Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
12.06.2017 15:00

Продаж корпоративних прав фізичними особам: особливості оподаткування

Юрист в Ader Haber

Продаж частки у статутному капіталі – це один із способів реалізації учасником товариства з обмеженою відповідальністю свого права, що передбачене в ряді законодавчих актів України, а саме: ст. 147 Цивільного кодексу України, ст. 53 Закону України «Про гос

Продаж частки у статутному капіталі – це один із способів реалізації учасником товариства з обмеженою відповідальністю свого права, що передбачене в ряді законодавчих актів України, а саме: ст. 147 Цивільного кодексу України, ст. 53 Закону України «Про господарські товариства».

Вимоги до договору купівлі-продажу, яким реалізується перехід прав та обов’язків від однієї сторони до іншої, вказані у Цивільному кодексі України та випливають із положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Так, відповідно до ст. 208 Цивільного кодексу України, у письмовій формі належить вчиняти правочини між юридичними особами, правочини між фізичною та юридичною особою, правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (сума більша за 340 гривень відповідно до п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ Податкового кодексу України, яким встановлено розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у розмірі 17 гривень), інші правочини, щодо яких законом встановлена письмова форма.

Відповідно до п. 10 ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», у разі державної реєстрації реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, має бути подано договір про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.

Враховуючи законодавчі вимоги, що вказані вище, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі має бути укладений у письмовій формі.

Відповідно до підпункту 164.2.9. пункту 164.2. статті 164 Податкового кодексу України, до бази оподаткування податку на прибуток фізичних осіб відноситься інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу;

Сплачувати даний податок мають особи, зазначені в п. 162.1. ст. 162 Податкового кодексу України, а саме:

- фізичні особи - резиденти, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

- фізичні особи - нерезиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні;

- податкові агенти.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов’язаний подати декларацію про майновий стан і доходи, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.

Декларація про майновий стан і доходи має бути подана за формою, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи».

Відповідно до ст. 49 Податкового кодексу України, податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків. Податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 1 травня року, що настає за звітним (пп. 49.18.4. п. 49.18. ст. 49 Податкового кодексу України).

Сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій декларації про майновий стан і доходи, фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним (п. 197.7. ст. 197 Податкового кодексу України).

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4-170.2.6 цього пункту (пп. 170.2.2. п. 170.2.2. ст. 170 Податкового кодексу України). До витрат, пов’язаних із придбанням корпоративних прав, можуть бути віднесені будь-які документально підтверджені витрати фізичної особи, наприклад спрямовані на формування статутного капіталу при створенні товариства, чи придбання частки у статутному капіталі товариства, що передувало наступному продажу такої частки та інші витрати.

При цьому, у разі відчуження корпоративних прав шляхом продажу, ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування відповідно до п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України.

Варто зазначити, що не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу:

і) дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (пп. 170.2.8. п. 170.2. ст. 170 та пп. 169.4.1. п. 169.4. ст. 169 Податкового кодексу України) ; Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», прожитковий мінімум на одну працездатну особу з 1 січня 2017 року становить 1600 гривень. Тобто сума доходу не повинна перевищувати 2240 гривень у 2017 році.

іі) та дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному підпунктами 165.1.40 та 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

Законодавством України передбачено і інші способи відчуження корпоративних прав, які мають свої особливості оподаткування (дарування, прийняття у спадщину), а також буде розглянуто особливості оподаткування прибутку на доходи юридичних осіб осіб з відчуження корпоративних прав. 

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]