Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
13.05.2014 12:30

Україні потрібен реальний План дій

Потрібно відійти від багатотомних програм, стратегій, декларацій, а розробити й прийняти реальний та зрозумілий для людей План дій з метою зупинення фізичного скорочення населення та забезпечення збільшення тривалості життя громадян України.

Нам необхідно провести детальний аудит реального стану України в сфері економіки, житлово-комунального господарства, соціального захисту, освіти, охорони здоров’я тощо.

Потрібно відійти від багатотомних програм, стратегій, декларацій, а розробити й прийняти реальний та зрозумілий для людей План дій з метою зупинення фізичного скорочення населення та забезпечення збільшення тривалості життя громадян України.

Існує необхідність проведення загальнонаціонального перепису населення з метою визначення соціального стандарту людини, розрахувавши витрати на придбання квартири, комунальні послуги, отримання освіти, лікування, харчування, придбання необхідних речей, відпочинок тощо

Інформація, яка буде зібрана в результаті такого перепису, буде миттєвою фотографією сучасного стану нашої країни загалом і кожного окремого громадянина зокрема.

Не можна лікувати хворого, якщо не знаєш точно, що у нього болить і яка у нього температура.  

Але вже сьогодні можна сказати, які головні проблеми в нашій країні. Це - корупція, бідність та масове безробіття, смертність та низька якість надання медичних послуг, відсутність власного житла.

Наші люди хочуть жити в країні, в якій панує порядок та стабільність. В країні, в якій їх дітей беруть в дитячі садочки та школи без жодних, так званих, благодійних внесків. В країні, в якій в будинках цілодобово є гаряча та холодна вода, працюють ліфти. В країні, в якій в органах державної влади та правоохоронних органах працюють професіонали. 

Що саме нам необхідно зробити?

У сфері боротьби з корупцією:

-створити Національно бюро розслідувань з надзвичайними повноваженнями та прямим підпорядкування Главі держави;

-передбачити на законодавчому рівні посилення відповідальності за хабарництво та корупцію – аж до довічного терміну ув’язнення;

-розробити та прийняти закон щодо скасування умовних термінів та амністії по корупційним злочинам;

-запровадити у сферах економіки, державного управління та інших електронну систему прийняття рішень;  

-розробити та прийняти закон про скасування недоторканості та зняття соціальних пільг з народних депутатів України та суддів;

-розробити та прийняти закон про обрання та відкликання місцевих суддів відповідними громадами;

-запровадити декларування видатків чиновників всіх рівнів, і за умов подання недостовірних відомостей – звільнення та притягнення до кримінальної відповідальності з максимальними термінами ув’язнення;

-заборонити колишнім високопосадовцям (міністри, заступники міністрів, директори департаментів тощо) працювати в комерційних структурах протягом не менше як 3 роки після звільнення з державної служби;

-оновити кадровий склад органів державної влади та правоохоронних органів (міліція, прокуратура, податкова та митна служби тощо) з урахуванням рівня професіоналізму в розрізі керівництва на центральному та регіональному рівнях з одночасним посиленням їх відповідальності за порушення прав людини або власну бездіяльність;

-розробити та прийняти закон про амністію громадян у зв’язку з легалізацією тіньових капіталів за умов часткового відшкодування збитків державі.

У сфері боротьби з бідністю та масовим безробіттям:

-розробити та затвердити державну програму по створенню високотехнологічних нових робочих місць з достойною заробітною платою за рахунок залучення іноземних інвестицій;

-підвищити оплату праці бюджетним працівникам, що працюють у життєвонеобхідних для суспільства сферах (освітяни, медичні працівники, військовослужбовці, правоохоронці);

-залучити безробітних до громадських робіт, передбачивши відповідне бюджетне фінансування;

-організувати систему проведення перекваліфікації та перенавчання працівників, які перебувають під ризиком звільнення;

-організувати на рівні Уряду щотижневий моніторинг звільнених працівників, скорочення персоналу, переведення підприємств в режим скороченого робочого дня а також відправлення працівників в неоплачувані відпустки підприємств державної та приватної форм власності;

-переглянути систему та розміри надання державних дотацій по безробіттю;

-впровадити на загальнодержавному рівні соціальний стандарт людини із розрахунку витрат на придбання (оренду) квартири, комунальні послуги, отримання освіти, лікування, харчування, придбання необхідних речей, відпочинок;

-зменшити юридичні обмеження, які створюють труднощі при створенні нових підприємств.

У сфері охорони здоров’я:

-забезпечити всі державні та комунальні медичні заклади мінімальним набором медикаментів;

-затвердити та забезпечити дотримання надання мінімального набору стандартів безкоштовних медичних послуг в державних та комунальних медичних установах;

-створити необхідні умови для практичної реалізації норми щодо приїзду машини екстреної допомоги на місце виклику максимум за 10 хвилин у місті, 20 хвилин – на селі;

-посилити державний контроль за цінами та якістю ліків;

-скоротити час очікування медичної допомоги  у лікарні (напр. операції) та кількості людей, які її очікують; 

-створити загальнонаціональний реєстр дітей, які потребують невідкладної медичної допомоги (операції), у тому числі за кордоном;

-покращити первинну медико-санітарну допомогу, а також специфічних видів допомоги (лікування раку, хвороб серця тощо);

-відновити фельдшерсько-акушерські пункти у кожному селі;

-посилити боротьбу із наркоманією та алкоголізмом, зокрема додатково посилити відповідальність за продаж алкоголю та тютюну неповнолітнім;

-забезпечити виробництво якісних та доступних медикаментів на вітчизняних підприємствах.

У системі державного управління:

-скоротити кількість міністерств та центральних органів виконавчої влади;

-зменшити кількість перевіряючих та контролюючих органів влади та відповідних державних структур;

-розробити та прийняти закон про «відкриті списки» на виборах народних депутатів України;

-розробити та прийняти зміни до законодавства щодо реальної передачі максимальної кількості повноважень органам місцевого самоврядування із відповідним фінансовим забезпеченням;

-повернутись до мажоритарної системи виборів депутатів місцевих рад;

-запровадити на законодавчому рівні відкликання народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

-провести експеримент по проведенню електронного голосування.

У сфері житлово-комунального господарства:

-провести аналіз стану комунальної інфраструктури, теплових, водно-каналізаційних та водопостачальних мереж;

-використовувати газ власного видобування в першу чергу для потреб населення та виробництва теплової енергії;

-забезпечити кожен дім та квартиру цілодобовим центральним водопостачанням подачі гарячої та холодної води в наших містах;

-відремонтувати всі ліфти у багатоповерхових будинках.

У сфері будівництва доступного житла: 

-забезпечити безкоштовне виділення землі для будівництва соціального житла; 

-організувати пільгове підключення комунікацій під будівництво доступного житла; 

-встановити економічно обґрунтовану вартість будівництва одного квадратного метра та забезпечити державний контроль за дотриманням визначеної цінової політики;

-розробити та затвердити державну програму забезпечення сім’ї житлом на умовах фінансового лізингу під 3% (перший внесок складатиме 15% від загальної вартості квартири) до 20 років.

У сфері освіти:

-відновити функціонування існуючих приміщень дошкільних навчальних закладів, які раніше були передані для використання не за цільовим призначенням іншим особам чи організаціям;

-заборонити на законодавчому рівні отримання благодійних внесків в дошкільних навчальних закладах, школах та вузах;

-заборонити перепрофілювання та закриття державних та комунальних навчальних закладів (дитячих садочків, шкіл, ПТУ, вищих навчальних закладів);

-провести незалежний аналіз зрізу знань з математики та граматики у школярів 5-10 класів з наступним переглядом навчальних програм та методики викладання зазначених предметів;

-провести сертифікацію шкільних вчителів (І етап) та викладачів вищих навчальних закладів (ІІ етап);

-забезпечити реальну автономію вищим навчальним закладам, у першу чергу фінансову;

-скасувати незаконну практику відпрацювання випускниками вищих навчальних закладів після завершення навчання та впровадити нову систему працевлаштування;

-забезпечити присутність українських університетів у визнаних  міжнародних рейтингів;

-розробити механізм взаємного співробітництва вищих навчальних закладів та підприємств у високотехнологічних та наукоємних галузях (у формі інвестиції, фінансування наукових програм, грантів, стартапів тощо);

-затвердити єдину методику визначення вартості навчання у вузах.

У сфері податкової політики:

-скоротити податки та збори, які не приносять суттєвого доходу до бюджету;
 
-спростити форми звітності;

-знизити ставки ПДВ;

-відмовитись від практики мобілізації податкових платежів до бюджету;

-запровадити ефективний механізм розв’язання податкових спорів до судового розгляду;

-вдосконалити процедуру автоматичного повернення ПДВ без жодних додаткових умов бо преференцій для обраних.

У сфері підтримки малого бізнесу:

-забезпечити максимальне спрощення реєстрації та ліквідації бізнесу (1 день); 

-обмежити на законодавчому рівні безпідставні перевірки протягом 3 років з моменту початку діяльності малого бізнесу;

-забезпечити систему надання банківських кредитів під малі відсотки.

Всі органи влади повинні злагоджено та професійно працювати над підвищенням якості життя наших громадян. 

Політики повинні перестати обіцяти те, що вони не зможуть, або не захочуть, виконати. Люди втомилися від партійних програм та гасел «за краще життя» і очікують від влади реальних дій. 

Необхідно зробити все можливе і неможливе, для того, щоб люди могли нормально жити, а не виживати.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи