Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
21.08.2017 22:19

Зупинення реєстрації податкових накладних

Юрист в Ader Haber

21 грудня 2016 року було прийнято Закон України, який дозволив контролюючим органам здійснювати зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

21 грудня 2016 року було прийнято ЗаконУкраїни «Про внесення зміндо Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі –«Закон»), який вступив в силу з 01 січня 2017 року, а в частині змін, якідозволяють контролюючим органам здійснювати зупинення реєстрації податковоїнакладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з 01квітня 2017 року.

Відповідно до п. 39 Закону, яким буловнесено зміни до статті 74 Податкового кодексу України (далі – «ПК України»),обов’язок визначити критерії оцінки ступеня ризиківдостатніх для зупинення реєстрації таких податковихнакладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних,покладено на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування тареалізує державну фінансову політику.

Вичерпний перелік критеріїв оцінкиступеня ризиків, що згадані вище, зазначено у Наказі Міністерства фінансівУкраїни № 567 від 13.06.2017 року «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеняризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахункукоригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Вичерпного перелікудокументів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

У разі зупинення реєстрації податковоїнакладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладнихплатнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в автоматичномурежимі надсилає (в електронному вигляді у текстовому форматі) квитанцію прозупинення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування.

Така квитанція є підтвердженнямзупинення такої реєстрації. У квитанції про зупинення реєстрації податковоїнакладної/розрахунку коригування зазначаються:

 а) порядковий номер та дата складенняподаткової накладної/розрахунку коригування;

б) визначення критерію(їв) оцінкиступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податковоїнакладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, напідставі яких було здійснено зупинення реєстрації податковоїнакладної/розрахунку коригування;

в) пропозиція щодонадання платником податку пояснень та/або копії документів (за вичерпнимпереліком), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстраціютакої податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податковихнакладних.

При цьому, варто зазначити, що письмовіпояснення та/або копії документів платник податку має право подати доконтролюючого органу за основним місцем обліку такого платника податку протягом365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання,відображеного у такій податковій накладній/розрахунку коригування. Такідокументи передаються контролюючим органом за основним місцем обліку платникаподатку не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання до комісіїцентрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митнуполітику.

Рішення про реєстрацію або відмову вреєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстріподаткових накладних приймається та надсилається платнику податку протягомп’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів.

Варто зазначити, що відповідно до п.74.2 статті 74 ПК України, в Єдиному реєстрі податкових накладнихзабезпечується проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідностіподаткових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків,достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунківкоригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД,які застосовуються для здійснення автоматизованого моніторингу відповідностіподаткових накладних/розрахунків коригування Критеріям оцінки ступеня ризиків,достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригуванняв Єдиному реєстрі податкових накладних затверджено Наказом ДФСУ від 30.06.17 р.№ 461 "Про затвердження Переліку кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД".

Звісно, ці зміни покликані перешкоджати«схемам» недобросовісних платників, але на практиці вже відомі випадки, коли убула зупинена реєстрація податкової накладної / розрахунку коригування вЄдиному реєстрі податкових накладних сумлінних платників податків. При цьому,рішення про реєстрацію податкової накладної приймають податківці і на цьомуетапі вже можуть виникнути зловживання та з’явитись корупційна складова.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи