Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
02.11.2016 08:39

Чому в боротьбі з плагіатом потрібне спеціальне програмне забезпечення

Кандидат юридичних наук, судовий експерт, оцінювач

Постійне збільшення текстової інформації у вигляді книг, статей, поширення інформації в мережі Інтернет тощо, вказує на те, що в боротьбі з плагіатом необхідні спеціальні програмні продукти.

Постійне збільшення текстової інформації у вигляді книг, статей, поширення інформації в мережі Інтернет тощо, вказує на те, що в боротьбі з плагіатом необхідні спеціальні програмні продукти.

Для встановлення факту відтворення праць інших авторів при створенні наукових творів, органи досудового розслідування та суд призначають судову експертизи. На сьогоднішній день судові експерти у сфері інтелектуальної власності проводять порівняльне дослідження для встановлення збігів та відмінностей у текстах без використання програмних засобів. Така робота потребує значного часу, адже порівнювати доволі часто доводиться сотні сторінок. П ри проведенні такого роду досліджень експерту необхідно самостійно виявити усі збіги і відмінності в досліджуваних творах, та проілюструвати їх у відповідних додатках. При цьому переважна більшість експертного часу витрачається на технічну роботу зі створення таблиць збігів та відмінностей.

Саме тому програмні продукти, які зможуть порівнювати твори авторів значно скоротять затрачений час на проведення експертизи, заберуть людський фактор та дещо здешевлять вартість судової експертизи. В сучасних умовах значна кількість запитів приходиться на встановлення плагіату в працях працівників освіти.

Відповідно до п.3. ст. 32. Закону України «Про вищу освіту» на вищі навчальні заклади покладено обов’язок “вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності”.

На Атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, відповідно до п.6 ст. 6 ЗУ «Про вищу освіту» покладається обов’язок “допускати до захисту дисертації (наукові доповіді), виконані здобувачем наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови у присудженні відповідного наукового ступеня”.

Експерти в пошуках оптимального програмного продукту для встановлення текстових запозичень в досліджуваних творах, проаналізували близько 40 програмних продуктів та он-лайн ресурсів, які позиціонують себе як спеціалізовані сервіси, які можуть виявити плагіат. Наприклад, PlagTracker, PlagScan, Plagiarisma.net, Anti-Plagiarism, eTXT Антиплагиат, StrikePlagiarism та інші. Проте жоден з них не задовольняє повною мірою потреб судової експертизи.

Одна з подібних систем, яку сьогодні розробляють, створена на базі програмного продукту IDOL AUTONOMY компанії Hewlert Packard. Вона розробляється враховуючи принципи та методи, що застосовуються під час проведення судової експертизи об’єктів авторського права. Метою створення цієї розробки є забезпечення ефективної системи виявлення плагіату у вищих навчальних закладах, наукових установах та спеціалізованих вчених радах.

У зв’язку з набуттям чинності наказу Міністерства освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» від 14.07.2015 р. № 758 прогнозується збільшення кількості виявлених фактів недобросовісного запозичення результатів праць вчених у дисертаційних роботах. Тому така система потрібна не лише судовим експертам, а й в роботі освітян, науковців, судових експертів.

Завдяки автоматизації обробки первинних даних очікується зменшення кількості часу необхідного для порівняння заданих об’єктів дослідження. А впровадження цієї системи в експертну практику допоможе знизити термін проведення судових експертиз, що призведе до скорочення строків досудового розслідування та розгляду справ у судовому провадженні відносно об’єктів авторського права. Тому м ожна констатувати, що на теперішній час з’явились передумови для запобігання плагіату, та впровадження в експертну практику новітніх технологій.   

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи