Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
31.01.2022 12:17

Як подати позов в Арбітраж Міжнародної асоціації торгівлі зерном та кормами (GAFTA)?

Партнер юридичної компанії CANDEY (Лондон, Велика Британія)

Сьогодні велика частина світової торгівлі зерном і кормами для тварин здійснюється відповідно до договорів GAFTA, (близько 80 стандартних договорів), що використовується торговельними компаніями.

Міжнародна асоціація торгівлі зерном та кормами (GAFTA) – є одним з провідних центрів міжнародного арбітражу, що користується повагою у всьому світі з моменту свого утворений в 1971 році в результаті злиття Лондонської асоціації торгівлі зерном (LCTA) і Асоціації торгівлі кормами для худоби (CFTA).

Основна мета GAFTA - сприяти міжнародній торгівлі зерном, кормами для тварин, бобовими та рисом. GAFTA розглядає спори, що стосуються міжнародної торгівлі, поставок, акредитивів, а також договорів Інкотермс типу FOB (франкоборд) і CIF (Вартість, Страхування і Фрахт). Сьогодні велика частина світової торгівлі зерном і кормами для тварин здійснюється відповідно до договорів GAFTA, (близько 80 стандартних договорів), що використовується торговельними компаніями. Ці договори містять арбітражні застереження, згідно з яким спори підлягають розгляду згідно з процедурами 125 і 126 GAFTA.

Крім процедур 125 і 126, GAFTA пропонує альтернативні способи вирішення спорів: чартерний арбітраж по процедурі 127, та медіацію за процедурою 128. Договори GAFTA регулюються англійським правом і встановлюють, що місцем арбітражу є Англія. Арбітражні слухання зазвичай проводяться в офісах GAFTA в Лондоні, але можуть бути проведені і в іншому місці, за наявності письмової угоди сторін.

Представництво

GAFTA обмежує участь юристів у своїй арбітражній процедурі. Сторони можуть залучати юристів для підготовки процесуальних документів, але представництво в засіданні не потрібне, якщо сторони прямо не домовляться про це відповідно до Правила 16. Однак сторони вправі залучати представників зі сфери торгівлі.

Трибунал GAFTA дозволяє стягнути на користь переможця витрати на юридичні послуги тільки якщо їх розмір розумний, і якщо сторони домовилися про участь юристів у процесі. Незважаючи на ці правила, сторони часто користуються послугами юристів, щоб переконатися, що всі правові питання ретельно проаналізовані, а позиція викладена найкращим чином.

Процедура 125

Одна зі сторін (позивач) може розпочати арбітражне провадження шляхом направлення іншій стороні (відповідачу) повідомлення про намір передати справу на розгляд арбітражу, та призначивши одного арбітра. Справа розглядатиметься трибуналом, що складається з трьох арбітрів (правило 3:2) за винятком випадків, коли сторони домовилися про призначення одноособового арбітра (правило 3:1).

Правила GAFTA встановлюють різноманітні строки для ініціації арбітражу щодо різних категорій договорів. Найпоширеніший строк становить один рік з моменту закінчення строку поставки за договором.

Призначення одноособового арбітра

Якщо позивач бажає призначити одноособового арбітра, він повинен до закінчення строків для порушення арбітражного провадження письмово запросити згоду відповідача. Далі, протягом дев’яти днів відповідач повинен або надати згоду на призначення GAFTA одноособового арбітра, або відмовити і призначити одного з трьох арбітрів, на розгляд яких і буде передано спір. Якщо відповідач погоджується на призначення одноособового арбітра, GAFTA призначає його після отримання позовної заяви. Перевагами призначення одноособового арбітра є економія часу та коштів, необхідних для отримання рішення.

Три арбітри

У випадку розгляду спору трьома арбітрами, до закінчення строку на відкриття арбітражного провадження позивач повинен повідомити відповідача про особу призначеного ним арбітра.

Після цього, протягом дев'яти днів відповідач повинен надати позивачеві відомості про свого арбітра. Після отримання перших процесуальних документів GAFTA самостійно призначає третього арбітра, який виконує роль голови арбітражного трибуналу.

Якщо одна зі сторін має труднощі з вибором кандидатури арбітра, вона може звернутися до Секретаріату GAFTA з проханням про призначення арбітра від її імені. Також, якщо відповідач ухиляється від призначення арбітра, GAFTA призначає арбітра за нього.

Процедура

Перший етап арбітражу - це направлення позивачем позовної заяви трибуналу та відповідачу. Далі трибунал направляє відповідачу інструкції, вказуючи скільки часу у нього є, щоб направити його заперечення з додатками. Позивач згодом може направити свої коментарі та/або документи у відповідь на заперечення відповідача.

Разом з тим, з метою уникнення затримок, надмірних витрат та сприяння справедливому вирішенню спірних питань, трибунал на власний розсуд може застосувати будь-які процедури, найбільш доцільні у даній справі.

Після призначення трибуналу, якщо протягом одного року з дати отримання повідомлення про відкриття арбітражного провадження жодна зі сторін не направить ніяких процесуальних документів або письмових доказів, позивач вважається таким, що втратив інтерес до вирішення спору і справа підлягає припиненню. Провадження може бути відновлено на підставі поданого будь-якої зі сторін іншій стороні повідомлення, або якщо будь-яка зі сторін надасть процесуальні документи чи письмові докази. Провадження у справі може продовжуватися на один рік, але не більше, ніж на шість років з моменту першого повідомлення, після чого припиняється незалежно від того, чи  було вирішено справу.

Юрисдикція трибуналу

Правила GAFTA дозволяють трибуналу самостійно вирішувати питання щодо своєї юрисдикції. Це означає, що трибунал може вирішувати чи дійсна арбітражна угода, чи правильно сформований трибунал, та інші питання, які були передані на розгляд трибуналу відповідно до арбітражної угоди.

Якщо трибунал вирішить, що не має юрисдикції, наприклад, у разі недійсності арбітражної угоди, GAFTA повідомляє сторонам про своє рішення. Таке рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку. Якщо рішення буде скасовано, справа підлягає розгляду з початку.

Рішення арбітражу

Після того, як сторони нададуть усі докази та документами, трибунал зазвичай готовий винести рішення. Будь-яка сторона може вимагає проведення усного слухання. Якщо GAFTA задовольнить клопотання, суд призначає дату слуханння з урахуванням думки іншої сторони. Після усного слухання трибунал готує текст рішення і направляє його в GAFTA. Рішення виготовляються в письмовій формі і підписуються арбітром (арбітрами). У рішенні трибунал викладає обставини справи і мотивувальну частину свого рішення.

Після отримання від арбітрів підписаного рішення, GAFTA направляє його сторонам за умови, що вони оплатили всі витрати, пов'язані з розглядом спору. Після отримання оплати GAFTA ставить відповідну дату в рішенні і направляє його сторонам. Рішення трибуналу є обов'язковим до виконання з урахуванням можливості апеляційного оскарження. Якщо сторона, що програла справу, не виконує рішення, GAFTA може проінформувати про це всіх учасників по всьому світу. Таким чином всім стає відомо про ризики ведення бізнесу з цим контрагентом.

Незадоволена рішенням трибуналу сторона може оскаржити його в апеляційній інстанції. У GAFTA, на відміну від судів, апеляція не переглядає рішення на підставі тільки тих доводів і доказів, які були заявлені в першій інстанції, а розглядає справу заново, причому, сторони можуть наводити нові аргументи і надавати нові докази. Це пояснюється тим, що сторони з різних юрисдикцій могли бути недостатньо обізнаними про закони, якими регулюється діяльність  арбітражу, могли не повною мірою усвідомлювати їх серйозність, і, як наслідок, могли знехтувати допомогою компетентних юристів. Часто сторона що програла усвідомлює важливість юридичної консультації тільки після отримання рішення. GAFTA дає таким особам другий шанс.

Оскарження в суді

Договори GAFTA регулюються англійським правом, і англійські суди є належними судами для перегляду рішення трибуналів. Сторона, що програла, може оскаржити рішення в суді. Таке оскарження відбувається нечасто, оскільки воно можливе тільки при наявності правових підстав, і суд дозволяє подати скаргу тільки в особливих випадках. Рішення трибуналу також може бути оскаржене при наявності серйозних порушень з його боку, включаючи упередженість. Суд може залишити рішення в силі, скасувати, змінити його, або направити його на новий розгляд арбітрам.

Висновки

Арбітраж GAFTA є гарною альтернативою судовому розгляду. Дуже важливо, щоб сторони, особливо ті, що не мають досвіду на необізнані з англійської правовою системою, розуміли всі правові нюанси. Зокрема, потрібно пам'ятати, що англійські суди можуть переглядати рішення арбітражу тільки з питань права, але не факту.

Англійські суди добре розуміють, що у експертів GAFTA є знання і спеціалізований досвід, і рідко надають дозвіл на оскарження. Саме тому, сторонам рекомендується скористатися допомогою юристів на етапі розгляду справи трибуналом, або навіть при підготовці заяви про відкриття арбітражного провадження.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]