Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
20.02.2017 12:26

Чому рішення рад щодо заборони продажу алкоголю є незаконним?

Practice: Corporate Technologies & White-collar crime

Рішенням Київська міська рада заборонила (обмежила) суб’єктам, які зареєстровані у вста-новленому порядку, та суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, отриману згідно з вимогами законодавства України,

Рішенням Київська міська радазаборонила (обмежила) суб’єктам, які зареєстровані у встановленому порядку, тасуб’єктам господарювання, які мають ліцензію на право роздрібної торгівліалкогольними напоями, отриману згідно з вимогами законодавства України, здійснюватиторгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у стаціонарних об'єктахторгівлі торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначенняна території м. Києва шляхом заборони їх реалізації з 23:00 до 10:00.
 
Рішення є протиправним, незаконнимта таким, що порушує законні права щодо придбання алкогольних напоїв узручний час з огляду на наступне:

Відповідно до ч. 2 ст. 17 ЗаконуУкраїни «Про захист прав споживачів» споживач має право на вільний вибіртоварів і послуг у зручний для нього час та на вільне використання електроннихплатіжних засобів з урахуванням режиму роботи та обов'язкових для продавця (виконавця)форм (видів) розрахунків, установлених законодавством України.

Згідно до ст. 15 ЗаконуУкраїни «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячногоі плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» роздрібна  торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами   може здійснюватися суб’єктами господарюваннявсіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

Відповіднодо пп . 9 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядуванняв Україні» до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних,міських рад належить встановлення зручного для населення режиму роботипідприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутовогообслуговування, що належать до комунальної власності відповідних територіальнихгромад.

Згідно до пп. 4 п. б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до делегованихповноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить встановленняза погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованихна відповідній території підприємств, установ та організацій сфериобслуговування незалежно від форм власності.

У відповідності до абз . 2 п. 7 «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями»,затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 рокузручний для населення режим роботи спеціалізованих магазинів, спеціалізованихвідділів, секцій інших форм власності встановлюється виконавчими органамисільських, селищних, міських рад за погодженням з власником цього об’єкта.

З вищенаведених положеньзаконодавства випливає , що:

1.Сільські, селищні та міські радиуповноважені встановлювати виключно режим роботи суб’єктів господарювання.

2.Сільські, селищні, міські радиуповноважені лише погоджувати режим роботи суб’єктів господарювання, встановленоготакими суб’єктами.

3.Жодним нормативно-правовим актом невизначено повноважень органу місцевого самоврядування щодо встановленняпостійних часових обмежень щодо торгівлі (реалізації) алкогольних, слабоалкогольнихнапоїв та пива.

4.Встановлення Рішенням часових обмеженьщодо торгівлі (реалізації) алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива порушуєправа споживача на придбання вказаної продукції у зручний для нього (населення)час.

Аналогічної позиції дотримується ісудова практика , відповідно до якої аналогічнірішення сільських, селищних та міських рад щодо обмеження реалізаціїалкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива були скасовані судами. Зокрема, ВерховнийСуд України  щодо справи № 2а-54/10 усвоїй Постанові від 24.05.2016 року (далі - Постанова), якою було визнанопротиправними та скасовано підпункти 1, 1.1, 1.2 та 2 пункту 1 рішенняМіськради від 27 травня 2009 року № 37 «Про внесення змін до рішення двадцятьчетвертої сесії міської ради від 8 квітня 2009 року № 54», зазначив, щореалізація повноважень органу місцевого самоврядування по забороні продажуалкогольних напоїв могла реалізовуватись тільки шляхом погодження з власникамирежиму роботи відповідних торгових закладів чи відділів, а прийняття органоммісцевого самоврядування рішення про заборону (обмеження) торгівлі алкогольниминапоями у місті у нічний та ранковий час є протиправним та незаконним, аджевстановлення відповідних заборон (обмежень) виходить за межі повноважень органумісцевого самоврядування. 

Фетісов Денис, Білоцький Владислав, Коваль Максим, Олексій Задоя

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net