Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
24.07.2022 14:37

Відстрочка від призову на військову службу для викладачів ВУЗів

Адвокат (судовий захист), магістр права

Відстрочка від призову на військову службу для викладачів ВУЗу, які не мають вченого звання та/або наукового ступеня

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

  • наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

(!!!) Таким чином, для того щоб викладач ВУЗу отримав відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період останній повинен відповідати наступним критеріям:

  • бути науковим або науково-педагогічним працівником закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій;
  • мати вчене звання та/або науковий ступінь;
  • працювати в ВУЗі не менш як на 0,75 ставки.

З урахуванням вказаної дискримінації 05.05.2022 р. на сайті  Верховної Ради України з’явився законопроект № 7352 «Проект Закону про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам», який призначений вирішити вказану прогалину.

Так, пояснювальна записка до вищевказаного Законопроекту передбачає, що чинною редакцією Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не охоплюються педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, а також наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, але не мають вченого звання та/або наукового ступеня у зв’язку з об’єктивними обставинами.

Так, чинна редакція закону не враховує такі категорії наукових та науково-педагогічних працівників:

1) які не мають вченого звання у зв’язку з відсутністю деяких об’єктивних обставин (наприклад, стаж викладання не менше п’яти років для присвоєння вченого звання доцента відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №13 від 14.01.2016 року «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам);

2) які працюють на посадах доцента та професора, але без вчених звань професора або доцента;

3) з вченим званням старшого наукового співробітника;

4) працюють на посадах старших викладачів і викладачів без вченого звання та наукового ступеня на основному місці роботи;

5) працюють на посадах викладачів після завершення навчання на третьому рівні вищої освіти, але до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) у зв’язку з різними обставинами (наприклад, неможливість формування разової спеціалізованої ради, період між поданням документів та захистом тощо).

Окрім наведеного, згідно з даними Міністерства освіти і науки України, станом на 01 січня 2020 року у закладах вищої освіти працювали близько 4500 педагогічних працівників, на яких право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації не поширюється.

При цьому, наразі для України є актуальним питання збереження її педагогічного (викладацького) та наукового кадрового потенціалу. Вбачається, що одним з важливих напрямів у відбудові України є розвиток інновацій та наукоємних галузей економіки, що потребує відповідного кадрового забезпечення.

За таких умов виникає необхідність в усуненні в законодавстві України прогалин, які дискримінують окремі категорії наукових, науковопедагогічних і педагогічних працівників в частині права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Законопроєктом пропонується:

1) усунути вимогу щодо обов’язкової наявності в наукових та науковопедагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій вченого звання та/або наукового ступеня;

2) поширення права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

 

P.s. Головне науково-експертне управління Верховної ради України погоджується з вказаним законопроектом, але наголошує, що законопроект не включений до Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік, затвердженого постановою Верховної Ради України від 15.02.2022 № 2036-IX.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи