Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
30.01.2012 17:44

План дій громадської ініціативи «Студентський захист»

Щодо вирішення найбільш важливих студентських проблем в 2012 році

1.Короткий опис проблеми: чинна нормативно-правова база не вирішує проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів України.

Пропозиція:розробити та прийняти законопроект про гарантоване забезпечення молоді першим робочим місцем.

2.Короткий опис проблеми:відсутність реальної можливості участі студентських та молодіжних громадських організацій у підготовці урядових проектів рішень щодо освіти, молоді, спорту тощо.

Пропозиція:прийняти урядове рішення про створення Молодіжного уряду (або Молодіжної ради) при Кабінеті Міністрів України (проект рішення знаходиться в Секретаріаті Кабінету Міністрів України)

3.Короткий опис проблеми: відсутність проведення реальної виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів та неможливість працевлаштуватись навіть для найкращих випускників вузів.

Пропозиція:рекомендувати ректорам вищих навчальних закладів укласти угоди про співпрацю з великим та середнім бізнесом щодо гарантованого проведення виробничої практики на підприємствах та бронюванні робочих місць для найкращих 100 випускників вузу.

4.Короткий опис проблеми: недосконала системи ціноутворення в питанні визначення вартості оплати за навчання та проживання в студентському гуртожитку.

Пропозиція:розробити відповідні зміни до Закону України „Про вищу освіту”, спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758 „Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами”, наказу Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2007 року № 1004 „ Про затвердження Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу”.

5.Короткий опис проблеми: неможливість перездачі 2-3 іспитів на 4 курсі для отримання червоного диплому.

Пропозиція:розробити та прийняти зміни до Положення  про  освітньо-кваліфікаційні  рівні (ступеневу освіту) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65

6.Короткий опис проблеми: нестача підручників для студентів вищих навчальних закладів.

Пропозиція:рекомендувати керівникам вищих навчальних закладів створити електронні версії підручників (самий простий засіб - відсканувати) і викласти на сайті університету.
 
7.Короткий опис проблеми: затримка із видачею дублікатів студентських квитків до 6-7 місяців, що унеможливлює право студента скористатись правом пільгового проїзду на залізниці.

Пропозиція:внести зміни до Порядку замовлення, видачі та обліку студентських та учнівських квитків державного зразка та їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007             № 735

8.Короткий опис проблеми: незадоволення студентів рівнем викладання (викладачі користуються застарілими навчальними посібниками, «читають з папірця» тощо).

Пропозиція:рекомендувати ректорам вищих навчальних закладів провести анонімне опитування студентів щодо рівня викладання дисциплін викладачами вузів.

9.Короткий опис проблеми: незадовільне матеріальне становище студентський сімей.

Пропозиція:підняти розмір стипендії для студентський сімей (розробити та прийняти зміни до Законів України «Про вищу освіту»; «Про професійно-технічну освіту» , «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. N 882  )

10.Короткий опис проблеми: відсутність мотивації у випускників вузів працювати за направленням та особливо в сільській місцевості з одного боку та небажання служити в армії – з іншого боку.

Пропозиція:звільнити від призову в армію випускників вищих навчальних закладів, які будуть працювати за направленням і в тому числі в сільській місцевості (розробити та внести зміни до Законів України «Про військовий обов'язок і військову службу»,  Указу Президента України від 20 грудня 2000 р. №1356  «Про Основні засади розвитку соціальної сфери села» та Положення            про підготовку і проведення призову громадян   України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом,   затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352  )

11.Короткий опис проблеми: відсутність пільгового проїзду для студентів в міському громадському транспорті.

Пропозиція:звернутись до органів місцевого самоврядування з проханням переглянути місцеві бюджети в частині передбачення коштів на пільговий проїзд студентів.

12.Короткий опис проблеми: важкі умови для молоді щодо суміщення навчання у вищих навчальних закладах та роботи,  експлуатація молоді недобросовісними роботодавцями.

Пропозиція:заборонити надурочні роботи для молоді, яка навчається у вищих начальних закладах (розробити та прийняти зміни до Кодексу законів про працю України)

13.Короткий опис проблеми: незахищеність молодих спеціалістів перед звільненнями, небажання роботодавців проводити підвищення кваліфікації молодих фахівців.

Пропозиція:заборонити звільнення молодих спеціалістів у перші два роки після закінчення вищого навчального закладу через «невідповідність працівника займаній посаді» (розробити та прийняти зміни до Кодексу законів про працю України)

14.Короткий опис проблеми: низькі доходи та довгий строк навчання студентів медичних спеціальностей

Пропозиція:дозволити проходження ординатури з частковим відривом від виробництва – це дасть можливість молодим лікарям і продовжувати навчання в ординатурі і заробляти (розробити та прийняти зміни до Положення про клінічну ординатуру, затвердженого наказом МОЗ № 12 від 29.01.98 р.)

15.Короткий опис проблеми: відсутність у курсантів (на відміну від звичайних студентів) права на забезпечення гуртожитками та пільговий проїзд.

Пропозиція:поширити право на забезпечення гуртожитками та пільговий проїзд на курсантів вищих навчальних закладів (розробити та прийняти зміни до Закону України „ Про вищу освіту”; Примірного положення про гуртожитки затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1986 р. № 208 та Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів              I - IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 р. № 541, наказу Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2007 року № 1004 „Про затвердження Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу”).

16.Короткий опис проблеми: відсутність реальної можливості у молоді придбати собі житло.

Пропозиція:звернутись до керівників органів місцевого самоврядування з проханням розробити місцеві програми забезпечення молоді житлом через механізм безкоштовного виділення земельних ділянок та підведення комунікацій по собівартості.

17.Короткий опис проблеми: відсутність можливості для переводу з контрактної форми навчання на бюджетну для студентів-відмінників.

Пропозиція:збільшити показники державного замовлення для запровадження практики переведення студента-відмінника, які навчається за кошти фізичної або юридичної особи – на бюджетну форму навчання.

18.Короткий опис проблеми: відсутність практики видачі випускникам вищих навчальних закладів додатків до дипломів європейського зразка.

Пропозиція:забезпечити всіх випускників вузів з 2012 року додатками до дипломів європейського зразка.

19.Короткий опис проблеми: відсутня єдина для всіх вищих навчальних закладів Методика визначення вартості навчання у вищому навчальному закладі.

Пропозиція: прийняти відповідну постанову Кабінету Міністрів України.

 

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]