Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
17.06.2017 09:10

Переривання строків позовної давності в аспекті подання позову до суду

Адвокат (судовий захист), магістр права

ВСУ: можливість переривання перебігу позовної давності шляхом пред’явлення належно оформленого позову, який прийнятий судом до провадження.

возобновление сроков.jpg

24.05.2017 р. Верховний суд України в рамках розгляду справи № 6-1763цс16 фактично підтвердив раніше сформований правовий висновоквідносно переривання строків позовної давності.

Так, у постанові Верховного Суду України від 2 грудня 2015року (№ 6-895цс15) викладеноправовий висновок про те, що за змістом статті 257, частини другої статті 264,частин четвертої, п’ятої статті 267 ЦК України, частини першої статті 118,частини першої статті 122 ЦПК України перебіг позовної давності шляхомпред’явлення позову може перериватися не в разі будь-якого направлення позовупоштою, а здійсненого з додержанням вимог процесуального законодавства, зокремастатей 109, 119, 120 ЦПК України. Якщо суд у прийнятті позовної заяви відмовивабо її повернув, то перебіг позовної давності не переривається. Не перериваєперебігу такого строку й подання позову з недодержанням правил підсудності.

Передусім необхідно вказати, що відповідно до правовоїпозиції Верховного суду України у справі №6-116цс13 (№ вЄДРСРУ 35667396) початок перебігу позовної давності співпадає з моментом виникненняу зацікавленої сторони права на позов.

Перебіг позовної давності за вимогами кредитора, яківипливають з порушення боржником умов договору (графіка погашення кредиту) пропогашення боргу частинами (щомісячними платежами) починається стосовно кожноїокремої частини, від дня, коли відбулося це порушення.

Позовна давність у таких випадках обчислюється окремо покожному простроченому платежу.

Між тим правовою позицією Верховного суду України від09.11.2016 р. у справі №6-1457цс16 передбачено,що відповідно до частини першої статті 264 ЦК України перебіг позовної давностіпереривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргуабо іншого обов'язку, в силу частини третьої статті 264 ЦК України післяпереривання перебіг позовної давності починається заново.

Правила переривання перебігу позовної давностізастосовуються судом незалежно від наявності чи відсутності відповідногоклопотання сторін у справі, якщо в останніх є докази, що підтверджують факттакого переривання.

Відповідно до статті 257 ЦК України загальнапозовна давність встановлюється тривалістю у трироки.      

Згідно із частинами четвертою, п’ятою статті 267 ЦКУкраїни сплив строку позовної давності, про застосування якої заявленостороною у спорі, є підставою для відмови у позові. Якщо суд визнає поважнимипричини пропущення позовної давності, порушене право підлягає захисту.

ВАЖЛИВО: Відповідно до частини другої статті 264 ЦКУкраїни позовна давність переривається у разі пред’явлення особою позовудо одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частинавимоги, право на яку має позивач.

Пред’явлення позову до суду це реалізація позивачем права назвернення до суду. Саме із цією процесуальною дією пов’язується початок процесуу справі.

Згідно з частиною першою статті 122 ЦПК України  суддявідкриває провадження у цивільній справі не інакше як на підставі заяви,поданої і оформленої в порядку, встановленому цим Кодексом.

Так, позовна заява подається до районних, районних у містах,міських та міськрайонних судів з дотриманням правил підсудності, визначенихстаттями 108 – 114 ЦПК України. Позовна заява оформлюється з додержання вимог,викладених у статтях 119 і 120 цього Кодексу, за її подання  сплачуєтьсясудовий збір.

За змістом викладеного перебіг позовної давності шляхомпред’явлення позову може перериватися в разі звернення позивача до суду, в томучислі й направлення позовної заяви поштою, здійсненого з додержанням вимогпроцесуального законодавства, зокрема статей 109, 119, 120 ЦПКУкраїни. Якщо суд у прийнятті позовної заяви відмовив або її повернув, топеребіг позовної давності не переривається. Не перериває перебігу такого строкуй подання позову з недодержанням правил підсудності, а також з іншим предметомспору та з іншими матеріально-правовими підставами. 

ВИСНОВОК: Отже, найвища судова ланка пов’язує можливість перериваннястроку позовної давності лише з фактом належного подання процесуальнооформленого позову до суду, який до того ж прийнятий судом до провадження.

 

Матеріал по темі:«Кредитно–фінансові спори: переривання строку позовноїдавності» 

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи