Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
26.09.2023 09:16

Виклики та можливості STEM-освіти в Україні в умовах війни

Експерт з освіти

Ведення бойових дій в еру комп’ютерів та цифрову епоху, повсюдне використання БПЛА дещо привернули увагу суспільства до науково-технічного напряму позашкільної освіти.

Однак для повноцінної інтеграції напряму в систему STEM-освіти  України і Світу необхідні неабиякі зусилля та ресурси, однак вони вартують того з огляду на інтереси держави, дітей та їх батьків.

Відповідно до Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 960-р, Плану заходів заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.01.2021 № 131-р (далі разом - урядові акти), одним із основних завдань природничо-математичної освіти (STEM-освіти) є формування навичок розв’язання складних (комплексних) практичних проблем, критичного мислення, креативних якостей та когнітивної гнучкості, організаційних та комунікаційних здібностей, вміння оцінювати проблеми та приймати рішення, готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією, фінансової грамотності, цілісного наукового світогляду, ціннісних орієнтирів, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей і математичної та природничої грамотності, а Український державний центр позашкільної освіти визначено одним із виконавців заходів із впровадження та підтримки гуртків і секцій науково-технічного напряму закладів позашкільної освіти та з проведення конкурсів, турнірів, олімпіад, інших інтелектуальних змагань, літніх шкіл, всеукраїнських фестивалів для здобувачів освіти, педагогічних працівників.

Вказані урядові акти містять не виключений перелік завдань і заходів, які підлягають реалізації в контексті загальнонаціональної кампанії з розвитку та впровадження природничо-математичної освіти (STEM-освіти) та можуть бути розширені в умовах воєнного стану, потреб сфери безпеки і оборони та відповідно до потреб та інтересів здобувачів освіти, їх батьків або осіб, що їх замінюють.

Для досягнення синергетичного ефекту у співпраці з усіма зацікавленими сторонами, задля синхронізації процесів, що сприяють розвитку науково-технічного напряму позашкільної освіти, забезпечують її якість, ми розпочали дискусію задля спільного руху вперед. 

Вбачаємо можливим розвиток науково-технічного напряму у наступному: задоволення потреб і законних інтересів всіх учасників освітнього процесу та стейкхолдерів, серед яких Держава, що прагне до успіху і сталого розвитку, ІТ-кластер, що має потенціал для подальшого розширення, система позашкільної освіти, як така, що має оновитись у матеріально-технічному плані та аспекті професійного вдосконалення педагогів; надати лідерам державного і приватного сектору підтримку у цифровій трансформації України як однієї із ключових реформ.

Державно-громадське та державно-приватне партнерство як принципи освітньої діяльності на шляху до оновлення науково-технічного напряму та становлення STEM-освіти в Україні, мають втілитись у реальних кроках, спрямованих на: змістове оновлення позашкільної освіти паралельно із реалізацією концепції “Нової української школи”, професійний розвиток педагогів сфери позашкільної освіти, позитивно вплинути на здобувачів освіти - майбутнє креативного середнього класу як основи економічно розвинутої України. 

Оновлення науково-технічного напряму позашкільної освіти та розвиток STEM-освіти в Україні має відбуватись з дотриманням таких принципів:

- патнерство (різноформатне міжсекторальне партнерство всіх стейкхолдерів STEM-освіти (держава, бізнес, громадський сектор) та застосування педагогіки партнерства;

- системність (системний підхід для забезпечення стійкості набуття та розвитку природничо-математичних компетентностей);

- субсидіарність (орієнтація на можливості, потреби та інтереси територіальних громад з метою їх соціально-економічного розвитку);

- інклюзивність (забезпечення рівного доступу до усіх необхідних  ресурсів і відповідної інфраструктури);

- стійкість (ресурсна, у тому числі фінансова, спроможність та здатність трансформування).

Важливим елементом розвитку науково-технічного напряму позашкільної освіти (STEM-освіти) в Україні є створення STEM-екосистеми як спільноти вмотивованих педагогів-інноваторів, які прагнуть впровадити найсучасніший досвід та світові здобутки STEM-освіти, поширити його серед учасників освітянської STEM-спільноти України та Світу, та якнайефективнішому набуттю здобувачами освіти природничо-математичних компетентностей.

Поширення досвіду в межах екосистеми та спільноти педагогів-інноваторів має подолати можливі як втрати, так і розриви у здобутті позашкільної освіти за науково-технічним напрямом, яка надається у закладах освіти у міській та сільській місцевості.

Праця педагогів-інноваторів має отримати як відповідну винагороду з боку засновників закладів позашкільної освіти, так і за рахунок стимулювання через участь у проєктах (у тому числі міжнародних), з впровадження STEM-освіти та оновлення змісту позашкільної освіти науково-технічного напряму.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують надання STEM–освіти (позашкільної освіти за науково-технічним напрямом) та комунікація учасників української STEM-спільноти педагогів-інноваторів має відбутись засобами національної цифрової STEM-платформи, яку планується утворити на базі цифрових ресурсів Українського державного центру позашкільної освіти. 

Національна цифрова STEM-платформа має містити інструмент для формування індивідуальної програми розвитку здобувача освіти як елемент профорієнтаційної роботи, а також індивідуальні кабінети здобувача освіти для комунікації із суб’єктами господарської діяльності як потенційними роботодавцями та закладами фахової передвищої та вищої освіти.

Український державний центр позашкільної освіти наразі працює над створенням Національного інноваційно-освітнього STEM-центру задля накопичення та поширення кращих освітніх практик.

Національний інноваційно-освітній STEM-центр має відігравати провідну роль в оновленні та формуванні нових навчальних програм з таких профілів науково-технічного (STEM) напряму позашкільної освіти: відеомейкінг, 2D-графіка, 2D-анімація, 3D-графіка, цифрове фото, саунд-дизайн, веброзробка, програмна розробка, апаратно-програмна розробка, розробка комп'ютерних ігор,  розробка на SCRATCH, кібербезпека, інженерія, керування БПЛА, суднобудування, автомоделювання, авіамоделювання, англійська технічна мова, наука про землю і природу тощо.

Особливого значення набуває посилення рівня володіння англійською мовою для українських педагогів позашкілля.

Наразі ми працюємо над майбутнім впровадженням програм, пов’язаних із набуттям статусу “STEM-амбасадора” серед педагогічних працівників, який пропагують впровадження новітніх освітніх технологій не лише при здобутті позашкільної освіти за навчальними програмами науково-технічного напряму, але і під час здобуття дошкільної, загальної середньої, професійної та фахової передивщої освіти.

Важливим у набутті та розвитку природничо-математичних компетентностей є формування з числа суб’єктів господарювання, зацікавлених у доборі професійних кадрів, педагогів-інноваторів, управлінців сфери освіти та економіки STEM-кластерів територіальної громади, в межах яких розглядатиметься питання осучаснення змісту позашкільної освіти науково-технічного напряму, а також розвитку інституційної спроможності та матеріально-технічного оснащення закладів позашкільної освіти з метою надання якісної освіти відповідно до потреб ринку та інтересу територіальної громади та України загалом.

Однією із груп таких суб’єктів господарювання є ті, що становлять собою ІТ-кластер міст, регіонів, України загалом та є одними із найпривабливіших роботодавців. Держава зацікавлена у поглибленні і зростанні як самого ІТ-ринку, так і ринку праці у ІТ-сфері. Ринок праці потребує як підготовленого фахівця, так і кадрового резерву, готового до здобуття нових знань і навичок за сучасними навчальними програмами, що враховують потреби ринку. Саме тому система позашкільної освіти може слугувати ресурсом у формуванні STEM (зокрема ІT) навичок здобувачів освіти, а також сприяти ранній профілізації здобувачів освіти, обумовленій прогнозом потреби ринку праці.

Одне із завдань як розвитку науково-технічного (STEM) напряму, так і запровадження національного/регіонального/місцевого STEM-кластеру, є задоволення потреб ринку праці у професійних співробітниках, що при завершенні навчання у закладі позашкільної освіти володіють необхідними компетентностями. Тому важливим кроком є інтегрування позашкільної освіти науково-технічного профілю (STEM-освіти, ІТ-профілю) із ринком праці та ІТ-ринком, у тому числі шляхом запровадження дуальної позашкільної освіти.

Український державний центр позашкільної освіти планує здійснювати діяльність, спрямовану на підготовку і засвоєння сучасних навчальних програм за STEM (зокрема ІТ) профілями науково-технічного напряму позашкільної освіти (переклад, адаптація, локалізація відповідно до українських освітніх та навчальних програм; розроблення профорієнтаційних матеріалів для використання у математичній, природничій, технологічній, інформативній, предметних (освітніх) галузях та профілях науково-технічного напряму позашкільної освіти).

Важливе місце у розгортанні мережі регіональних та субрегіональних STEM-центрів та STEM-лабораторій мають посісти заклади позашкільної освіти, які забезпечують здобуття позашкільної освіти за науково-технічним напрямом. Національний інноваційно-освітній STEM-центр, регіональні (субрегіональні) STEM-центри, STEM-лабораторії мають містити осередки робототехніки, інжинірингу, столярства, слюсарства, фаблаб-прототипування, мейкерства, доповненої та віртуальної реальності, хендмейду, вокалу, дизайну, звукозапису, фото- та відеостудію, студію гри на музичних інструментах. Коворкінг, що поєднує вказані осередки є точкою поєднання STEM та STEAM освітніх напрямів. 

Ми зорієнтовані спільно з міжнародними партнерами сприяти реалізації такої моделі розвитку науково-технічного (STEM) напряму позашкільної освіти: у кожному районі STEM-центр на базі певного закладу освіти з мінімум трьома (оптимально п’ятьма) амбасадорами (початкова, базова, спеціалізована школа) та мінімум одна STEM-лабораторія, яка об’єднує громаду (старостинський округ), проводить навчання вчителів та навчання для студентів в межах таборів, «STEM-днів» тощо.

Реалізація напряму передбачає запровадження культури  STEM-шерінгу - надання певного обладнання та матеріалів за запитом закладу освіти для здійснення освітньої діяльності за запитом.

Типовий перелік засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2020 № 574. Деякі питання розвитку STEM-освіти в Україні, зокрема тема STEM-середовища, змісту освіти та професійного розвитку педагогічних працівників, означені в листі ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” (далі - ІМЗО) від 01.08.2023 № 21/08-1242.

Чинні навчальні програми для гуртків та творчих колективів науково-технічного напряму позашкільної освіти розміщені на офіційних вебсайтах УДЦПО (режим доступу: https://udcpo.com.ua/metod_work/) та ІМЗО (режим доступу: https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/), одна існуюча державна політика у сфері грифування програм, визначена наказом МОН від 05.06.2023 № 675 “Про затвердження Порядку здійснення експертизи, надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам”, на наш погляд, має бути переглянута в бік лібералізації та бюрократизації, а відповідні законодавчі підвалини для цього вже закладені - у відповідності до пункту 4 розділу 2 Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти, затвердженої наказом МОН від 05.01.2021 № 17, заклад позашкільної освіти може використовувати згідно свого рішення навчальні програми з позашкільної освіти, що затверджені закладами освіти (педагогічними радами), іншими суб’єктами освітньої діяльності.

За результатом наведених напрацювань прогресивних теоретиків і практиків були підготовлені методичні рекомендації про здійснення освітньої діяльності та забезпечення освітнього процесу у сфері науково-технічного напряму позашкільної освіти в умовах розвитку STEM-освіти. Також були розроблені зміни до Положення про Всеукраїнські відкриті заходи із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2017  № 1468, зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України 05 грудня 2017 р. за № 1471/31339, які полягають у розширенні профілів науково-технічного напряму позашкільної освіти в межах яких здійснюються заходи та у зміні інших підходів в їх організації та проведенні.

Зміст цього матеріалу доповідався 19 вересня 2023 року керівникам регіональних закладів позашкільної освіти, які координують науково-технічний напрям позашкільної освіти в області  та м. Києві, та на V Всеукраїнському відкритому науково-практичному онлайн-форумі “Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії” 20 вересня 2023 року.

Ми залишаємось відкритими до фахової дискусії, спрямований на розвиток позашкільної освіти та координованих ним напрямів.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи