.

Дисциплінарна палата в цій справі дійшла висновку, що адвокат діяв в межах Закону та дотримуючись принципу конфіденційності за відсутності заяви клієнта про звільнення адвоката від обов'язку зберігати адвокатську таємницю та дійшла висновку про відсутність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку. Палата відмовила в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката. 

Приклади вирішення проблемних питань стосовно доручень центрів БВПД

Адвокат отримав доручення регіонального центру БПД щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги під час проведення окремої процесуальної дії. В судовому засіданні підзахисний відмовився від послуг адвоката, пославшись на наявність договору про правову допомогу, укладеного з іншим адвокатом. Слухання справи було відкладено. На наступному засіданні захисник за договором заявив відвід судді, який був задоволений. 

Засідання із іншим головуючим суддею по справі було призначено у цей же день, але на нього з'явився адвокат, що раніше отримував доручення регіонального центру БПД. Всупереч волі підзахисного він намагався взяти участь в судовому засіданні як захисник. Через це виникла суперечка між адвокатом та підзахисним. Судове засідання було відкладено через неможливість подальшого розгляду.

Згідно статті 23 Правил адвокатської етики до укладення договору з клієнтом адвокат (особа, уповноважена на підписання договору про надання правової допомоги від імені адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання) повинен з'ясувати у нього, чи він не зв'язаний чинним договором з іншим адвокатом (адвокатським оюро, адвокатським об'єднанням) на виконання тотожного або такого, що частково збігається за обсягом, доручення.

3 урахуванням наведеного поведінка адвоката в цьому випадку була кваліфікована за п.3 ч. 2 ст. 31 Закону як одноразове грубе порушення Правила адвокатської етики та адвоката  притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю. 

Чи може адвокат виписати ордер сам собі та діяти у власних інтересах, надаючи правову допомогу собі? 

Відповідь – ні. 

Приклад порушення вимог щодо оформлення адвокатського запиту (сам-на-себе) наведений нижче.

Палати в таких випадках вважають що адвокати, надаючи правову допомогу, допускають порушення вимог ст.24 Закону щодо оформлення адвокатського запиту. 

Зокрема, у одному з випадків, ордер, на підставі якого записувались документи, був виписаний адвокатом самим на себе.

Оскільки адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або ПАЕ, (ч 5 ст. 7 ПАЕ), КДКА притягла адвоката до дисциплінарної відповідальності та застосувала стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю (приклад з матеріалів вебінару Миколи Очкольда).

Переглядаючи за скаргою адвоката дану справу, у ВКДКА відзначили, що адвокат діяв в інтересах довірителя під час надання правової допомоги, врешті клієнт отримав позитивний результат. З урахуванням обставин (вчинення проступку, відсутності негативних настання наслідків та особи адвоката, ВКДКА вирішила скасувати рішення КДКА та застосувати до адвоката дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

Питання розірвання (припинення) договору про надання правової допомоги

Згідно ст. ст. 31 та 35 Правил адвокатської етики зазначається, що клієнт та/або особа, яка уклала договір в інтересах клієнта, має право розірвати договір з адвокатом в односторонньому порядку на умовах, передбачених договором.

Зверніть увагу, стаття 33 Правил адвокатської етики передбачає одностороннє розірвання угоди про надання правової допомоги в разі вчинення особою дій, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію адвоката. 

Разом з тим електронні дописи громадянина в приватній переписці такими діями вважати не можна. 

Про це, зокрема, йдеться у п.15 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про захист гідності, честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 27.02.2009 №1.

Розірвання договору про надання правової допомоги з ініціативи клієнта та/або особи, яка уклала договір в інтересах клієнта, не є показником незадовільної роботи адвоката. 

При розірванні договору (незалежно від причин) адвокат зобов'язаний: повернути клієнту отримані від нього документи, а також документи, видані адвокату для клієнта іншими особами в ході виконання доручення; проінформувати клієнта щодо здійснення адвокатом роботи (наданих послуг) і передати клієнту копії процесуальних документів, наявних у адвоката. Обов'язки адвоката, що випливають з принципів конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів, продовжують діяти і після завершення виконання адвокатом договору. 

Бажано дуже уважно відноситися до змісту договору з клієнтом та передбачати можливі спори з клієнтом завчасно (за матеріалами семінарів Ольги Бегунової)

Порушення адвокатів при використанні ордерів

Видача та використання ордерів регулюється Положенням про ордер на надання правничої (правової) допомоги (нова редакція), що затверджено рішенням Ради адвокатів України від 12 квітня 2019 року № 41 (із змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України від 14 лютого 2020 року № 29).

Згідно з п. 18.9 Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, що затверджено Рішенням Ради адвокатів України 17.12.2012 р. № 36 (втратило чинність, крім Додатку 1 та пункту 18 Положення, які діють до 01 січня 2022 року - Рішення Ради адвокатів України від 12 квітня 2019 року № 41 Про затвердження Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги у новій редакції). 

Приклад, коли адвокат не отримував ордери, але використовував інші ордери.

Адвокат не отримував ордери у Раді адвокатів за його робочим місцем. 

На підставі викладеного, ДП зробила висновок, що у діях адвоката є ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини другої статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що полягають у порушенні ним частин першої та третьої статті 7, частини другої статті 12 Правил адвокатської етики.

Сплата адвокатами щорічного внеску на забезпечення адвокатського самоврядування

Абзацом 2 частини 2 статті 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», визначено, що розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України та не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня відповідного календарного року і є однаковим для всіх адвокатів.

Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування встановлено, що сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування є професійним обов‘язком кожного адвоката. Порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком 

Чи є несплата адвокатом щорічного внеску одноразовим дисциплінарним проступком? 

Ні. Несплата адвокатом  щорічного внеску вважається триваючим дисциплінарним правопорушенням.

До триваючих правопорушень відносяться правопорушення, які почавшись з якоїсь протиправної дії або бездіяльності, здійснюються потім безперервно шляхом невиконання обов'язку.

Початковим моментом такого діяння може бути активна дія або бездіяльність, коли винний або не виконує конкретний покладений на нього обов'язок, або виконує його неповністю чи неналежним чином. Відсутність у Законі поняття «триваюче правопорушення» не може бути підставою для звільнення від відповідальності.

Виходячи з цього, строк притягнення до дисциплінарної відповідальності (відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») не може сплинути у разі невиконання адвокатом обов'язку щодо сплати внесків за попередні роки, оскільки таке правопорушення здійснюється безперервно. 

У разі прострочення більш як на три місяці строків сплати щорічного внеску, до адвоката застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року. 

Практичний приклад стягнення за порушення строків сплати щорічного внеску. 

За порушення строків сплати щорічного внеску місцева дисциплінарна палата притягнула адвоката Х. до відповідальності та застосувала дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

ВКДКА не погодилася з таким рішенням та наголосила, що відповідно до Положення у випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

На цій підставі рішення палати було скасоване та ухвалене нове, яким адвоката Х. притягнуто до відповідальності та застосоване стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік. 

Післямова. Чому ці питання актуальні? 

Відповідь очевидна. Багато моїх колег, розумних та талановитих, які щиро бажають допомогти клієнтам, іноді попадають у ситуації коли на них “як сніг на голову”, тобто несподівано, неочікувано з’являються скарги, дисциплінарні провадження, заяви.

Чому так відбувається? Адвокати намагаються з максимальною віддачею використати всі методи, які надає закон, але іноді навіть перебільшують. Можуть перестаратися, як кажуть.

Наприклад, закон дозволяє заявляти відвід упередженому судді. Критеріїв відводу є багато, в тому числі якщо «існують інші сумніви». Що таке інші сумніви?

Відповіді можемо бачити в рішеннях ЄСПЛ, які до того ж, не завжди виконуються в нашій країні вчасно. Тому адвокати і заявляють декілька разів відводи, що судді кваліфікують як зловживання правом та направляють скарги в дисциплінарні палати.
Наступний приклад - коли адвокат не з’являється на засідання з обґрунтованих причин: засідання в інший підвартовій справі, особливий резонанс справи, або відомості що засідання буде відкладено, наприклад, прокурор не забезпечує доставку свідків або взагалі хворіє або відбув на навчання.

Є випадки коли до справи вступає інший адвокат, тому що клієнт так вирішив, тобто є інший адвокат. Але ця інформація не завжди доходить до судів, телефони не відповідають, тому суди іноді сприймають розумну поведінку адвокатів за порушення, зловживання, неповагу до суду і пишуть листи, скарги, звернення, в тому числі в центри безоплатної правової допомоги.

Як такі конфлікти впливають на якість правосуддя? Звісно, що не в кращу сторону. Тому адвокатам слід розібратися з приписами адвокатської етики, рішеннями ЄСПЛ, щоб краще передбачати що “в головах у суддів”. Не секрет, що суддівська влада — це дійсно влада, її треба поважати заради суспільного блага, а не ганьбити чи ігнорувати.
Ми знаємо, навіть із розповіей людей та з фейсбуку, що є чудові, достойні судді, які бажають чесно виконувати свою роботу найкращим чином. І ми любимо та поважаємо їх.

Іноді адвокати вимушені писати скарги на своїх процесуальних опонентів, навіть на своїх колег. Варто знати, що передбачений особливий порядок попереднього врегулювання скарг від адвокатів на своїх колег-адвокатів. Це важлива передумова мирного вирішення спорів мж колегами, яка, як ми розуміємо, сприяє швидкому позасудовому вирішенню конфліктів та взагалі, сприяє підтримці авторитету правосуддя в нашій країні.

Бажаємо успіхів!

Реєстр адвокатів Києва та зв'язок з адвокатом тут 

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]