Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
18.07.2011 15:30

Щодо отримання диплому з відзнакою: актуально

Правозахисниця, журналістка

Зважаючи на значний резонанс з приводу видачі університетами дипломів магістра та спеціаліста без відзнаки через відсутність диплома бакалавра з відзнакою, варто звернути увагу на наступне.

Зважаючи на значний резонанс зприводу видачі університетами дипломів магістра та спеціаліста без відзнакичерез відсутність диплома бакалавра з відзнакою, варто звернути увагу нанаступне.

Дійсно, Положення про організаціюнавчального процесу у вищих навчальних закладах (затв.Наказом Міносвіти від02.06.1993 року №161) та Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневуосвіту), затв. Постановою Кабінету Міністрів України  від 20 січня 1998 року №65 не містять обмеженьстосовно видачі дипломів магістрів з відзнакою тільки особам, які маютьвідповідний диплом спеціаліста чи бакалавра з відзнакою.

Крім того, Листом Міністерстваосвіти до керівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації від09.06.2010 №1/9-401 «Щодо документів про вищу освіту з відзнакою», підписанийміністром освіти Д.В.Табачником дані наступні роз’яснення. Документ про вищуосвіту з відзнакою після завершення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнемспеціаліста, магістра видається за результатами навчання за зазначенимосвітньо-кваліфікаційним рівнем незалежно від результатів навчання заосвітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Однак, вже через рік, ЛистМіністерства освіти і науки України до керівників вищих навчальних закладівIII-IV рівнів акредитації від 09.06.2010 №1/9-401 «Щодо документів про вищуосвіту з відзнакою» за підписом Міністра В.Д.Табачника був відкликаний ЛистомМіністерства освіти і науки України «Щодо документів про вищу освіту звідзнакою» від 12.03.2011 року №1/9-169 за підписом першого заступника МіністраЄ.М.Суліма.

А також, варто зважати на те, що кожнийуніверситет, при видачі дипломів, керується власним Положенням про організаціюнавчального процесу. Зокрема, Положення про організацію навчального процесу вНТУУ «КПІ» (ухвалено Вченою радою НТУУ «КПІ», Протокол №9 від 02.07.2004 року)в розділі 7.3.3. Проведення державної атестації визначає, що документ про вищуосвіту з відзнакою видається студенту, який отримав підсумкові оцінки«відмінно» не менше як з 75% усіх навчальних дисциплін та індивідуальнихзавдань, передбачених навчальним планом за весь термін навчання (бакалавр,бакалавр-спеціаліст або бакалавр-магістр), а решту підсумкових оцінок –«добре», захистив дипломний проект (роботу), склав державні екзамени з оцінками«відмінно».

Отже, в 2011 навчальному році дляотримання диплому із відзнакою для магістрів чи спеціалістів необхідно матидиплом із відзнакою бакалавра.

 

 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net