Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
03.08.2020 13:52

Корона-мажор. Трохи лонгріду про форс-мажор

Адвокат

Спробую людською мовою (це буде не 100% юридично точно, зате зрозуміло) пояснити, що ж таке форс-мажор.

Останнім часом в медійному просторі телеканалів до набридлих облич політичних «експертів» долучилися їх колеги з економічних та правничих питань. І якщо економісти прогнозують нам «чуму, мор, голод та смерть», хоча Dow Jones, NASDAQ почали свій стрімкий ріст (хоч би якесь CNN дивилися перед «експертними виступами»), то коли слухаєш «експертів» юридичних - #кровьизглаз.

Цей і минулий тиждень пройшли для українського бізнесу під мантрою «форс-мажора», всі погоджувалися, що він є, от тільки з телевізійних виступів у мене склалося враження, що більшість навіть не розуміє, що це таке, як саме він «настає» для конкретної особи і які несе наслідки як для неї, так і для ї контрагентів.

Спробую людською мовою (це буде не 100% юридично точно, зате зрозуміло) пояснити, що ж таке форс-мажор.

Що таке форс-мажор

Енциклопедія «Britannica» дає наступне визначення: «… у разі стихійних катастроф, звільнення від зобов’язань часто доступне в теоріях форс-мажору (дія вищої чи непереборної сили) та «діянні Бога» (дія природи, який непередбачуваний і непередбачуваний втручанням людини).

Законодавство України згідно ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торговельно-промислові палати в Україні» визначає, що форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Тож, закріпимо:

Форс-мажор – це дія або рішення владного суб’єкта, внаслідок якого суттєво змінюється життєдіяльність на певній території, чи на всій країні. Так, форс-мажором, звичайно, ж були події на Сході України 5 років тому.

Обставина непереборної сили – це подія природного характеру, яка суттєво відрізняться від звичайних погодних умов чи спричинила стихійне лихо. Наприклад, повінь на Закарпатті 1998 року.

Чи настав форс-мажор в Україні

Отже, карантин, встановлений КМ України, згідно з законом про ТПП є обставиною форс-мажору. Але давайте почитаємо не поважні ЗМІ, а першоджерело: Постанова КМУ від 16 березня 2020 р. № 215.

1. Установити з 12 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. на усій території України карантин.

2. Заборонити:

3) з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту.

Отже, Урядом було введено заборону виключно для тих підприємств, які свою поточну діяльність здійснюють шляхом приймання необмеженої кількості третіх осіб: ресторани, кафе, боулінги, бари, спортзали тощо. Що ж стосується роботи офісів та управлінських компаній, жодної заборони їх діяльності немає.

Більш того, згідно з ч. 1 ст. 782 Цивільного кодексу України орендодавець має право розірвати договір оренди і вимагати повернення речі, якщо орендар не вносить орендну плату протягом трьох місяців підряд.

А за умовами ч. 2 ст. 785 ЦК України якщо орендар не виконує обов'язку щодо повернення речі, орендодавець має право вимагати від нього сплати неустойки у розмірі подвійної орендної плати.

Навіть для тих суб’єктів господарювання, для яких карантин дійсно є форс-мажором, насамперед, заклади громадського харчування, вам слід запам’ятати, що форс-мажор – це не звільнення від сплати оренди, а звільнення від відповідальності за її несвоєчасну сплату (тобто від штрафів та пені).

Так, за умовами ст. 617 ЦК України особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у боржника необхідних коштів.

А тому хочу розчарувати орендарів – для більшості з вас ніякого форс-мажору немає, а тому ставати в позу перед орендодавцями не слід, бо карантин пройде, а ваша репутація та ставлення до вас залишиться назавжди.

Тобто відсутність в аптеках масок, їх спекулятивне подорожчання чи несплата боргів ваших контрагентів не є обставиною, яка звільняє від відповідальності. Крім того, згідно цієї ж статті, Вам слід це довести.

Як довести форс-мажор

По-перше, слід прочитати свій договір, бо в розділі форс-мажор може бути зазначено, що належним доказом є виключно документ ТПП України (а не регіону).

По-друге, слід зібрати необхідний пакет документів:

- заява https://ucci.org.ua/zaiavi-pro-zasvidchiennia-fors-mazhorni;

- засвідчена копія договору згідно ДСТУ 4163-2003;

- копія наказу про припинення діяльності на підставі постанови Кабміну;

- повідомлення контрагента про настання форс-мажору з доказами направлення (опис в цінний лист або докази направлення з ЦП);

- оплата послуг ТПП – калькулятор https://ucci.org.ua/tarifi-rakhunok-akti;

По-четверте, направити необхідний пакет документів за адресою: [email protected] і зателефонувати +38044 586 4061

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи