Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
08.04.2017 18:26

Дотримується роботодавець Вашого авторського права на службовий твір?

Сьогодні у більшості трудових договорів відсутні положення щодо порядку регулювання створення, використання та оплати за твори, створені при виконанні службових обов’язків. Не кажучи щодо висвітлення даних питань в цивільно-правовому договорі. З іншої стор

Що таке службовий твір?

Відповіднодо Закону України «Про авторське право і суміжні права», службовий твір - твір, створений автором у порядку виконанняслужбових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору(контракту) між ним і роботодавцем.

Виходячиз визначення, службовий твір повинен бути створений в результаті виконанняслужбового завдання або на умовах передбачених трудовим договором (контрактом).Твір не буде вважатись службовим, якщо виходить за межі трудових функцій автораабо при відсутності поставленого завдання.

Первиннимсуб'єктом, якому належить авторське право, єавтор твору. За результатом створеного твору у автора виникають майновіта немайнові права.


Особисте немайнове право на службовий твір.

Особистінемайнові права автора належать його автору і не можуть бути передані іншимособам. До таких прав належить:

- вимагативизнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творіі його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо цепрактично можливо;

- заборонятипід час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автортвору бажає залишитись анонімом;

- вибиратипсевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього іменіавтора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічноговикористання; - вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якомуперекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганнюна твір, що може зашкодити честі і репутації автора.


Майнове право на службовий твір

Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше непередбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договоромміж автором і роботодавцем, що дає право роботодавцю використовувати твір убудь-якій формі і будь-яким способом в тому числі, але не виключно:

+ відтвореннятворів;

+ публічневиконання і публічне сповіщення творів;

+ публічнудемонстрацію і публічний показ;

+ будь-якеповторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніжта, що здійснила перше оприлюднення;

+ перекладитворів;

+ переробки,адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;

+ включеннятворів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;

+ розповсюдженнятворів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання вмайновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажупримірників твору;

+ поданнясвоїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представникиможуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їхвласним вибором;

+ здаванняв майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу,  відчуження іншим способом оригіналу абопримірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а такожтворів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитуєкомп'ютер;

+ імпортпримірників творів. 

Уразі передання (відчуження) працівником роботодавцю всіх майнових прав на твір,створений ним у порядку виконання трудового договору, працівник втрачає ціправа, залишаючись носієм особистих немайнових прав.

Якщов трудовому або цивільно-правовому договорі між працівником і роботодавцем(юридичною або фізичною особою, де або в якої він працює) не передбачений іншийпорядок здійснення майнових прав на створений вказаний об'єкт, то вони маютьспільні права як на отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права натвір, так і на використання такого об'єкта.

 

Як захистити своє авторське право на твір? 

Дієвимзахистом авторських прав на службовий твір є укладення цивільно-правового (авторського)договору щодо порядку створення твору, повідомлення, розподілу майнових прав,виплати авторської винагороди та інших умов.

Зразкидоговір можна знайти на офіційному порталі Державної служби інтелектуальноївласності за посиланням http://sips.gov.ua/ua/zrazkydogap.html.

Всьогоденних реаліях укладання авторського договору є великою рідкістю, щопризводить до зволікання правами роботодавцем.

 

Чи повинна надавитись авторська винагорода за створення службового твору? 

Так,ч. 2 ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» за створення івикористання службового твору авторуналежить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якоївстановлюються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовимдоговором між автором і роботодавцем.

Виплатапрацівникові заробітної плати не є тотожною виплаті йому авторської винагородиза створений твір у зв'язку з виконанням трудового договору, оскільки заробітнаплата - це винагорода за виконану роботу залежно від певних умов, а авторськавинагорода - це всі види винагород або компенсацій, що виплачуються авторам завикористання їх творів, які охороняються в межах, встановлених авторськимправом.

Уразі, коли між сторонами не досягнуто згоди щодо розміру авторської винагороди,суди при обчисленні такої винагороди мають керуватися положеннями постановиКабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року N 72 (72-2003-п) "Прозатвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктівавторського права і суміжних прав".

Підсумовуючивикладене, для захисту авторського права на твір, створений при виконаннітрудових обов’язків необхідно укладати авторський договір щодо використання службовоготвору роботодавцем, в якому передбачати розподіл майнових прав, виплатуавторської винагороди та інші умови.   

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]