Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
11.02.2021 10:18

Вступна промова, як ефективний засіб захисту в кримінальному процесі

Вступна промова стала новелою кримінального процесу в 2019 році, проте, на сьогодні роль закріпленого законодавцем права виступу з вступною промовою, на мій погляд є недооціненою.

Частиною 1 ст. 349 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) визначено право сторони обвинувачення та сторони захисту проголосити вступні промови, у яких зазначається, якими доказами сторона підтверджуватиме наведені нею обставини, порядок дослідження доказів, а також може бути зазначена позиція сторони.

Після підготовчих моментів судовий розгляд кримінального провадження розпочинається з оголошення прокурором короткого викладу обвинувального акту, після чого головуючий встановлює особу обвинуваченого та роз’яснює йому суть обвинувачення.

Отже, якщо би законодавцем не було передбачено право виступити зі вступними промовами, то з самого початку судового процесу позицію висловлює лише прокурор, після чого суд переходить до дослідження доказів, а отже суд під час розгляду справи має лише одну сформовану позицію і це позиція обвинувачення. 

В свою чергу реалізуючи право на виступ зі вступними промовами сторона захист має можливість викласти власну позицію подій, послатись на докази та зосередити суд на важливих для тримання виправдувального вироку фактах.

Таким чином, впровадження права проголошувати вступні промови забезпечило збалансованість сторін у кримінальному провадженні та реалізацію принципу змагальності вже на початку судового розгляду. Проте, повноцінною рівністю сторін це назвати неможна, адже на відміну від сторони захисту прокурор спочатку зачитує короткий виклад обвинувального акту, а потім ще наділений правом виступити зі вступною промовою.

Оскільки вступна промова прокурора є фактично повторним викладення обвинувачення, то прокурор має більшу можливість вплинути на суд на початку судового розгляду ніж сторона захисту з одним виступом проголошуючи вступну промову. 

Тому, на мій погляд, було би доцільно внести зміни до КПК України в цій частині та передбачити, наприклад, виступ прокурора лише зі вступною промовою, в якій він оголошує короткий виклад обвинувального акту, зазначає якими доказами сторона підтверджуватиме наведені нею обставини та порядок дослідження доказів.

Що стосується значення вступної промови для захисту обвинуваченого, існує багато думок, що вступна промова має дійсну користь тільки в англо-американській системі кримінального процесу, де діє інститут суду присяжних, і промови направленні на переконання їх у винуватості чи невинуватості особи, залежно від того, хто проголошує промову прокурор чи адвокат.

Проте я не згодна з цією позицією і вважаю вступну промову важливим засобом адвоката в захисті свого клієнта, звісно, якщо ця промова побудована належним чином.

Вже із самого положення КПК України вбачається, що вступна промова може містити позиція сторони, обставини та докази, якими сторона підтверджуватиме наведені нею обставини та порядок дослідження доказів.

Проте для того, щоб вступна промова адвоката, була ефективним засобом захисту потрібно дотриматись наступних умов: 

Добре знати матеріалів справи, адже без цього неможна здійснити аналіз обвинувального акту і співвіднести його дані із доказами, які нібито мають їх підтвердити.

Вступна промова повинна містити виклад власної версії подій із запереченнями щодо висунутих та оголошених прокурором фактів.

- Адвокат у вступній промові повинен розкласти інкриміноване діяння на складові злочину та аргументувати відсутність складу злочину чи події злочину. 

Позиція повинна бути підкріплена доказами із зазначенням конкретних аркушів та томів справи. Це важливо, адже це дає розуміння суду обґрунтованості ваших слів та можливість закцентувати увагу на зазначених доказах під час їх дослідження.

Промова адвоката повинна мати «юридичний характер». Розподіліть з клієнтом навантаження і про дійсні підстави початку переслідування, особисте сприйняття кримінального провадження та моральних збитків нехай розповість сам обвинувачений. Адвоката наймають здійснювати професійний захист, а тому будувати промову треба у колі правових питань конкретного обвинувачення та кримінального провадження.

Лаконічність, чіткість, послідовність та структурованість. 

Судді передусім люди, і сприйняття інформації на слух не безмежне. Якщо Ви хочете бути почутим, Ваша промова повинна бути лаконічною.

Промова повинна мати чітку та  послідовну структуру і складатись із: 

вступу; 

викладу подій, що мали місце насправді; 

акценту на грубі порушення під час слідства, що свідчать про його необ’єктивність, якщо такі мали місце; 

перелічення наведених в обвинувальному акті фактів, які не підтверджені доказами та є припущеннями слідства, які видаються за факти, якщо такі мають місце; 

аналізу складу інкримінованого злочину; 

та висновку, що містить короткий перелік основних моментів.

Ці моменти грають важливу роль у формування логічного ланцюжка обставин у свідомості суду та зацікавленість почути Вашу позицію.

Спрощений виклад матеріалу. Не треба цитувати великі абзаци з обвинувального акту, достатньо сказати своїми словами на чому наполягає слідство і чому це не відповідає дійсності із посиланням на конкретний доказ.

Вступна промова повинна бути оформлена в письмовому вигляді та долучена до матеріалів справи.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи