Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
11.02.2016 15:01

Середній клас як конкуренція монополіям

Народний депутат VIII скликання (2015-2019)

«Доборолась Україна до самого краю» ... Пророчі слова великого «Кобзаря», колишнього кріпака, як ніколи, актуальні.

ДобороласьУкраїна до самого краю» ... Пророчі слова великого «Кобзаря», колишньогокріпака, як ніколи, актуальні.

СьогодніУкраїна перебуваючи у стані «неоголошеної» війни нагадує США під час ВеликоїДепресії. Того часу мафіозі розривали країну, як у нас це сьогодні роблять рейдерита бандити. Які реалії – це й низький рівень промислового виробництва, падіннянароджуваності, ріст безробіття,  різкезниження кількості середнього класу, ріст цін на харчі та комунальні платежі, банкрутствобанків, знецінення національної валюти, внаслідок чого багато хто опинився замежею бідності.  

Вроки Великої депресії в США перемога над кризою стала можлива завдяки системіреформ, що проводились командою президента Ф.Д. Рузвельта. Не останню рольвідіграла створена ним  жорстка машинаправосуддя (чого сьогодні бракує Україні), створення спеціальної служби - ФБР знаданням йому широкого спектру повноважень. В Україні навпаки останнім часомзначно послабили повноваження СБУ, що є грубою помилкою зважаючи на загальнуситуацію в країні, це потрібно міняти.

Відсотоксереднього класу в Україні сьогодні мізерно малий. Настільки, що знаходиться вмежах статистичної похибки. За двома головними ознаками - рівнем життя і освіти- до середнього класу можна віднести не більше 5% українців. Решта - за межеюбідності: фактично в кріпацтві у невеликому прошарку монополістів, який вважаєсебе володарями життя і країни. За офіційним європейським «порогом бідності»знаходиться 80% українців. У країну, як в 50-х рр. XX століття, повернувсяполіомієліт. Монополісти, які збудували в Україні модель суспільних відносин,яка виключає рівний доступ усіх громадян до національних ресурсів, хіба що«кріпаками» не торгують. Спотворена система української економіки, продовжуєконцентрувати основний дохід в руках великого і дуже великого бізнесу, до тогож, що велика частина українців, що працює на нього, отримує мізерні зарплати.Систему потрібно ламати. І це повинно бути рішення неполітичне. Точніше -непартійне: напевно, вперше в історії незалежної України мова йде не про вибірлідера, не про вибір політичної сили, а про вибір ідеї - вектора розвитку. ДляУкраїни цим вектором має стати формування середнього класу.

Сьогодніокремі політичні сили представляють не інтереси українців, а інтереси своїхспонсорів-монополістів. Саме тому вважаю головним завданням - дати сформуватисясередньому класу, який зможе розвивати економіку країни і управляти їїполітичним життям, така собі «конкуренція» монополістам.Треба створити усі прийнятні умовидля збільшення кількості середнього класу. Наприклад, одним з варіантів виходуз ситуації, що склалася в Україні, може бути її приєднання до програми ЄС"Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)провідна програма ЄС з бюджетом 2,3 млрд. євро (2014 року - 2020)". Це сприятиме розвиткуукраїнського підприємницького середовища, а так само призведе дорозширення торгово-економічних зв'язків, що в подальшому простимулює приведенняукраїнського законодавства у сфері малого і середнього підприємництва доєвропейських стандартів, а також створення умов для популяризації підприємництвата формування культури бізнесу". Поліпшення умовного доступу МСП на ринкиполягає в отриманні консультативних і аналітичних послуг, пов'язаних зсупроводом експортно-імпортної діяльності підприємств, їх інтернаціоналізацієюі розширенням торгово-економічних зв'язків. Таким чином з'явиться можливістьполіпшити регуляторні умов функціонування МСП "спрямованого на визначенняі усунення зайвих регуляторних бар'єрів на внутрішньому ринку ЄС. Формуваннякультури ведення бізнесу буде здійснюватися у формі різних освітніх програм (утому числііз залученням коштів урамках міжнароднихпрограм).

Окрімтого, треба посилити антимонопольне законодавство, тим самим створюючи умовидля функціонування конкурентоспроможного ринку і росту представників бізнесусереднього класу.

Самемалий та середній бізнес є основними роботодавцями та наповнювачами місцевихбюджетів. Для їх розвитку та підтримки треба насамперед  переглянути податкову політику, передбачитивідповідні пільги для заохочення успішного підприємництва.  Одночасно необхідно усунути адміністративніперешкоди, посилити гарантії їх діяльності, ухвалити довгострокові програми, розширитиспівробітництво з державними органами, звільнити  доступ до запровадження інновацій, сприятинадходженню інвестицій, зацікавити банки до видання довгострокових та низьковідсоткових кредитів на розвиток малого та середнього бізнесу, тощо. Саме перегляднорм діючого законодавства з метою підтримки малого та середнього бізнесу якпротиваги монополіям є однією з передумов виходу України з кризи, яка вже не повільноруйнує нашу державу.   

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи