Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
25.01.2017 11:19

Київрада вимагає зупинити контрреволюцію в МВС

Директор недержавного аналітичного центру "Українські студії стратегічних досліджень"

Нещодавна заява екс-очільниці МВС Хатії Деконаїдзе про те, що реформаторів у структурі МВС використали для прикриття корупції та відновлення старих схем – лише оголила глибокі і структурні кризові явища у відомстві Авакова. Виявилося, що за новими одностро

Нещодавна заява екс-очільниці МВС Хатії Деконаїдзе про те, що реформаторів у структурі МВС використали для прикриття корупції та відновлення старих схем – лише оголила глибокі і структурні кризові явища у відомстві Авакова. Виявилося, що за новими одностроями та автівками – цинічно реставровано антинародну репресивну та корумповану систему.

Комісія з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції Київської міської ради, що активно сприяла набору громадськості у поліцейські комісії змушена публічно звернутися до керівництва МВС, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів з вимогою припинити брутальне порушення закону «Про поліцію».

Пропоную вашій увазі текст звернення повністю:

Увага всього суспільства прикута до реформи правоохоронних органів, яку влада подавала як своєрідну вітрину реформаторської діяльності в країні. Український народ надав величезний кредит довіри реформі правоохоронної системи, яка абсолютно втратила суспільну легітимацію в період діяльності режиму Януковича. Навіть попри значне зниження показників діяльності, падіння ефективності забезпечення законності органами правопорядку, непоодинокі випадки протиправної діяльності «нових поліцейських», громадянське суспільство надавало максимальну допомогу та брало активну участь в реформі правоохоронної системи. Зокрема, це відбулось шляхом утворення поліцейських комісій, які були сформовані за міноритарної участі громадськості, в тому числі запропонованих Київською міською радою. Значне занепокоєння викликає те, що діяльність більшості комісій, в якій громадськість виконувала виключно контролюючу функцію, була заблокована, а в деяких випадках - всупереч прямій вимозі закону проігнорована.

На виконання статті 51 Закону України «Про Національну поліцію», Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1631 від 25 грудня 2015 року, Київською міською радою було обрано представників громадськості до складу поліцейських комісій Головного управління Національної поліції у місті Києві та міжрегіональних територіальних органів Національної поліції України.

З метою здійснення контролю за виконанням відповідних рішень Київської міської ради, постійна комісія Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції (далі – постійна комісія) звернулася до представників громадськості, що були обрані Київською міською радою до складу поліцейських комісій, з проханням надати звіти про їх діяльність у складі поліцейських комісій, а також заслухала інформацію про діяльність поліцейських комісій, до яких було делеговано представників, на засіданні 12 січня 2017 року.

Зважаючи на інформацію, отриману від представників громадськості, що були обрані Київською міською радою до складу поліцейських комісій, постійна комісія вважає за необхідне звернути Вашу увагу на окремі факти діяльності поліцейських комісій, а також наголосити на існуванні низки системних проблем, що наразі спостерігаються у процесі відбору та просування по службі поліцейських.

За інформацією Лєбєдєва Дмитра Миколайовича, що рішенням Київської міської ради від 27 жовтня 2016 року № 312/1316 був обраний до складу поліцейської комісії Департаменту кіберполіції Національної поліції України, жодного засідання вказаної поліцейської комісії не відбулося. Заступник начальника Департаменту – начальник управління Чубаєвський В. І. підтвердив вказану інформацію, зазначивши, що набір штату був проведений ще весною 2016 року без залучення поліцейської комісії. Аналогічна ситуація має місце в Департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції України.

За інформацією Зернової Анастасії Андріївни, що рішенням Київської міської ради від 27 жовтня 2016 року № 312/1316 була обрана до складу поліцейської комісії Департаменту поліції охорони Національної поліції України, наразі рішенням керівництва Департаменту її включено одразу до трьох поліцейських комісій: (1) поліцейської комісії Департаменту поліції охорони Національної поліції України; (2) поліцейської комісії Управління поліції охорони в місті Києві; (3) поліцейської комісії Управління поліції охорони з фізичної безпеки в місті Києві. Зазначені комісії функціонують як три окремі одиниці та відрізняються за своїм складом. Окремо варто відзначити, що відповідно до звіту Зернової А. А., три з чотирьох засідань поліцейської комісії Управління поліції охорони в місті Києві були проведені раніше, ніж до них було призначено представників громадськості, що прямо суперечить законодавству.

За інформацією Свиридовського Олександра Анатолійовича, що рішенням Київської міської ради від 28 липня 2016 року № 853/853 був обраний до складу поліцейської комісії Департаменту захисту економіки Національної поліції України, на момент звітування відбулося лише одне, установче засідання зазначеної комісії. У наданому постійній комісії звіті Свиридовський О. А. вказує, що обраний головою поліцейської комісії Падалка Олег Олександрович, у відповідності до статті 53 Закону України «Про Національну поліцію», Типового порядку проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади, видав розпорядження про публікацію на сайті Департаменту захисту економіки Національної поліції України оголошення про проведення конкурсу на вакантні посади. Утім, за інформацією Свиридовського О. А., оприлюднення згаданого оголошення на сайті не відбулося, з огляду на відсутність його погодження заступником начальника Департаменту захисту економіки Національної поліції України Лапком О. В.

Натомість, просування по службі поліцейських Департаментом захисту економіки Національної поліції України наразі відбувається виключно в рамках роботи атестаційної комісії, що на думку постійної комісіїпрямо суперечить Закону України «Про Національну поліцію».

За інформацією Голодняка Миколи Володимировича, що рішенням Київської міської ради від 30 червня 2016 року № 374/374 був обраний до складу поліцейської комісії Головного управління Національної поліції у місті Києві, паралельно з роботою поліцейської комісії, до якої його було призначено та яку він наразі очолює, у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві також функціонує атестаційна комісія, котра вирішує всі питання просування поліцейських по службі, без залучення до цього процесу поліцейської комісії, що є прямим порушенням Закону України «Про Національну поліцію».

Окрім того, Голодняк М. В. вказав на проблеми, пов’язані з обмеженим доступом членів поліцейської комісії до інформації про кандидатів, що у випадку поліцейської комісії Головного управління Національної поліції у місті Києві повністю контролюється представниками програми Ай-Сі-ТАП ( ICITAP , The InternationalCriminal Investigative Trainin g Assistance Program me ), які виконують функції робочої групи зазначеної поліцейської комісії.

У зв’язку з зазначеними фактами, постійна комісія наголошує на наступному.

Представники громадськості до кожної з поліцейських комісій територіальних органів Національної поліції України обираються Київською міською радою окремо, якщо іншого не вказано у рішенні Київської міської ради, яким затверджується обрання представників. Поліцейські комісії територіальних органів Національної поліції України, до яких Київською міською радою делегуються представники громадськості, чітко зазначені у відповідному рішенні Київської міської ради.

Таким чином, самостійне призначення Департаментом поліції охорони Національної поліції України представників громадськості до складу трьох поліцейських комісій, замість однієї, визначеної рішенням Київської міської ради, є порушенням частини другої статті 71 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», якою передбачено, що органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами повноважень, та в інших випадках, передбачених законом.

Відповідно до пункту 13 частини другої Порядку діяльності поліцейських комісій, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25 грудня 2015 року № 1631, персональний склад поліцейських комісій органів поліції затверджується наказом відповідного органу поліції після отримання пропозицій щодо відповідних кандидатур, визначених Міністром внутрішніх справ України, керівником Національної поліції України та відповідними обласними радами, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Київською та Севастопольською міськими радами. Зважаючи на вказану норму, персональний склад поліцейських комісій може бути затверджено виключно після визначення всіх п’яти кандидатур. Тільки після формування комісії вона може розпочати свою роботу.

Тож, проведення засідань поліцейської комісії Управління поліції охорони в місті Києві та обрання голови і секретаря комісії, що відбулися заздалегідь до призначення представників громадськості до складу поліцейської комісії, є порушенням Порядку діяльності поліцейських комісій.

Статтею 51 Закону України «Про Національну поліцію», пунктом 2 частини першої Порядку діяльності поліцейських комісій визначено, що поліцейські комісії – це постійно діючі колегіальні органи, що утворюються в апараті центрального органу управління поліції та в її територіальних (міжрегіональних) органах (закладах, установах) для забезпечення прозорого добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських на підставі об’єктивного оцінювання професійного рівня та особистих якостей кожногополіцейського, відповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання в органах поліції. Ця пряма вимога закону є безальтернативною і однозначною.

