Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.

Порівняльне дослідження: Який вірус роз’їдає сучасну систему адміністрування податку на додану вартість? (Медичний погляд на немедичні проблеми)

Актус.pngOrdinarius taxactus - актподатковий звичайний – дія, результат податкового контролю; «не породжує» будьяких «негативних» наслідків для платника податків. (Народна податковаенциклопедія).

Зустрічаєтьсяздебільшого в нестабільному інвестиційному кліматі, при хмурій податковійполітиці. Швидко розвивається та розповсюджується при епідемії бюджетногодефіциту та пандемії розпаду державного управління.

 Різновиди, механізми передачі та шляхи, що їхреалізують:

 

actusпропорушення вимог податкового законодавства -найбільш поширена форма. Згідно теорії «народної податкової енциклопедії»,створюється тільки в результаті виявлення порушень вимог податковогозаконодавства. Реалізується actusчерез трансмісивний механізм, шляхом укусів «кровосисних».Інкубаційний період – 5 робочих днів після закінчення контакту з носієм. Післястворення, протягом десяти діб, може породжувати для платника податків більшзагрозливу форму податкового вірусу - ППР (податкове повідомлення-рішення). Здонарахуванням сум податків понад 573 500 грн. може викликати ускладненняу вигляді кримінального провадження. Після породження розміщується ізольовано врезервуарах АІС «Аудит».

Негативніадміністративні наслідки: тільки длявраженої особи. Не викликає негативних наслідків для інших суб’єктів.

Знищення зазначеноїформи actus, можливе тільки шляхом скасування його наслідків оформлениху вигляді ППР в судовому порядку.

Але принаявності існуючих ускладнень у вигляді кримінального провадження можлива появабільш загрозливої форми actus«без наслідків» патогенний  (див. нижче).

 

actusпропорушення вимог податкового законодавства «безнаслідків» - останнім часом в податковому середовищі зустрічається начебто «полегшена»форма actus, який не викликає за собою породження ППР, на вигляд ненесе загрози, але при більш детальному вивченні стає зрозумілим, що такамутована форма має більш гостру вірусну форму. Інкубаційний період від 5 робочихднів після закінчення контакту з носієм, але інколи є безстроковим. Післяпородження розміщується не ізольовано, окрім резервуару АІС «Аудит» потрапляє всистему співставлення податкового кредиту та зобов’язань для платника податків.Має високу інвазивність, особливо агресивний для партнерів, які знаходяться вполі податкових зобов’язань. Серед податкового середовища має принизливі прізвиська«нікчемний» або «транзитний».

Негативнінаслідки та токсиноутворення: коригуванняподаткового кредиту з податку на додану вартість підприємств контрагентів.Важковиліковний, адже на думку «проффесорів» адміністративного права, непороджує для платника податків будь яких негативних наслідків.

Принеякісній дезінфекції може породжувати негативні наслідки у виглядікримінального провадження, оскільки, на думку розбудників кримінального переслідування,actus «без наслідків» в купі з іншими аденовірусами:raportidovidkaможутьбути достатніми для породження кримінального провадження.    

 

actus«без наслідків» патогеннийособливонебезпечна форма, зустрічається у випадках наявності кримінального провадженняпри скасованому ППР, або створений в рамках кримінального провадження. Вправовому полі майже невиліковний, адже actus(ами) «проффесорів»адміністративного права ВАСУ (Вищий АД. суд) закріплений, як такий, що непороджує наслідків і не підлягає оскарженню. Являє загрозу для всіх, хто мавконтакт із суб’єктом, адже мутогенна форма кримінального провадження «за фактом»скоєння злочину не має часових та правових обмежень.

Породжуєускладнення у вигляді: obshukus(обшукзвичайний або посилена форма), dopytus(допитзвичайний або виснажливий), vyimka (виїмка будь чого, може згодиться). Зазначені ускладнення мають психофізичну природу, інаправлені на частину головного мозку платника податку, яка відповідає за бажаннясплатити щось до бюджету або до karmanius(приватна формабюджету).

 

actusпронеможливість проведення зустрічної звірки -  деформоване творіння, патогенна, мутованаформа, породжена наказом № 236 ДПСУ від 22.04.2011 року, з’явилась поприіснування порядку затвердженого постановоюКМУ від 27.12.2010 №1232.

Післяпородження не ізолюється, одразу потрапляє в систему співставлення податковогокредиту та зобов’язань для платника податків. Важковиліковний, аджепороджується в податковому організмі без відома носія, а тому важкодіагностується. Загалом виявлення відбувається на пізніх стадіях, коли враженнядосягло ділових партнерів. Реалізується «кровосисними» через будь-якийпозаплановий контактний механізм, особливо улюблена форма - статевим шляхом. 

Негативнінаслідки: поражає систему співставлення податковогокредиту та зобов’язань для платника податків, особливо небезпечний дляпартнерів, які знаходяться в полі зобов’язань суб’єкта зараження. Улюбленаформа - коригування податкового кредиту з податку на додану вартістьпідприємств контрагентів.

 

 

P.S. (тіпа«По-Серйозному») Податок на додану вартість - це складна мережа, яка віртуальнопов’язує між собою всіх його платників. Так чи інакше внесення будь-яких змін велектронний ланцюг його обліку спричиняє коригування і можливу деформаціюзагальної системи, в тому числі, і для різних учасників. Особливо небезпечноколи таке коригування є інструментом впливу на платників податків. Але цейінструмент дуже тонкий і при невмілому використанні спричиняє безліч запалень всистемі  адміністрування податку.

Внесення сторонніх відомостей суб’єктивного характеру доелектронної системи, які за бажанням окремих осіб нівелюють законність проходженняподатку, на думку автора, не припустимо. Акт - це фіксація виявленогоподаткового порушення, і він повинен стосуватись лише того платника податків,яким таке порушення скоєно.

Трансформовані акти податкової перевірки, внесені всистему, наче вірус породжують безліч негативних наслідків, як для платника,стосовно якого вони складені, так і для його партнерів, а можливо і дляпартнерів його партнерів і т.д.   А цеспричиняє негативні наслідки для податкової системи держави в цілому.

 

Перед тим як апологетам адміністративного права прийшладумка, що акт податкової не є рішенням органу владних повноважень, а отже, непороджує для платника податків будь-яких юридичних наслідків та не впливає найого права, обов'язки та законні інтереси, вважаю, треба було хоч трішки вивчитиприроду адміністрування податку на додану вартість і, тим більше, розібратись зпобудовою його взаємозв’язку в загальній податковій системі.

На думку автора, будь-яка дія органу владних повноважень,якщо вона протиправна, має бути оскаржена в судовому порядку, адже протиправнадія органу владних повноважень спричиняє негативні наслідки взагальнодержавному масштабі, нівелює верховенство права та підмінює поняття, щодержавний орган стоїть на сторожі інтересів громадянина.

 

    Останнім часом в господарськихвідносинах між суб’єктами з’явились застереження стосовно того, що в разікоригування податкового кредиту з боку податкової служби ризик та обов’язокйого «відшкодування» покладається на постачальника. Цей факт, на думку автора, свідчитьпро наявність дуже небезпечного вірусу в економічному середовищі і в сфері господарськихвідносин. І хіба це не негативні наслідки для платників податків? 

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи