Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
30.06.2024 22:07

Яким чином навичка емпатії трансформує ефективного менеджера в успішного лідера?

Коуч лідерів та управлінських команд, PCC ICF. Президентка ICF Ukraine Charter Chapter

Як емпатія допоможе стати щасливішим лідером, який створює простір для реалізації потенціалу людей та підтрики в досягненні нових вершин в бізнесі?

Бізнес створюють і розвивають люди. Бажані результати в бізнесі – це інвестиція експертизи, часу та енергії в ідею, навколо якої об’єднані сотні чи тисячі людей.  Мета будь-якого бізнесу – прибуток. Фінансовий капітал організації залежить від її психологічного капіталу, який створюють люди. Взаємозв’язки між людьми, їх прояв, щоденна міжособистісна комунікація на всіх рівнях, здатність домовлятися в командах, генерування нових ідей та втілення їх в життя, залученість та мотивація людей, відкритість до нового та пошук рішень в нестандартних ситуаціях. Це та нематеріальна територія, на яку має прямий вплив лідер.

Ефективний менеджер тримає у фокусі стратегію та цілі з визначеними КРІ в той час, коли увага лідера зміщена на роботу з людьми, на розвиток їх потенціалу, на покращення взаємодії та взаємозв’язків.

Менеджер виступає як експерт на рівні постановки цілей та налагодження процесів із залученням в операційну діяльність, де люди як виконавчі функції. Лідер зосереджений на візії та ідеології бізнесу, на сенсах та цінностях компанії, які співпадаюсь з сенсами та цінностями людей.

Менеджер створює егосистему, де люди працюють на поставлені ним цілі та визначену ним стратегію. Лідер формує екосистему, де рішення приймаються спільно у просторі довіри та відкритості. Де почута і врахована думка кожного. Лідер має забути про свою роль експерта, який приймає рішення і налагоджує ефективні процеси. Лідер перевтілюється в комплементарну систему підтримки екосистеми: коуч, ментор, наставник, фасилітатор.

Лідер орієнтований на створення безпечного середовища, де зможе розкритися кожна особистість, вільно проявитися і реалізувати власний потенціал. Створити умови для зростання людей, де у виграші і люди і бізнес, бо цілі синхронізовані: цілі бізнесу та особисті цілі людей. «Що я даю бізнесу і що бізнес дає мені для особистісного зростання? В чому полягає win-win?» В такому підході реалізація стратегії та досягнення цілей бізнесу– наслідок більшої роботи з тим, що є невидимим і часто неочевидним.

Люди як свідомо так і підсвідомо прагнуть бути прийнятими та визнаними як особистості і як професійні ідентичності, коли враховані їх потреби та бажання, ідеї та пропозиції.

Люди прагнуть бути щасливими в тому, що вони роблять і чому присвячують більшу частину свого життя. Щаслива людина – енергійна людина. Ефективність бізнесу – це високий рівень енергії людей, які вони вкладають в спільний результат. Яку енергію інвестували в проект, такий результат і отримали.

Яким чином лідер може вплинути на формування екосистеми щасливих людей? На що потрібно звернути увагу?

Бізнес екосистема – це дзеркало особистості лідера, відображення його внутрішнього світу, його ментальних та поведінкових стратегій. Лідер приймає рішення і діє із холодної логіки чи із серця, із турботи про себе та інших? Лідер має не лише ефективно думати, лідер має навчитися відчувати. Саме тому лідеру важливо мати високий рівень емоційного інтелекту, який включає такі компоненти як самоусвідомлення, самомотивацію, здатність розуміти свої емоції та керувати ними, емпатію та навичку побудови відносин.

Перші три компоненти формують глибокий контакт із самим собою, розуміння себе та своїх істинних потреб. Які сенси та цінності формують особистість лідера і чи є вони істинними? Чи конгруентні вони середовищу та оточенню?

Що ж є індикатором істинності та справжності?  Внутрішній стан особистості, який формують емоції, що збільшують чи зменшують рівень енергії).

Які емоції проживає лідер під час взаємодії з командою під час взлетів? Під час падінь? Як він їх проявляє у комунікації? Які емоції відчуває лідер при прийняті складних рішень? Коли проводить час з сім'єю? Що відчуває лідер, коли залишається наодинці?

Що відчуває лідер – відчуває команда. Мова тіла часто говорить більше, ніж слова. Люди це відчувають. Що відчуває лідер – відчуває його близьке оточення в усіх сферах життя.

Якою є причина кожної емоції, яку проживає лідер? Що є її первинним тригером? Яку реакцію на емоцію зазвичай обирає лідер? 

Відповіді на ці питання лідер може отримати під час роботи з професійним коучем чи психотерапевтом або в результаті саморефлексії.  Розуміння себе формує глибокий контакт з собою. Усвідомлення власних внутрішніх станів та іх причин (тригерів) дозволяють змінювати звичні реакцій на ситуації, події, обставини, на прояв інших людей. Це розширення сприйняття себе, дослідження факторів, які впливають на внутрішній стан особистості. Лідер дійсно відчуває себе щасливим і досконально знає, що саме дає йому це відчуття? Що лідеру дає прилив енергії і що її забирає? Часто лідеру здається, що він проживає себе із щастя лише із власних упереджень, чим воно є? Як зрозуміти, чи дійсно лідер щасливий? Подивитися на його оточення в усіх сферах життя. Як почувають себе люди поруч з особистістю лідера? Зовнішній світ, реальність лідера – це проекція його внутрішнього світу.

Лише глибоке істинне розуміння себе дозволить розуміти і відчувати інших. З глибокого контакту з собою проявляється емпатія лідера.

Що таке емпатія? Це можливість відчувати емоції оточуючих, вміння поставити себе на місце іншої людини і зрозуміти її думки та почуття. Емпатія – це основа для побудови здорових стосунків. Вона зміцнює емоційні зв'язки, сприяє почуттю довіри та розуміння між людьми. Коли ми співпереживаємо партнеру, ми даємо йому відчути, що його чують і поважають. Це робить наші стосунки глибшими, міцнішими і щасливішими.

Для цього мають бути вибудовані стосунки із самим собою. Зрозуміти і відчути інших можна лише тоді, коли є розуміння самого себе і причин тих чи інших станів, емоцій, реакцій, якими свідомо можна керувати. Зазвичай такі емоції як злість, страх, апатія, відчуття провини, сором, звинувачення, приниження, відчай - це індикатор внутрішнього конфлікту особистості, за яким стоять незакриті потреби або невирішені минулі історії, які впливають на особистість в поточному часі. Усвідомлення власних потреб дають можливість обирати стратегію їх задоволення та розвивати навичку усвідомлення власних емоцій, природу їх виникнення та робити вибір бажаних реакцій, змінювати стратегію поведінки.

Емпатія на сучасному робочому місці – це не просто здатність бачити речі через іншу призму, призму енергії, станів, настроїв та емоцій. Це фундамент командної роботи, хорошого інноваційного лідерства. Йдеться про те, щоб допомогти іншим відчути, що їх чують і розуміють. Цікавляться їх потребами та створюють систему підтримки для розвитку та реалізації.

Щасливі люди живуть у високій енергії створення. Енергія людей – це паливо для розвитку бізнесу. Що ж людям дає відчуття щастя? У просторі довіри та відкритості люди самі поділяться, що для них важливо. Кожного роблять щасливим індивідуальні речі. Причиняти добро із власного розсуду, робити людей щасливим із власної концепції щастя результатів не дасть. У людей потрібно запитати і отримати чесну щиру відповідь. «Чого ви прагнете? В якому внутрішньому стані ви хочете жити і створювати через рік чи п’ять? Якими ви себе зараз проживаєте? Що є причиною? Що допоможе отримати цю якісну зміну? На що потрібно звернути увагу? Який план дій? Яка система підтримки вам потрібна?»

Емпатія допомагає лідеру відчути настрої та наміри в команді, допомагає бачити невидиме. Ті самі взаємозв’язки між людьми, які формують культуру взаємодії із его чи екоконцепції.

Емпатія дозволяє впливати на зміну стану оточуючих через розуміння їх потреб, які із турботи є можливість задовольнити. «Я відчуваю тебе щось непокоїть. Якщо це так, то що саме і як я можу тебе підтримати?»

Емпатія – це прояв навички активного слухання в тому числі. Ті, хто слухає з емпатією, прагнуть зрозуміти інших і співпереживати. Ніби проживати чужий досвід, щоб краще зрозуміти. Це передбачає вміння слухати, не виносячи упереджень, не порівнюючи із власним досвідом та баченням. Лідери, які співпереживають, розглядають своїх працівників не тільки як функції, а й як особистостей, які заслуговують на повагу, прийняття і визнання за особистісне і професійне зростання.

Навичка емпатії впливає на формування простору довіри та підтримки. Лідер не може знати краще, що потрібно команді, ніж сама команда. І доречними є питання «Яка підтримка від мене зараз потрібна?», «Які якості в мені ви хочете як команда бачити для кращої взаємодії?». Емпатійний лідер – це сильний лідер, який не боїться бути вразливим і відкритим, адже він проявляється в комунікації перш за все як особистість, як людина, для якої роль СЕО є лише частиною його ідентичності. Говорити з людьми не з досконалого ефективного менеджера, а з вразливої особистості, в якої також є переживання та страхи.

Що часто заважає лідеру проявляти емпатію?

  • Відсутність відчуття безпеки, довіри та понадмірний контроль ситуацій і людей.
  • Відсутність навички усвідомлення природи власних емоцій та керування власними емоційними станами. Часто лідери за маскою ефективних та успішних особистостей приховують власну невпевненість та нерішучість, страхи та тривогу. Ця неконгруентість зовнішнього та внутрішнього формує конфлікт, який забирає багато енергії на підтримання соціальної рольової моделі. В такій ситуації лідеру чути та відчувати інших складно через власний невирішений внутрішній проблемний простір.
  • Перевага розвитку когнітивного інтелекту над емоційним, тілесним та духовним. Останній про цінності та сенси, які є фундаментальною внутрішньою опорою особистості.

Чи зробить навичка емпатії лідера щасливішим? Так. Тому що емпатія – це компонент високого рівня емоційного інтелекту. Це наслідок внутрішньої трансформації особистості лідера на рівні ментальних та поведінкових стратегій, глибоке самоусвідомлення власних істинних потреб та шляхи їх задоволення.

Це вирішення власних внутрішніх конфліктів (що вплине на всі сфери життя позитивно). Це розвиток особистісного потенціалу та вихід за рамки власного світосприйняття.

Із навички мислити бажаними станами, а не задачами, стратегії змінюються і здійснюється розворот до себе, до власних потреб із істинних сенсів та цінностей. Із турботи про себе лідер може турбуватися про інших. Лише із глибокого контакту з собою можливе налагодження глибокого контакту із оточуючими. Здорові відносини роблять життя наповненим та щасливим. 

Бажані результати в бізнесі – це інвестиція експертизи, часу та енергії в ідею, навколо якої об’єднані сотні чи тисячі людей. 

Якою буде стратегія для об'єднання людей залежить від зрілої особистості лідера та його навички будувати здорові стосунки в екосистемі. 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи