Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
18.05.2017 12:36

Внесення змін в акт документальної перевірки платника податку

Адвокат (судовий захист), магістр права

Правова можливість внесення змін, доповнень та уточнень в Акт (довідку) документальної перевірки платника податку після його підписання та реєстрації.

налоговіе проверки 4.jpg

Правова можливість внесення змін,доповнень та уточнень в Акт (довідку) документальної перевірки платника податкупісля його підписання та реєстрації.

Відповідно допункту 86.1 статті 86 Податкового кодексу України результати перевірок (крімкамеральних та електронних перевірок) оформлюються у формі акта або довідки, якіпідписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків абоїх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під часперевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складаєтьсядовідка.

Зокрема, відповідно до пунктів 86.3, 86.4 статті 86.4Кодексу акт (довідка) документальної перевірки складається у двох примірниках,підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку,та реєструється у контролюючому органі протягом п'яти робочих днів з дня, щонастає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (дляплатників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованійсплаті, - протягом 10 робочих днів).

Акт (довідка) документальної перевірки після йогореєстрації вручається особисто платнику податків чи його законним представникамабо надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Відповідно до п. 2 «Загальних положень» наказуМіністерства фінансів України від 20.08.2015 р.  № 727, зареєстровано вМіністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 р. за № 1300/27745 «Прозатвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотриманнязаконодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютногота іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їхвідокремленими підрозділами» (надалі – «Порядок») акт документальної перевірки - службовий документ, який підтверджуєфакт проведення документальної перевірки, відображає її результати і є носіємдоказової інформації про виявлені порушення вимог законодавства з питаньдержавної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства,контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

ВАЖЛИВО: В акті (довідці) документальної перевірки, інформативнихдодатках та інших матеріалах не допускаються будь-яківиправлення цифрових показників, дат та інших даних (ч.4 п.6, розділу «Основні вимоги дооформлення документальних перевірок» Порядку).

Необхідно вказати, що Верховний Суд України 7 липня 2015року (справа № 21-334а15)дійшов до висновку про те, що актперевірки не є рішенням суб'єкта владних повноважень в розумінні ст. 17 КАС, не викликаєвиникнення будь-яких прав і обов'язків для осіб, робота (діяльність) якихперевірялися, тому його висновки не можуть бути предметом спору. Акт перевіркиє носієм доказової інформації про виявлені контролюючим органом порушення вимогподаткового, валютного та іншого законодавства суб'єктами господарювання,документом, на підставі якого приймається відповідне рішення контролюючогооргану, а тому оцінка акту, в тому числі і оцінка дій посадових осібконтролюючого органу щодо його складання , виклад у ньому висновків перевірки,може бути надана судом при вирішенні спору про оскарження рішення, прийнятого напідставі такого акта.

Ще раніше, а саме у постанові Верховного суду України від10.09.13 р. по справі №21-237а13 зазначено,що висновки, викладені у акті, не породжують обов’язкових юридичних наслідків.

Дії контролюючого органу щодо внесення до Інтегрованоїсистеми змін показників податкової звітності суб'єктів господарювання в частиніподаткового кредиту та податкових зобов'язань на підставі податкової інформації безприйняття податкових повідомлень-рішень не породжують правових наслідків дляплатників податків та не порушують їхні права, оскількирозміщена в цій системі інформація є службовою та використовується податковимиорганами для обробки зібраної інформації в автоматичному режимі(використовуються для виконання покладених на контролюючі органи функцій тазавдань) з метою здійснення податкового контролю.

Аналогічні висновки викладені у постановах Верховного СудуУкраїни від 09.12.2014 року, 03.11.2015 року та 17.11.2015 року у справах №№ 21-511а14, 21-99а15 та 21-4133а15 відповідно.

Отже, Акт документальної перевірки фіскального органу - єносієм інформації, але дії контролюючого органу щодо внесення до інформаційнихсистем змін показників податкової звітності суб'єкта господарювання безприйняття податкових повідомлень-рішень не породжують правових наслідків дляцього платника, а отже  не є належним та допустимимдоказом в розумінні ст. 70 Кодексу адміністративного судочинства України.

Між тим,  «…ані Податковий кодекс України, аніПорядок оформлення результатів документальних перевірок з питань дотриманняподаткового, валютного та іншого законодавства, затверджений наказом ДПА № 984від 22.12.2010 року, не передбачають можливістьвносити уточнення до акту перевірки окремим листом.

Крім того, уточненнями до акту перевірки не виправлялисяописки чи арифметичні помилки, виявлені при складанні акту перевірки, афактично встановлено нові порушення, не зафіксовані актом перевірки щосуперечить вимогам чинного законодавства» (УхвалаВАСУ від 22.11.2016 р. у справі №К/800/9095/16, ЄДРСРУ №62885238).

 

 

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи