Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
06.12.2017 08:53

Судова експертиза: які зміни чекаємо наприкінці року?

Доктор юридичних наук

6 важливих новел. Стислий аналіз та авторський погляд щодо змін, які очікуються з 15 грудня 2017 року у сфері судової експертизи.

В останній місяць напруженого 2017 року суттєвих змін у законодавчому регулюванні зазнаватиме сфера судово-експертної діяльності.   

Як очікується, частина з них набуде чинності вже 15 грудня 2017 року, що пов’язане із прийняттям Закону України 03.10.2017  №  2147-VIII (відомий законопроект № 6232, який жваво обговорювався у професійному середовищі).  

Серед найбільш суттєвих новел назвемо лише деякі, що безпосередньо зачіпають судово-експертну діяльність:    

НОВЕЛА 1

У кримінальному провадженні судово-експертну діяльність здійснюватимуть саме та виключно державні спеціалізовані установи. До таких за Законом “Про судову експертизу” належать: науково-дослідні установи  судових експертиз Мінюсту (НДУСЕ); науково-дослідні установи  судових експертиз,  судово-медичні та  судово-психіатричні установи МОЗ; експертні служби   МВС (НДЕКЦ), Міністерства оборони, Служби безпеки та Державної прикордонної служби України.

При цьому в інших випадках судові експертизи також здійснюють судові експерти, які не є працівниками зазначених установ та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань.  

ДУМКА

Перш за все, з дня набрання чинності змін до Закону “Про судову експертизу” у відповідній частині “приватні судові експерти” більше не зможуть проводити судові експертизи у кримінальних провадженнях. До внесення вказаних змін судовими експертами, атестованими Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Мінюсту (ЦЕКК) та внесеними до Реєстру атестованих судових експертів здійснювалась досить значна кількість судових експертиз (переважно економічних та інженерно-технічних), як на замовлення сторони обвинувачення, так і на замовлення сторони захисту. У найближчому майбутньому така експертна робота буде здійснюватися лише державними установами, насамперед НДУСЕ Мінюсту та НДЕКЦ МВС, що суттєво збільшить їхнє навантаження. Тому виникне потреба у розширенні штатної чисельності установ, а також відпрацювання механізмів залучення до виконання судових експертиз атестованих судових експертів, що не працюють у вказаних установах.  

Відтепер до кола судових експертів належатимуть  “фахівці (експерти) з відповідних галузей знань” , перебування яких у Реєстрі атестованих судових експертів не є обов’язковою передумови їхнього залучення у якості судового експерта. Це підтверджується новою редакцією ст. 9 Закону “Про судову експертизу”, за якою судову експертизу може бути проведено експертами, яких внесено до Реєстру або ж  іншими фахівцями з відповідних галузей знань , якщо інше не встановлено законом (щодо окремих видів судових експертиз законом мають бути прямо встановлені виключення).  

Різниця у статусі таких фахівців та судових експертів полягає лише у тому, що фахівець не несе відповідальності за відмову від проведення експертизи, а також у не поширенні на фахівців тих положень Закону “Про судову експертизу”, які стосуються державних експертних установ та їхніх працівників.   

Треба зауважити, що само по собі перебування тієї чи іншої особи – “приватного експерта” у Реєстрі не є формальністю. Цьому передує проходження судовим експертом стажування (підготовки) у досвідчених фахівців системи НДУСЕ Мінюсту, проходження підготовки з організаційних та правових питань в Інституті права та післядипломної освіти Мінюсту, складання іспиту на ЦЕКК, до складу якої входять найбільш досвідчені фахівці системи державних експертних установ (найближчим часом планується введення системи незалежного автоматизованого тестування при складанні іспитів). Це є запорукою належної підготовки таких експертів як у спеціальних знаннях, так і у організаційних та правових питаннях судової експертизи.     

НОВЕЛА 2

Окрім  судового рішення  підставою для проведення експертизи постане  рішення органу досудового розслідування або договір з експертом чи експертною установою  (якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб). В останньому випадку саме ці особи забезпечують огляд об’єкта та таке інше. 

  Клопотання про надання додаткових матеріалів судові експерти надаватимуть лише тоді, коли експертизу призначено судом або органом досудового розслідування. В інших випадках судовий експерт має право ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються предмета судової експертизи.  

ДУМКА

Із набранням чинності вказаних змін судову експертизу можна буде призначати й за договором (замовленням) фізичних та юридичних осіб. Пригадаємо, що раніше у такому випадку робились  експертні дослідження , де експерт не попереджався про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України. Питання проведення експертних досліджень переважно регламентувались на підзаконному рівні у Інструкції Мінюсту № 53/5. 

За останніми змінами проведення судової експертизи закінчуватиметься наданням висновку з питань, що є  або будуть предметом судового розгляду. Згідно з цією моделлю, вочевидь, судову експертизу можна замовити й за договором щодо питань, що лише постануть предметом судового розгляду.  

НОВЕЛА 3  

Стосується лише працівників державних спеціалізованих установ. Щодо таких осіб встановлено рівень мінімального посадового окладу та збільшено тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки.           

ДУМКА  

Вказані положення мають позитивно сказатись на судово-експертній сфері, адже дозволятимуть залучати більш широке коло талановитих молодих фахівців, а також досвідчених осіб, що залишили професію та обрали більш дохідні види зайнятості, до служби у судово-експертних установах, наповнить реальним змістом гарантії незалежності та об’єктивності судового експерта.             

НОВЕЛА 4    

Судові експерти обов’язково реєструватимуть офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі. Вказане положення почне діяти через 30 днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацією у газеті “Голос України” та на веб-порталі судової влади оголошення про створення та забезпечення функціонування системи. Очікується, що це буде здійснено не раніше кінця 2018 року.             

ДУМКА

Дана новела поки що не коментується, власне до створення на державному рівні вказаної системи.   

НОВЕЛА 5

У зв’язку з набуттям чинності новим законом, за зміненою редакцією ст. 242 Кримінального процесуального кодексу експертиза проводитиметься судовим експертом чи експертною установою  лише за дорученням слідчого судді чи суду , наданим на клопотання сторони кримінального провадження або без такого клопотання, за ініціативою цих органів.   

Раніше судову експертизу могло бути проведено безпосередньо за зверненням сторони кримінального провадження. Але ж відтепер слідчий або прокурор, які призначали судові експертизи власними постановами, матимуть звернутися до слідчого судді для призначення судової експертизи. Ці положення послідовно розвинуті у статтях 243-244 та інших КПК. Треба мати на увазі, що вказані нововведення набувають чинності через три місяці після набрання чинності законом № 2147-VIII.             

ДУМКА  

Можна очікувати на більш системний підхід до призначення судових експертиз, виключення неоднозначних експертних висновків, що робились на замовлення сторони захисту та обвинувачення у випадках, коли експертам надавались на дослідження різні документи (скажімо, адвокат замовляв судову експертизу на підставі лише певної частини копій документів слідства, що були у його розпорядженні). Тепер треба в установленому процесуальним законодавством порядку довести слідчому судді те, що питання з якого необхідна експертна думка, є по-перше, істотним для кримінального провадження, а по-друге - для його вирішення необхідні спеціальні знання. При цьому слідчий суддя самостійно визначає експерта чи експертну установу, яким доручає проведення експертизи.   

НОВЕЛА 6  

З 01.01.2018 встановлено єдину вартість однієї експертогодини для проведення судових експертиз. Замість їхнього ранжування за складністю та, відповідно, вартістю (як воно було в останні роки), відтепер вартість однієї експертогодини складатиме 143 гривні та обраховуватиметься залежно від фактично витраченого часу на проведення судової експертизи. Насамперед це стосується експертних установ Мінюсту, які на підставі відповідних калькуляцій обраховують витрати на проведення судової експертизи. Водночас, інші експертні установи та окремі експерти використовують вказану вартість як певний “орієнтир” для визначення вартості своїх експертиз.  

ДУМКА

Вказаний підхід до ціноутворення у НДУСЕ шляхом встановлення єдиної вартості однієї експертогодини зробить ще більш прозорою процедуру розрахунку вартості судових експертиз.  

Надалі спробуємо проаналізувати законодавчі зміни у контексті системного аналізу глибинних змін усіх процесуальних кодексів. А як воно все працюватиме покаже практика...

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]