Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
18.08.2017 20:15

Підсудність спору при зміні складу учасників у договірних відносинах

Адвокат (судовий захист), магістр права

При зміні суб’єктивного складу учасників з юридичної особи (ФОП) на фізичну у договірних відносинах, судовий спір розглядається в порядку цивільного судочинства не дивлячись на те, що договір укладався саме між юридичними особами.

судья.jpg

14.06.2017 р . судові палати у цивільних та господарських справах Верховного Суду України в межах розгляду справи  № 6-2563цс16  при вирішенні підсудності справи досліджували питання щодо зміни суб’єктивного складу учасників у договірних відносинах.

Відповідно до вимог статті 15 ЦПК України суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Пунктом 1 частини першої статті 205 ЦПК України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

ВАЖЛИВО:  При визначенні юрисдикційності спору слід ураховувати, що критеріями розмежування між цивільною та іншими юрисдикціями є, по-перше, характер спору про право (справи за позовами, що виникають з будь-яких правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами інших видів судочинства), по-друге, однією зі сторін у спорі є, як правило, фізична особа.

Тобто критеріями розмежування між справами цивільного та господарського судочинства є одночасно суб'єктний склад учасників процесу та характер спірних правовідносин.

За правилами статті 12 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) господарським судам підвідомчі справи, зокрема, у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів.

Відповідно до статті 21 ГПК України позивачами в судовому процесі є підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з установленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Необхідно вказати, що відповідно до правової позиції, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 7 вересня 2016 року у справі  № 6-1593цс16  вбачається, що не допускається об’єднання в одне провадження вимог, які підлягають  розгляду за  правилами  різних  видів  судочинства.

В такому разі суд відкриває провадження у справі в частині вимог, які належать до його юрисдикції, і відмовляє у відкритті провадження у справі щодо вимог, розгляд яких проводиться за правилами іншого виду судочинства.

Аналогічні висновки у рішеннях та правових позиціях Верховного суду України від 27 квітня 2016 року у справі  № 6-2974цс15 , від 01 липня 2015 року у справі  № 6-467цс15 , від 6 квітня 2016 р. справу  № 6-77цс16  та від 7 вересня 2016 року у справі  № 6-1593цс16 .

ВИСНОВОК:  Отже, при зміні суб’єктивного складу учасників з юридичної особи (ФОП) на фізичну у договірних відносинах, судовий спір розглядається в порядку цивільного судочинства не дивлячись на те, що договір укладався саме між юридичними особами.

 

Матеріал по темі: «Підсудність спору: законність об’єднання різних процесуальних вимог»  

 

 

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]