Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
03.10.2014 19:33

Порука припиняється після закінчення строку

Адвокат, юрист

Вбачається, що ймовірно зміниться /є альтернатива яку підтримують окремі судді/ судова практика ВСУ у справах про припинення поруки по закінченні її строку.

Правова позиція
яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 17 вересня 2014 року в справі № 6-6цс14


          Строк поруки не є строком для захисту порушеного праваЦе строк існування самого зобов'язання порукиТаким чиноміправо кредитораі обов'язок поручителя по його закінченні припиняютьсяа це означаєщо жодних дій щодо реалізації цього правав томучислі застосування примусових заходів захисту в судовому порядкукредитор вчиняти не може.

          Отжевимогу до поручителя про виконання взятого ним зобов'язання має бути пред'явлено в межах строку дії поруки (6 місяців, 1 рокучи будь-якого іншого строкуякий встановили сторони в договорі). Тому навіть якщо в межах строку дії поруки була пред'явленапретензія і поручитель не виконав вказані в ній вимогикредитор не має права на задоволення позовузаявленого поза межамивказаного строкуоскільки із закінченням строку припинилося матеріальне право.


Правова позиція  
яка висловлена Верховним Судом України в постанові  у справі №6-125цс14  Відповідно до вимог частини другої статті 1054 та частини другої статті 1050 ЦК України у разіякщо договором встановленийобовязок позичальника повернути позику частинамито в разі прострочення повернення чергової частини  позикодавець  має право вимагатидострокового  повернення   частини позикищо залишиласята сплати процентів.
Згідно з положеннями частини четвертої статті 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строкувстановленого вдоговорі порукиУ разіякщо такий строк не встановленопорука припиняєтьсяякщо кредитор протягом шести місяців від дня настанняосновного зобовязання не предявить вимоги до поручителя.
Пред'явленням вимоги до поручителя є пред'явлення до нього позову.
Установившищо договором поруки не визначено строкпісля закінчення якого порука припиняєтьсяоскільки умовами цьогодоговору встановленощо він діє до повного припинення  всіх зобовязань боржника за кредитним договоромта що кредитор протягом шестимісяців від дня настання строку виконання основного зобовязанняякий був змінений відповідно до кредитного договоруне предявивпротягом шести місяців позову до поручителя про виконання зобовязаннясуд дійшов правильного висновку про тещо зобовязання  задоговором поруки припинилися

 Окрема думка судді Верховного Суду України Сеніна Ю.Л.
у справі № 6-125цс14

 Задовольняючи заяву ОСОБА_2 про перегляд ухвали судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від   2 серпня 2013 року, Судова палата у цивільних справах Верховного суду України виходила з того, що згідно з положеннями частини четвертої статті 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого договором поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання основного зобовязання не предявить вимоги до поручителя.
Судова палата дійшла висновку, що предявленням вимоги до поручителя є предявлення до нього позову.
 Такий висновок вважаю помилковим, виходячи з наступного.
           Термін «вимога» є більш широким, ніж «позов», ці поняття не є тотожними.  Термін «вимога» вживається в різних нормах Цивільного кодексу по-різному й має різне значення залежно від контексту. Якщо порівняти частину четверту статті 559 ЦК України із частиною першою статті 555 цього Кодексу, то стає очевидним, що законодавець припускає як звернення з вимогою до поручителя, так і предявлення позову до нього. Саме тому стаття 555 ЦК України встановлює різні права та обовязки поручителя  у разі пред’явлення до нього вимоги або позову.
           З огляду на це, пред’явлення вимоги, яка передбачена частиною четвертою статті 559 ЦК України, слід відрізняти від вимоги, яка називається «позов». 
       Іншими словами, поручитель має отримати, відповідно основний боржник зобов’язаний пред’явити вимогу до поручителя, а вже після цього вирішувати питання щодо судового вирішення цього спору, оскільки сам факт отримання такої вимоги поручителем свідчитиме про те, що він повідомлений, і якщо він не буде добровільно виконувати свій обов’язок, це свідчитиме про порушення ним свого обов’язку.
Аналіз змісту статті 555 ЦК України, у якій вказано: «У разі одержання вимоги кредитора поручитель зобов’язаний повідомити про це боржника, а в разі пред’явлення до нього  позову — подати клопотання про залучення боржника до участі у справі», не дає підстав для висновку про її подвійне тлумачення частини четвертої статті 559 ЦК України. Тобто тут законодавець чітко каже, що вимога — це одне, і якщо вимога до тебе заявляється, ти повинен здійснити такі певні дії, а якщо позов –  то ти заявляєш клопотання, бо ця справа вирішується в суді.  
           Вважаю, що в другому реченні частини четвертої статті 559 ЦК України йдеться про вимогу до поручителя безпосередньо. Цепреклюзивний строк, який не може бути перерваний заявленням вимог до суду, його закінчення свідчить про припинення зобовязання поручителя і саме з таких підстав слід виходити при ухваленні рішення.

ПРИСІКАЛЬНИЙ СТРОК - преклюзивний строк — строк у цивільному праві, закінчення якого тягне за собою припинення суб'єктив. права або обов'язку. Напр., відповідно до ст. 338 ЦивК України П. с. є 6-міс. строк зберігання знахідки; присікальними є і строки обліку безхазяйних речей (ст. 335). За ст. 559 ЦивК порука припиняється, якщо кредитор протягом 6 місяців від дня настання строку виконання осн. зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Присікальним є 70-річний сфок дії автор, права для спадкоємців автора, що починається з 1 січня року, наступного за роком смерті автора тощо. Припинення права або обов'язку, обмежених П. с, відбувається разом із закінченням відповід. строку.

 ЦК України не передбачає скороченого строку позовної давності для предявлення вимог до поручителя у разі невиконання кредитного зобовязання боржником, якщо у договорі поруки не встановлено строк його дії. А якщо погодитись з висновком про те, що предявленням вимоги до поручителя є предявлення до нього позову, то виключається можливість предявлення позову до суду після спливу шести місяців, встановлених частиною четвертою статті 559 ЦК України.

Вбачається, що ймовірно зміниться /є альтернатива яку підтримують окремі судді/ судова практика ВСУ у справах про припинення поруки по закінченні її строку.
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи