Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
20.10.2017 17:21

Судовий збір: оскарження постанови про порушення митних правил

Адвокат (судебная защита), магистр права

Позов про скасування постанови про порушення митних правил не обкладається судовим збором на всіх стадіях судового провадження.

судовий збір.png

Конституційний Суд України у своємурішенні від 28.11.2013 року № 12-рп/2013 зазначив, що "гарантієюреалізації права на судовий захист в аспекті доступу до правосуддя євстановлення законом помірного судового збору для осіб, які звертаються до суду.Це відповідає Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодозаходів, що полегшують доступ до правосуддя, від 14.05.1981 року № R(81)7:"У тій мірі, в якій судові витрати становлять явну перешкоду доступові доправосуддя, їх треба, якщо це можливо, скоротити або скасувати" (підпункт12 пункту D).

Відповідно до статті 287 Кодексу України про адміністративніправопорушення, постанову по справі про адміністративне правопорушення можебути оскаржено прокурором у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 7цього Кодексу, особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим.

Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонногосуду (судді) про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржена впорядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно із пунктом 3 частини 1 статті 288 Кодексу України проадміністративні правопорушення, постанову уповноваженого органу державної владичи його посадової особи [так само як постанову адміністративної комісії чирішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради (пункти 1, 2цієї частини статті)] про накладення адміністративного   стягнення …може бути оскаржено у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або дорайонного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду у порядку,визначеному КАС, з особливостями, встановленими цим Кодексом.

ВАЖЛИВО:   Отже, сплата судового збору за поданнязаяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів є складовою доступу доправосуддя, який є елементом права особи на судовий захист, гарантованогостаттею 55 Конституції України". У справах про оскарження постанов усправах про адміністративне правопорушення у розумінні положень статей 287, 288КпАП, статей 2, 3, 4 Закону № 3674-VI позивачзвільняється від сплати судового збору. КпАП дає вичерпнийперелік осіб, які можуть мати статус позивача у справах про оскарженняпостанови про накладення адміністративного стягнення і на цій підставі неповинні сплачувати судовий збір при зверненні до суду першої інстанції.

У випадку незгоди із судовим рішенням, прийнятим за наслідкамирозгляду справи цієї категорії, позивач вправі оскаржити його в апеляційномупорядку. Однаковою мірою це стосується й відповідача у спірних правовідносинах,оскільки він як рівноправна сторона в адміністративній справі також має правона апеляційне/касаційне оскарження судового рішення.

Необхідними умовами для обчислення та сплати судового збору заподання апеляційної/касаційної скарги у цій категорії справ є встановлення івіднесення предмета оскарження до об'єктів справляння судового збору; ставкацього платежу, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви іскарги. Розгляд позовної заяви на постанову про накладення адміністративногостягнення провадиться з урахуванням положень статей 287, 288 КпАП, які передбачаютьзвільнення від сплати платежу за судовий перегляд цих рішень. Норми Закону № 3674-VI немістять положень щодо підстав, умов, розміру та порядку сплати судового зборуза подання позовної заяви на постанову про накладення адміністративногостягнення, а відтак і за подання апеляційної/касаційної скарги.

У зв'язку з цим за подання позивачем або відповідачем - суб'єктомвладних повноважень апеляційної/касаційної скарги на рішення адміністративногосуду у справі про оскарження постанови про адміністративне правопорушення судовий збір у поряду ірозмірах, встановлених Законом № 3674-VI, сплаті не підлягає.  (Постанова ВСУ від 13.12.2016 року по справі № 306/17/16-а (№ вЄДРСРУ 63749411).

ВИСНОВОК:  позов про скасування постанови про порушення митних правилне обкладається судовим збором на всіх стадіях судового провадження, в томучислі й при апеляційному та касаційному оскарженні  (Ухвала ВАСУ від 26вересня 2017 р. у справі К/800/27534/17, К/800/23185/17, ЄДРСРУ № 69277256).


Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net