Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
18.08.2016 23:18

Аналіз вступної кампанії до вищих навчальних закладів у 2016 році

Вступна кампанія – 2016 р. Плюси та мінуси. Пропозиції на 2017 рік.

Заради об’єктивності, розпочну з плюсів вступної кампанії 2016 року. Вони безумовно були і неправильно їх не назвати.

1. Подача заяв в електронній формі. Запровадження такого підходу для абсолютної більшості абітурієнтів себе виправдало, незважаючи на серйозні проблеми на початку вступної кампанії.

2. Проведення ЗНО для вступу на магістратуру з права. Враховуючи той спротив, який був щодо цієї ініціативи, можна з упевненістю сказати, що це був абсолютно вірний і своєчасний крок. Необхідно розглянути можливість щодо запровадження ЗНО і на інші предмети (за можливості).

3.Оперативне реагування керівництва Міністерства освіти і науки України на ті поточні проблеми, які виникали під час вступної кампанії. Большое спасибо Лилия Михайловна, Инна Романовна, Олег Игоревич

Які проблеми «переходять з року в рік»?

1. Нечіткість формулювання Умов прийому до вищих навчальних закладів у частині зарахування контрактників (відсутність чітких термінів оприлюднення списків рекомендований, прийому документів (останній день) та підписання контрактів та наказів на зарахування, оплати контрактів), що створює умови для маніпуляції та зловживання з боку деяких вищих навчальних закладів при зарахування на популярні спеціальності, які мають обмежений ліцензійний обсяг.

2. Маніпуляція та зловживання вузами у частині використання наданих можливостей встановлювати відповідний перелік сертифікатів ЗНО для подання заяв на ту чи іншу спеціальність, що призводить до можливості вступу на фізику за умов відсутності сертифікату ЗНО з фізики.

3.Несправедливість практики визначення кожним вузом окремо коефіцієнтів на конкурсні предмети та атестат в умовах «широкого конкурсу», коли формується загальний список абітурієнтів від абітурієнта з найвищим балом до абітурієнта з найнижчим балом, що створює у свою чергу нерівні умови для абітурієнтів.

Які проблеми слід виокремити під час вступної кампанії 2016 року?

1. Проблеми протягом першого тижня активної частини вступної кампанії у роботі електронного ресурсу ez.osvitavsim.org.ua та ЄДЕБО. Абітурієнти з великим трудом реєстрували свої заяви, переважно вночі, а працівники приймальних комісії могли переважно, теж тільки вночі, вносити відомості про абітурієнтів. І саме завдяки такій роботі приймальних комісій, були десятки тисяч заяв на початку вступної кампанії.

2. Проблеми у питанні формуванні списків рекомендованих на зарахування до творчих ВНЗ. Направивши відповідний лист від 3 серпня, МОН фактично дозволив вузам корегувати списки рекомендованих на підставі рішень ПК, фактично незважаючи на запроваджений для УСІХ ВНЗ Алгоритм автоматичного розподілу бюджетних місць. Таким чином, створивши всі умови для направлення судових позовів.

3. Проблеми із завантаженням атестатів абітурієнтами.

4. Проблеми із питанням права абітурієнта на скасування, відмову від поданої заяви до вищого навчального закладу. Навіть, в останній день прийому заяв, 27 липня 2016 року, був надісланий до вищих навчальних закладів відповідний інструктивний лист, але на сайті МОН він не був оприлюднений з невідомих причин.

5. Постійні технічні проблеми (збої) у роботі ЄДЕБО, які негативно впливали на організацію роботи операторів та адміністраторів у ВНЗ.

6. Внесення змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів під час вступної кампанії що значно ускладнювало роботу приймальних комісій вищих навчальних закладів та дезорієнтувало абітурієнтів. Частково ця проблема (постійні зміни Умов) виникла через зміни законодавства, а частково через недопрацювання Міністерства.

7. Неврахуванням під час розробки технічного завдання важливості розподілу між спеціалізаціями на певні спеціальності, що призводило до плутанина з подачею заяв (спеціалізації, спеціальності), і як наслідок, до того, що зараховували абітурієнтів на спеціальності, які їм не цікаві, і як результат, вуз втрачав бюджетне місце, а абітурієнт йшов на контракт.

8. Завелика кількість можливих заяв (15), що сприяє хаотичній подачі заяв абітурієнтом у перші дні вступної кампанії, і такому ж хаотичному бажанні їх замінити (або навіть) скасувати наприкінці вступної кампанії.

9. Прив’язка «пільги» до абітурієнта в усіх вищих навчальних закладів, куди були подані заяви конкретним абітурієнтом, незважаючи на те, що відповідно до Умов прийому, якщо абітурієнт має право на «пільгу», то він має особисто подавати документи в той чи інший вищий навчальний заклад і тільки там в його особистій справі має бути «пільга».

10. Проблеми із роботою ресурсу Вступ.інфо (оприлюднення неактуальної та неповної інформації).

11. Проблема реєстрації абітурієнтів в яких змінилися персональні дані з моменту отримання атестату (напр. одруження).

12. Інформація про прийом заяв в електронній формі була озвучена для всіх рівнів акредитації ВНЗ, а молодший спеціаліст І рівня акредитації приймався без електронних заяв.

13. Відсутність системного опублікування всіх рішень ПК на практично всіх сайтах ВНЗ.

14.Відсутність рейтингових списків абітурієнтів на сайтах ВНЗ.

15. Затримка із наданням кодів вступу для операторів та адміністраторів бази ЄДЕБО у вищих навчальних закладах

16.Проблема зі створенням автоматичного етапу на спеціальності, де передбачений набір виключно контрактників.

17. Відсутня практична робота з боку МОН щодо виявлених порушень під час вступної кампанії (винесення попереджень, доган).

18. Неврахування специфіки переміщених вищих навчальних закладів під час реалізації Алгоритму автоматичного розподілу бюджетних місць.

19. Перевищення максимального обсягу показників державного замовлення, яке було затверджено МОН деякими вищими навчальними закладами.

ПРОПОЗИЦІЇ НА 2017 РІК:

1. Розвести у часі прийому заяв від абітурієнтів, які повинні складати творчі іспити та інших категорій абітурієнтів.

2. Закупити додаткове технічне обладнання для забезпечення окремої роботи для працівників приймальних комісій (ЄДЕБО) та окремо для забезпечення прийому заяв від абітурієнтів задля забезпечення безперебійної роботи на час всієї вступної кампанії від першого дня до останнього. Щоб повідомлення для абітурієнтів: «не подавайте заяви у перші дні, та в останні дні, так як техніка може не витримати» увійшли у минуле.

3. Вирішити всі необхідні юридичні та фінансові питання щодо ПЗ.

4. Уточнити Закон України «Про вищу освіту» та врахувати в Умовах прийому до вищих навчальних закладів на 2017 рік, за умов збереження механізму автоматичного розподілу бюджетних місць, специфіки творчих ВНЗ та інших спеціальностей (спеціалізацій), наприклад, які є в технічних ВНЗ про розподілі бюджетних місць.

5. Формулювання Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2017 році у частині визначення чітких вимог до абітурієнтів, які мають бажання навчатися на контракті та заочній формі навчання, а саме щодо термінів прийому документів, підписання відповідних наказів на зарахування, підписання контрактів, здійснення оплати з метою уникнення подвійного трактування та маніпуляцій з боку ВНЗ.

6. Створити загальнодержавний Штабу вступної кампанії не пізніше 1 лютого 2017 року за участі представників всіх міністерств та відомств на базі МОН з метою координації підготовки вступної кампанії, і уникнення такої постановки питання, як «це питання іншого міністерства», так як вступна кампанія в державі це перш за все компетенція Міністерства освіти і науки України.

7. Забезпечити автоматичне «підтягування» даних про середній бал атестату до ЕДЕБО задля уникнення необхідності завантаження атестатів під час подання заяв.

8. Розробити механізм та алгоритм автоматичного підтягування «пільг» майбутніх абітурієнтів, перш за все, 11-класників, завчасно їх проінформувавши про механізм надання підтверджуючих документів задля уникнення необхідності особистої здачі такими абітурієнтами документів та плутанини у приймальних комісіях ВНЗ.

9. Забезпечити чітке і недвозначне унормування в Умовах прийому до вищих навчальних закладів на 2017 рік питанням права абітурієнта на скасування, відмову від поданої заяви до вищого навчального закладу (із чітко визначеним механізмом шляхом подання відповідної електронної заяви про відмову від своєї заяви і визначення крайнього терміну для такої відмови, скасування).

10. Налагодження більш якісної та повноцінної роботи ресурсу Вступ.інфо (оприлюднення повної інформації про абітурієнта (П.І.П.), конкурсних балів по кожному предмету ЗНО тощо).

11. Уточнення норм Закону України «Про вищу освіту» та формулювання Умов прийому вищих навчальних закладів на 2017 рік у частині чітко визначених коефіцієнтів на конкурсні предмети та атестати однакові для всіх вищих навчальних закладів при умові проведення розподілу державного замовлення у 2017 році у режимі «широкого конкурсу» задля уникнення несправедливості через різні коефіцієнти у різних ВНЗ.

12. Визначення в Умовах прийому вищих навчальних закладів на 2017 рік конкурсних предметів для вступу на ту чи іншу спеціальність.

13. Розвести навантаження на Базу, щоб не забивати основну базу, і щоб заявки за день підвантажувалися приймальним комісіям не відразу, а наприклад, перед чи після бекапу бази, коли доступ відсутній.

14. «Фіксоване державне замовлення" на регульовані спеціалізації теж повинне бути за якимись зрозумілими правилами, і теж максимально прозорим.

15. Встановити для переміщених ВНЗ мінімальний показник державного замовлення по спеціальностям, менше якого система «широкого конкурсу» не повинна розподіляти місця. Це потрібно зробити, якщо ми хочемо зберегти ці вузи, а не домогтися їх природної самоліквідації.

16. Максимальний можливий обсяг державного замовлення повинен бути максимальним, і не повинно бути перевищень відносно погоджених з МОН показників, як це було у 2016 році. Або, взагалі прибрати з наступного року прив’язку максимально можливого державного замовлення до показників минулого року + 25%. Встановити вилку у процентах від ліцензійного обсягу для відповідної спеціальності. Мінімум – 10 місць, максимум – у процентах (напр. 50% ліцензійного об’єму);

17. Необхідно забезпечити синхронізацію змін до Умов прийому та технічного інструментарію (спочатку Інфоресурс опрацьовує технічну частину, а потім ВНЗ отримують лист про відповідне нововведення, а не навпаки).

18. Вирішити проблему (технічно) реєстрації абітурієнтів в яких змінилися персональні дані з моменту отримання атестату (напр. одруження).

19. Держава має на стратегічні спеціальності, такі як, механіка, авіація, геологія тощо - проводити фіксовані набори.

20. Оновити форми заповнення інформації про абітурієнтів (наприклад, де серія документа – автоматично заповнювати великими літерами, де прізвище, ім’я по батькові – автоматично писати з великої літери, можливо додати вибір імен по перших літерах, при цьому спочатку вказати стать).

21.Запровадити практичну реалізацію механізму відповідальності членів ПК за порушення Умов та Правил прийому до ВНЗ.

22. Запровадити систему моніторингу ходу вступної кампанії (узагальненої електронної форми), де абітурієнти могли б відмічати, в чому приймальна комісія конкретного ВНЗ "не допрацьовує".

23. Підготувати рекомендації з боку МОН по розробці інтерфейсу розділу "Приймальна комісія" веб-сайту ВНЗ з чітким переліком відповідної інформації (абітурієнт не може знайти необхідну інфо, бо у кожному ВНЗ своє розуміння і свої підходи до оприлюднення).

24. Чітко розмежувати, прописане в Умовах прийому, що обов`язкове для виконання ПК ВНЗ, а що може ухвалюватись ПК на власний розсуд.

25. Рекомендація в особистому кабінеті абітурієнтам повинна відразу формулюватися або на бюджет або на контракт.

26.Забезпечити вчасне наданням кодів вступу для операторів та адміністраторів бази ЄДЕБО у вищих навчальних закладах.

27. Забезпечити проведення тестування ПЗ та ЄДЕБО до початку вступної кампанії.

28. Забезпечити вчасне створення автоматичного етапу на спеціальності, де передбачений набір виключно контрактників.

29. Опрацювати питання скорочення кількості поданих заяв за результатами обговорення з майбутніми абітурієнтами.

30. Забезпечити завчасне затвердження бланків документів (до 1 травня).

31. Розробити та затвердити чіткий регламент дій Приймальних комісій (відмовитися від практики листів сьогодні на вчора).

32. Розробити та затвердити покрокову інструкцію для адміністраторів та операторів ЄДЕБО, провести навчання, вебінари до початку вступної кампанії.

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ ВЖЕ ЗАРАЗ?

1.Опублікувати загальнодержавний перелік вищих навчальних закладів із зазначенням наступної інформації по кожному вищому навчальному закладу окремо: показник максимального можливого державного замовлення, загальна кількість рекомендованих до зарахування, кількість зарахованих, показники державного замовлення 2015 та 2014 рр.

2.Опублікувати загальнодержавні списки рекомендованих на зарахування по кожній спеціальності (спеціалізації) із зазначенням конкурсного бала абітурієнта на назву вузу.

3. Провести аналіз рекомендованих до зарахування на бюджет, зарахованих (тих, хто приніс оригінал і зазначений у відповідному наказі про зарахування) по кожному вищому навчальному закладу і по кожній спеціальності (спеціалізації) окремо у порівнянні з державним замовленнями у 2015 та 2014 роках.

4. Надати інформацію щодо вищих навчальних закладів, у яких був перевищений максимальний показник державного замовлення більше ніж на 25% з детальним обґрунтуванням (які були відкриті нові спеціальності, який був набір, рішення щодо відкриття нових спеціальностей).

5. Надати інформацію щодо списків рекомендованих до зарахування, які були сформовані за результатом автоматичного розподілу бюджетних місць та списків, рекомендованих до зарахування, затверджених приймальними комісіями творчих ВНЗ. 

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]