Водночас, у статті 57 Закону України «Про Національну поліцію», Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських вказано, що атестування поліцейських проводиться:

(1) при призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади здійснюється без проведення конкурсу;

(2) для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через службову невідповідність;

(3) для вирішення питання про звільнення зі служби в поліції через службову невідповідність.

При цьому, атестаційна комісія вносить до атестаційного листа один з таких висновків:

(1) займаній посаді відповідає;

(2) займаній посаді відповідає, заслуговує призначення на вищу посаду;

(3) займаній посаді не відповідає, підлягає переміщенню на нижчу посаду через службову невідповідність;

(4) займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність.

Керівники органів поліції, яким надано право призначення поліцейського на посаду та звільнення з посади або зі служби в поліції, зобов’язані через 15 календарних днів з дня підписання атестаційного листа з висновками, визначеними підпунктом 3 або 4, забезпечити його виконання шляхом видання відповідного наказу.

Тож, відповідно до вказаних нормативно-правових актів, керівники органів поліції, яким надано право призначення поліцейського на посаду та звільнення з посади або зі служби в поліції на підставі висновків атестаційної комісії уповноважені приймати рішення щодо переміщення поліцейських на нижчу посаду через службову невідповідність та звільнення зі служби в поліції через службову невідповідність. Разом з тим, забезпечення прозорого добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських належать до виключної компетенції поліцейських комісій. У цих випадках, підміна рішень поліцейських комісій висновками атестаційних комісій, що, зокрема, відбувається в Департаменті захисту економіки Національної поліції України та в Головному управлінні Національної поліції у місті Києві, є протизаконною і неприпустимою.

Враховуючи вищевикладене, постійна комісія Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції звертає Вашу увагу на необхідність негайного приведення процедури добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських до прямих вимог Закону України «Про Національну поліцію», Типового порядку проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади, що першочергово включає:

1. неможливість здійснення добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських поза діяльністю поліцейських комісій;

2. розмежування у процесі добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських функцій та повноважень поліцейських комісій, що уповноважені приймати рішення щодо добору кандидатів на посади в органи національної поліції і просування поліцейських по службі, а також функцій та повноважень атестаційних комісій, що призначені для атестування поліцейських з метою оцінки їхніх ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової кар’єри.

Враховуючи наведене, керуючись статтею 11 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 7 липня 2016 року № 579/579,

ПРОСИМО:

1. Привести у відповідність до Закону України «Про Національну поліцію» діяльність поліцейських та атестаційних комісій та чітко розмежувати їх повноваження.

2. Вжити невідкладних дисциплінарних заходів щодо посадових осіб Національної поліції України, внаслідок діяльності яких наявні системні порушення в процедурах добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських.

3. Донести інформацію, викладену у поданому листі, до керівництва Національної поліції України, Головного управління Національної поліції України у м. Києві, Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, Департаменту кіберполіції Національної поліції України, Департаменту захисту економіки Національної поліції України, Департаменту поліції охорони Національної поліції України з метою здійснення заходів щодо невідкладного реагування на виявлені порушення.

4. Надати пояснення, на яких правових підставах і відповідно до яких управлінських рішень діють та отримують доступ до персональних даних співробітників Національної поліції України та кандидатів при проведенні атестації та конкурсів представники програми Ай-Сі-ТАП ( ICITAP , The International Criminal InvestigativeTrainin g Assistance Program me ).

5. Звернутись до Начальника Головного управління Національної поліції України у м. Києві А. Є. Крищенка, Начальника Департаменту захисту економіки Національної поліції України І. М. Купранця з вимогою припинити практику підміни функцій поліцейських комісійпри просуванні поліцейських по службі атестаційними комісіями.

6. Звернутись до Начальника Департаменту поліції охорони Національної поліції України Будника С. І. з дорученням забезпечити функціонування поліцейських комісій при Департаменті відповідно до вимог статті 51 Закону України «Про Національну поліцію». 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи