Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
08.04.2016 12:35

Порядок отримання сертифікату про форс-мажорні обставини

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб по кожному окремому договору, податковим та/чи іншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких настало згідно з умовами д

Форс-мажорні обставини (обставини непереборноїсили) засвідчуються за зверненням суб'єктів господарської діяльності тафізичних осіб по кожному окремому договору, податковим та/чи іншимзобов'язанням/обов'язком, виконання яких настало згідно з умовами договору,контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання якихстало неможливим через наявність зазначених обставин.

Рішенням Президії ТПП України від 18.12.14.№44(5) затверджено у новій редакції Регламент засвідчення Торгово-промисловоюпалатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорнихобставин ( обставин непереборної сили), який встановлює порядок засвідченняфорс-мажорних обставин в системі ТПП України.

Заява за встановленою ТПП України формою прозасвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) подається доторгово-промислової палати за підписом керівника підприємства, організації та звідбитком печатки підприємства, або за його дорученням - довіреною особою.Заява фізичної особи подається за її підписом особисто або за її дорученням -довіреною особою.

Існують наступні види заяв про засвідченняфорс-мажорних обставин (обставин непереборної сили):

- Заява про засвідчення форс-мажорних обставин(обставин непереборної сили) для суб'єктів господарювання/фізичних осіб задоговірними зобов'язаннями.

- Заява про засвідчення форс-мажорних обставин(обставин непереборної сили) для суб'єктів господарювання/фізичних осіб заподатковими зобов'язаннями  для:продовження граничних строків для подання: податкової декларації; заяв проперегляд рішень контролюючих органів; заяв про повернення надміру сплаченихгрошових зобов'язань; відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу.

- Заява про засвідчення форс-мажорних обставин(обставини непереборної сили) для суб'єктів господарювання/фізичних осіб заподатковими зобов'язаннями для списання безнадійного податкового боргу.

Заявник несе відповідальність за повне таналежне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категоріїзаявників, достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних,вірність завірених ним копій згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до Регламенту неналежне та неповнеоформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників та/абоненадання документів, передбачених у цій заяві, є підставою для залишення заявибез розгляду з повідомленням про це заявника письмово.

Прийнята заява підлягає розгляду залежно відскладності та обсягу документів протягом семи робочих днів із дня зверненнясуб`єкта господарської діяльності та протягом двадцяти одного робочого дня - здня звернення фізичної особи.

За результатами розгляду документів ТПП України/регіональна ТПП видає сертифікат про форс-мажорні обставини(обставини непереборної сили).

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи