Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
13.03.2018 09:25

Чи може прокурор оскаржити постанову про корупційне правопорушення?

Адвокат, співзасновник Bargen Law Firm, член Національної асоціації адвокатів України

Усі судові процеси щодо розгляду корупційних справ відбуваються за обов’язкової участі прокурора. За давньою та незмінною традицією усіх державних органів, рішення не на їх користь обов’язково оскаржується в апеляційному порядку. У 2017 році прокурори оска

За даними Єдиногодержавного реєстру судових рішень, у 2017 році суди розглянули близько 1500справ про корупційні адміністративні правопорушення. За результатами розглядукорупційних протоколів, суди першої інстанції переважно приймали рішення накористь осіб, щодо яких вони складалися. До них можна віднести рішення судів провідсутність в діях складу адміністративного правопорушення та звільнення від адміністративноївідповідальності у зв’язку з малозначністю (детальніше про звільнення у зв’язкуз малозначністю читайте у статті «Корупційнеадміністративне правопорушення: як обмежитись усним зауваженням?»).

КУпАП і реформа прокуратури. Усісудові процеси щодо розгляду корупційних справ відбуваються за обов’язковоїучасті прокурора. За давньою та незмінною традицією усіх державних органів,рішення не на їх користь обов’язково оскаржується в апеляційному порядку. У2017 році прокурори оскаржили 200 постанов суду першої інстанції, тобто кожну 7постанову у справі про корупційне адміністративні правопорушення.

Однак ще у 2014 роціу рамках реформи органів прокуратури законодавець змінив повноваженняпрокурора. Зміни у Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі –КУпАП) стосувались також і повноважень прокурора щодо підстав оскарження постановисуду першої інстанції про корупційне адміністративне правопорушення.

КУпАП передбачає,що прокурор, заступник прокурора, здійснюючи нагляд за додержанням і правильнимзастосуванням законів при провадженні в справах про адміністративнеправопорушення, окрім іншого, має право оскаржувати постанову і рішення поскарзі в справі про адміністративне правопорушення.

КУпАП чітковизначає коло осіб, які можуть оскаржити постанову у справі про адміністративнеправопорушення: це виключно 1) особа, щодо якої винесено постанову, її законний представник, захисник;2) потерпілий, його представник;3) прокурор у випадках, передбаченихКУпАП.

Які повноваження прокурора залишились? Прокурор здійснює нагляд за додержанням законів при застосуваннізаходів впливу за адміністративні правопорушення шляхом реалізації повноваженьщодо нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів примусовогохарактеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Таким чином, запрокурором і сьогодні зберігаються повноваження щодо нагляду за додержаннямзаконів при застосуванні заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженнямособистої свободи громадян.

Для прикладу,постанова суду про адміністративний арешт особи за дрібне хуліганствовважається рішенням, пов'язаним з обмеженням особистої свободи громадян. Якщопрокурор вважає, що постанова суду є незаконною, то має право оскаржити її вапеляційному порядку.

Чи пов’язана справапро корупційне адміністративне правопорушення з обмеженням особистої свободигромадянина? Ні, оскільки санкції відповідних статей КУпАП не передбачаютьвідповідальності у вигляді адміністративного арешту. У даному випадку прокурорне здійснює нагляд за додержанням законів і не має права оскаржувати постановупро корупційне адміністративне правопорушення в апеляційному порядку.

Що робити, якщо суд апеляційної інстанції відкривпровадження за апеляцією прокурора? Незважаючи на відсутністьповноважень, прокурори однаково подають апеляції, про що свідчить судовапрактика (наприклад: постановаАпеляційного суду Миколаївської області від 01.03.2018, постанова Апеляційногосуду Вінницької області від 28.02.2018, постанова Апеляційногосуду Запорізької області від 22.02.2018). Прокурори оскаржують переважнопостанови про відсутність в діях особи складу адміністративного правопорушення,звільнення від адміністративної відповідальності у зв’язку з малозначністю тазастосування адміністративних стягнень у мінімальних розмірах.

У більшостівипадків суди апеляційної інстанції виносять постанови про поверненняапеляційної скарги прокурору, роз’яснюючи відсутність повноважень на внесенняапеляції. Однак існують виключення, коли судапеляційної інстанції відкриває провадження та проводить розгляд заапеляцією прокурора.

У такому випадкунеобхідно підготувати заперечення на апеляційну скаргу прокурора. Узапереченнях необхідно обґрунтувати, що: 1) прокурор має право оскаржити постановусуду першої інстанції лише під час здійснення нагляду за додержанням законівпри застосуванні заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженнямособистої свободи громадян; 2) справа про корупційне адміністративнеправопорушення не пов’язана з обмеженням особистої свободи громадянина, щопозбавляє прокурора права вносити апеляцію.

P.s. Прокурор також не може оскаржуватипостанови суду першої інстанції за іншими статтями КУпАП, якщо їх санкції непередбачають відповідальності у вигляді адміністративного арешту. Таким чином,обмеження застосовуються не тільки до «корупційних» статей.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи