Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
26.04.2012 14:54

Програмно-бюджетна Львівська аномалія

Україна ще, принаймні, має хоч сяке-таке законодавство. Звісно, це не Швейцарія, чи Норвегія, чи Австралія, де законослухняність та виконавська дисципліна майже взірцеві. Щоправда, і не Сомалі, тому хоч сяк-так, але дотримуватись законів потрібно.

Україна ще, принаймні, має хоч сяке-такезаконодавство. Звісно, це не Швейцарія, чи Норвегія, чи Австралія, дезаконослухняність та виконавська дисципліна майже взірцеві. Щоправда, і неСомалі, тому хоч сяк-так, але дотримуватись законів потрібно. Але ж не можнавже цілковито так нагло ігнорувати все і вся, особливо, як це робить влада намісцях.  Конкретно ж це стосуєтьсястратегічних програмових документів, зокрема програми економічного тасоціального розвитку Львівської області на 2012 рік.

Найвищим законодавчим актом в Україні єКонституція. До речі, єдиними і обов’язковим для всіх в нашій державі.Відповідно до Основного закону Кабінет Міністрів України (КМУ) розробляє проектзакону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого ВерховноюРадою Державного бюджету. Та перед тим як розробляти сам бюджет, ще однимЗаконом України, а саме «Про державне прогнозування та розроблення програмекономічного і соціального розвитку України» за № 1602-III від 23 березня 2000року, все те ж КМУ має розробити (що також передбачено Конституцією) прогнозекономічного і соціального розвитку України на середньостроковий період.Розробляється такий прогноз на п’ять років. Крім того, розробляється прогноз накороткостроковий період, тобто один рік. Прогнози є підставою для  розробки Державної програми економічного ісоціального розвитку України на короткостроковий період. Програма розробляєтьсящороку взаємоузгоджено з проектом Державного бюджету на відповідний рік і подаєтьсядля затвердження до Верховної Ради одночасно з проектом Державного бюджету.Коротко кажучи, схема така: прогноз – програма – бюджет. Все просто, як білийдень чи український борщ.

За подібною схемою, відповідно до Конституціїта названого закону, органи виконавчої влади, до прикладу, Львівської обласноїдержавної адміністрації, мають розробляти свої програмові документи. Якщо бутибільш конкретним, то це - середньостроковий прогноз на п’ять років,короткострокова програма на один рік взаємоузгоджено з якою розробляєтьсябюджет області.

Відповідно до Бюджетного кодексу Українипроект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії відповідноїмісцевої ради схвалює місцева державна адміністрація. Разом з проектом рішенняподається пояснювальна записка, яка має містити інформацію просоціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці іпрогноз її розвитку на наступний бюджетний період, які покладено в основупроекту місцевого бюджету.

Ось тут і виникає надто багато запитань. Якимчином, на підставі чого і з якого пальця з’явився бюджет Львівської області на2012 рік, якщо для його розробки немає ні прогнозу на п’ять років, ані незатверджено відповідної програми.

Очевидно для чиновників Львівщини є більшприйнятною докорінно інша схема, ніж це передбачено чинним українськимзаконодавством, а саме спочатку бюджет як-небудь, а потім – «то ся зробит». Алеж закон, що визначає правові, економічні та організаційні засади формуванняцілісної системи прогнозних і програмних документів економічного і соціальногорозвитку адміністративно-територіальних одиниць діє вже понад десятьроків!!!

Цікаво, що всі кивають на Київ, мовляв, засілитам донецькі й «працювати» не дають. Але ж на Львівщині донецьких немає! То жвиходить, що на місцях бардак не менший, а може й більший. Ще можна зрозуміти,якщо чиновник молодий, тільки після навчального закладу прийшов у місцевуадміністрацію і не знає в достатньому обсязі законодавства, що окреслює питанняскладання програм та бюджетів. Але як це можна співставити з посадовою особою,що протирає штанці, бігаючи з одного державного кабінету в інший вже років такз п’ятнадцять.

Взагалі вся ця програмно-бюджетна Львівськааномалія дуже нагадує ситуацію, коли будівельники спочатку «на око» збудувалибудинок, а потім починають розробляти проект. То ж і не дивно, що така будівля,збудована горе-будівельниками, може довго не простояти. Можливо саме тому, що дехтобезвідповідально ставиться до своїх обов’язків, простий люд, важко гарує, живебідно, а ті, що «працюють» в просторих кабінетах, відверто жирують. 

Крім того, обласна програма економічного тасоціального розвитку Львівської області на 2012 рік, м’яко кажучи, не зовсімчітко структурно відповідає вимогам законодавства і ще більш туманно зазначаєкуди Львівська область все ж таки рухається, та й з цифрами далеко не всегаразд. Але це вже зовсім інша історія.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net