Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
22.08.2022 04:30

Як військовослужбовцю звільнитись з військової служби за сімейними обставинами

Адвокат, керівник Адвокатського бюро "Анжели Василевської"

З першого квітня 2022 року діє розширений перелік підстав звільнення військовослужбовця з військової служби. Як та коли військовослужбовець може бути звільнений з військової служби.

За якими сімейними обставинами військовослужбовець має право звільнитись з військової служби:

1. у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років (підтверджується свідоцтвом про народження дитини та документом, що засвідчує наявність інвалідності);

2. у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі хвороби, що підтверджується довідкою ЛКК, але якій не встановлено інвалідність (підтверджується свідоцтвом про народження дитини та висновком ЛКК);

3. у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я (підтверджується свідоцтвом про народження військовослужбовця або його дружини, свідоцтвом про шлюб, висновком МСЕК чи ЛКК про необхідність постійного догляду);

4. у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю (підтверджується свідоцтвом про шлюб, пенсійним про інвалідність дружини 1-3 групи) та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи (підтверджується свідоцтвом про народження військовослужбовця або дружини, свідоцтвом про шлюб та документ про інвалідність 1-2 групи одного з батьків чи тестя/тещі);

5. у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною (підтверджується рішенням суду та документом про інвалідність особи, що підтверджує інвалідність);

6. у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи (підтверджується довідкою про необхідність здійснення постійного догляду, документом про інвалідність, довідкою про здійснення постійного догляду військовослужбовцем);

7. у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком МСЕК або ЛКК закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд (підтверджується довідкою про необхідність здійснення постійного догляду, документом про інвалідність, довідкою про здійснення постійного догляду військовослужбовцем, довідкою про склад сім'ї особи з інвалідністю з зазначенням відсутності родичів у такої особи);

8. військовослужбовці-жінки - у зв’язку з вагітністю (необхідна довідка про вагітність);

військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (підтверджується свідоцтвом про народження дитини);

9. один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років (підтверджується, свідоцтвом про шлюб, військовим квитком чи наказом по стройовій по другому з подружжя та свідоцтвом про народження дитини);

10. військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (підтверджується свідоцтвом про народження дитини, свідоцтвом про смерть другого з подружжя або рішенням суду про позбавлення батьківських прав).

Правові підстави. Вище вказані підстави звільнення з в/с за сімейними обставинами передбачаються підпунктом 2 пункту Г) частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу».

Звертаю увагу, що наявність 3-х дітей до 18 років не є самостійною підставою для звільнення з військової служби під час воєнного стану, хоча, є підставою для звільнення від мобілізації під час призову.

Як правильно військовослужбовцю подати рапорт на звільнення за сімейними обставинами:

1) Перевірте наявність у Вас поважних сімейних обставин для звільнення за підпунктом 2 пункту Г) частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу».

Зверніть увагу, що кожен абзац вище вказаної норми є ОКРЕМОЮ підставою для звільнення, на підтвердження якої подається відповідний пакет документів, зазначений вище.

2) Просите родичів зробити нотаріальні копії документів, що засвідчують відповідні сімейні обставини (наприклад, документи, що засвідчують родинний зв’язок, інвалідність батьків, дружини, дитини тощо).

3) Ваші близькі подають рекомендованим листом з описом вкладення ЗАЯВУ до Вашого місцевого ТЦК та СП з додатком нотаріальних копій документів (написати слово «додатки:» та прописати перелік долучених документів) з проханням перевірити Ваш сімейний стан та звільнити Вас з військової служби за сімейними обставинами з обов’язковим посиланням (та цитуванням) на відповідний абзац підпункту 2 пункту Г) частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» (абзаци рахуються, починаючи від абзацу, позначеного літерою «г»).

4) Подаєте командиру в/ч РАПОРТ про звільнення Вас з військової служби з аналогічним обґрунтуванням як в заяві родичів. Бажано надати хоч звичайні ксерокопії документів, що засвідчують наявні сімейні обставини.

Протягом якого строку командир в/ч зобов’язаний розглянути Ваш рапорт. Такий строк встановлюється абзацом 2 пункту 213 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008, де вказується, що у разі надходження рапорту від військовослужбовця або заяви від його родичів про дострокове звільнення в запас за сімейними обставинами командир військової частини зобов'язаний надіслати у триденний строк до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання сім'ї військовослужбовця запит для перевірки його сімейного стану.

Керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, одержавши документи від командира військової частини або заяву безпосередньо від родичів військовослужбовця про дострокове звільнення в запас, призначає комісію, яка перевіряє в десятиденний строк сімейний стан родичів військовослужбовця. За результатами перевірки складається акт обстеження, який надсилається для розгляду керівнику обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Керівник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки зобов'язаний у триденний строк розглянути документи про дострокове звільнення військовослужбовця зі строкової військової служби і за наявності законних підстав надіслати їх командиру військової частини, де проходить службу військовослужбовець.

У разі відсутності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця зі строкової військової служби за сімейними обставинами керівник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надає заявнику відповідь про причини відмови і повідомляє про це командира військової частини, де проходить службу військовослужбовець.

Командир військової частини не пізніше трьох діб після отримання від керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки акта обстеження сімейного стану родичів військовослужбовця та нотаріально завірених копій документів, що підтверджують причину дострокового звільнення, зобов'язаний:

1) за наявності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця, за винятком зміни сімейних обставин, пов'язаної з народженням у нього дитини, надіслати документи за підпорядкованістю.

Рішення про дострокове звільнення військовослужбовця приймається не пізніше ніж через три дні з дати надходження відповідних документів начальником штабу виду Збройних Сил України, оперативного командування, а для військових частин центрального підпорядкування - начальником структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України, який відповідає за кадрову роботу. Командир військової частини на підставі одержаного рішення не пізніше ніж через три дні звільняє військовослужбовця достроково в запас за сімейними обставинами;

2) за наявності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця у зв'язку зі зміною сімейних обставин, пов'язаною з народженням у нього дитини, прийняти рішення про звільнення військовослужбовця в запас;

3) у разі відсутності законних підстав для дострокового звільнення із строкової військової служби надати відповідь керівнику обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (заявнику) із зазначенням причин відмови.

Що робити, якщо Ви подали рапорт, а у відповіді все нема або Вам відмовили з причин, не передбачених законодавством, а на власний розсуд начальника в/ч. В такому випадку рекомендується звернутися до адвоката, щоб той подав ряд адвокатських запитів на начальника військової частини, Ваш місцевий ТЦК та СП або, можливо і скаргу на Міноборони на бездіяльність чи не законне рішення начальника. Наприклад, особливо, поширені підстави для відмов у звільненні з військової служби за сімейними, коли військовозобов’язаний повідомляє про наявність в нього батька/матері чи тестя/тещі з інвалідністю 1-2 групи, то в нього безпідставно починають вимагати довідку про те, що родичі потребують постійного догляду та довідку про відсутність інших осіб, які  можуть здійснювати такий догляд.

Звісно, Ви також можете оскаржити бездіяльність чи не законне рішення начальника в/ч до суду.  Але в разі оскарження бездіяльності (коли рапорт подали, а відповіді просто нема), то Ви можете просити суд лише ЗОБОВ’ЯЗАТИ начальника в/ч  розглянути Ваш рапорт відповідно до законодавства але не звільнити Вас з військової служби. Зобов’язання звільнення з військової служби судовим рішенням можливе в разі наявності письмової відмови військовослужбовцю у такому звільненні, якщо така відмова буде визнана судом незаконною. Але щоб не плутатись у всякій юридичній казуїстиці, в разі конфліктної ситуації вже краще звертись до юриста.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи