Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
09.01.2018 00:12

Касаційне провадження: перші кроки застосування нового ГПК

Суддя Верховного Суду

Перші декілька тижнів роботи нового Верховного Суду, зокрема, Касаційного господарського суду, вже можуть свідчити про практику застосування положень нового Господарського процесуального кодексу, що стосуються касаційного перегляду судових рішень у господа

Порядок та строки подання касаційної скарги

Згідно нової редакції ГПК було змінено порядок подання касаційної скарги у порівнянні з тим, як це було передбачено ГПК в редакції, що діяла до 15.12.2017. Так, стаття 289 нової редакції ГПК прямо передбачає, що касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції. Крім цього, стаття 292 нового ГПК серед інших підстав для повернення касаційної скарги передбачає, зокрема, і таку підставу як «скаргу подано у інший спосіб, ніж до суду касаційної інстанції».

Проте слід звернути увагу на п 17.5 Розділу ХІ «Перехідні положення», яким передбачено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційної-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цієї редакцією Кодекса [редакцією, що діяла до 15.12.2017]. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

Таким чином, касаційні скарги на судові рішення у господарських справах, які подані напряму до суду касаційної інстанції до дня початку функціонування ЄСІТС, будуть повертатись учасникам справи без розгляду. При цьому, такі учасники не позбавлені права звернутись з касаційною скаргою до суду касаційної інстанції через суд апеляційної інстанції [як це було передбачено ГПК в редакції, що діяла до 15.12.2017] з відповідним клопотання про поновлення пропущеного строку для подання касаційної скарги.

Відповідно до ст. 282 ГПК  касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.

Порядок розгляду касаційних скарг, що були подані до Вищого господарського суду України і не були розглянуті по суті

Відповідно до п. 4 першої частини першої Розділу ХІ «Перехідні положення» ГПК касаційні скарги (подання) на судові рішення у господарських справах, які подані [до Вищого господарського суду України] і розгляд яких не закінчено, передаються до Касаційного господарського суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності новою редакцією ГПК [редакцією, що діє з 15.12.2017].

При призначенні таких скарг до розгляду не перевіряються вимоги щодо подання та оформлення касаційних скарг, проте розгляд самих скарг проводиться вже за правилами, передбаченими новою редакцією ГПК. Особливо варто звернути увагу, що розгляд таких касаційних скарг відбувається спочатку.

Якщо ж за касаційною скаргою, поданою до Вищого господарського суду України, навіть не було порушено  провадження, то такі касаційні скарги розглядаються вже за правилами нової редакції ГПК [редакції, що діє з 15.12.2017]. Відповідно до п. 11 частини Розділу ХІ «Перехідні положення» ГПК такі скарги не можуть бути залишені без руху, повернуті або передані за підсудністю, щодо них не може бути прийнято рішення про відмову у прийнятті чи відмову у відкритті провадження за правилами, що діють з 15.12.2017, якщо вони подані з додержанням відповідних вимог процесуального закону, які діяли до набрання чинності новою редакцією ГПК.

Порядок розгляду заяв про перегляд судових рішень, що були подані до Верховного Суду України

Відповідно до п. 1 частини першої Розділу ХІ «Перехідні положення» ГПК заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України у господарських справах, які подані та розгляд яких не закінчено до 15.12.2017 , передаються до Касаційного господарського суду та розглядаються спочатку колегією у складі трьох або більшої непарної кількості суддів за правилами, що діяли до 15.12.2017 .

Особливо варто звернути увагу, що т акі заяви розглядаються без повідомлення та виклику учасників справи . Однак, з огляду на обставини справи суд може ухвалит и рішення і про розгляд справи у судовому засіданні з викликом сторін.

Заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України у господарських справах , які подані  після 15.12.2017, повертаються учасникам справи без розгляду. В подальшому, учасники справи вже не мають належних підстав звертатись з такими заявами до нового Верховного Суду  або Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Правила розгляду касаційних скарг

Відповідно до частини першої статті 301 ГПК у суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження.

Частина четверта статті 247 ГПК передбачає винятки, коли справи не можуть бути розглянуті у порядку спрощеного провадження. Так, у порядку спрощеного провадження не можуть бути розглянуті справи про банкрутство; у спорах, які виникають з корпоративних відносин, та спорах з правочинів щодо корпоративних прав (акцій); у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності.., та деякі інші.

Письмове провадження

Відповідно до п.п. 4, 5 статті 301 ГПК перегляд рішень суду першої інстанції та постанов апеляційної інстанції у справах, ціна позову в яких не перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та перегляд ухвал суду першої та апеляційної інстанцій (крім ухвал, якими закінчено розгляд справи) здійснюється без повідомлення учасників справи [крім справ, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного провадження].

Пунктом 13 статті 8 нової редакції ГПК передбачено, що розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

Отже, якщо касаційну скаргу подано у справах, ціна позову в яких не перевищує 881 000, 00 грн. (станом на 01.01.2018 р.) або касаційну скаргу подано на ухвалу суду першої та апеляційної інстанції, такі касаційні скарги призначаються до розгляду без повідомлення учасників справи [у порядку письмового провадження]. Як виняток, з урахуванням конкретних обставин справи суд касаційної інстанції може розглянути такі касаційні скарги у судовому засіданні з повідомленням (викликом) учасників справи.

Строки розгляду касаційних скарг

Відповідно до статті 306 ГПК касаційна скарга на судові рішення (рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції) має бути розглянута протягом шістдесяти днів, а на ухвали, - протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження у справі.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]