Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
04.02.2017 18:31

Скільки поліцейських у патрульному авто?

Піймали Щуку молодці та в шаплиці гуртом до суду притаскали. Глібов Л.І. «Щука».


Багатороботи у патрульної поліції.Аби швидше справлятися з водіями-правопорушниками, працюють члени патрулягуртом.


Чи правду кажуть,що разом і робота швидше спориться? Як із цим уполіцейських?


Стандартироботи поліції у справі про адміністративне правопорушення мають бутизорієнтовані на стандарти кримінального судочинства. Про це можна говорити,зокрема, зважаючи на практику Європейського суду з прав людини у справах,предметом розгляду яких були національні справи про адміністративніправопорушення (наприклад, справа «Лучанінова проти України» (рішення від09.06.2011 р., заява № 16347/02), справа «Малофєєва проти Росії» (рішення від30.05.2013 р., заява № 36673/04)).


Укримінальному провадженні докази збирає слідчий. Він може доручатипроведення процесуальних дій оперативним працівникам. Кілька слідчих можутьпрацювати разом у складі слідчої або слідчо-оперативної групи у одномукримінальному провадженні. Однак відповідальність за якість розслідуванняпокладена на старшого групи. Тобто робота у кримінальному провадженні може бутиколективною, але процесуальна відповідальність за якість і результатирозслідування залишається індивідуальною.


Процесуальніпитання у справах про адміністративне правопорушення регулюються КодексомУкраїни про адміністративні правопорушення (КУпАП). Але у цьому Кодексі неманорми про колективну роботу інспекторів поліції, які входять до складу патруля.


Поділюсьдосвідом, як я використав цю прогалину у справі, у якій був захисником водія,щодо якого поліцейський склав протокол про адміністративне правопорушення за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння (ч. 1 ст. 130КУпАП).


Поліцейскийпатруль у складі двох інспекторів зупинив автомобіль мого клієнта. Поліцейськізапропонували водію пройти тест на стан алкогольного сп’яніння. Було зробленокілька тестів, які показали різні результати, у тому числі один тест показав0%. Патрульні змусили зробити ще один тест, який показав рівень алкоголю більше1 проміле. Поліцейські запросили свідків і змусили водія ще раз пройти тест,аби свідки побачили. Після цього поліцейські розділили ролі: інспектор № 1 ставскладати протокол про адміністративне правопорушення, а інспектор № 2 – актогляду на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціального технічногозасобу. Інспектор № 1 ознайомив водія і свідків із протоколом. Дій поліцейськихбули зняті на відео свідком.

До судуматеріали справи про адміністративне правопорушення щодо мого клієнта поступилиіз протоколом, складеним інспектором № 1 і двома примірниками акту огляду,складеним інспектором № 2. Тобто інспектор № 1 виявився спритнішим за свогоколегу, бо протокол склав швидше, аніж інспектор № 2 акт огляду. Свідкипідписали акт огляду і вказали, що бачили тест із показником 0%. У матеріалахсправи було два примірники акту огляду водія, бо інспектор № 2 не вручив копіюцього акту водію.

Усудовому засіданні я заявив клопотання про направ лення матеріал ів справи до у правління патрульної поліції н адооформлення та на додаткову перевірку щодо встановлення подіїадміністративного правопорушення . Вобґрунтування цього вказав, що пунктом 10 Інструкції пропорядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного сп’яніння передбачено,що поліцейський спочатку складає акт огляду, а вже потім протокол проадміністративне правопорушення у разі встановлення стану сп’яніння. У цьомупункті Інструкції зазначається про поліцейського у однині, а не множині. Тобтоконкретний поліцейський є відповідальним за дотримання процедури огляду водія на стан алкогольного сп’яніння і оформлення його результатів . Цією Інструкцією не передбачено таке поняття як «патруль» і колективнадіяльність членів патруля та їх відповідальність за цю роботу. Патруль можездійснювати колективні організаційні заходи, але не процесуальні. Це можнавстановити зі змісту розділу ІІ Інструкції, який носить назву « Проведення огляду настан алкогольного сп’яніння поліцейським і оформлення його результатів ».

Тобто патрульними небуло дотримано процедуру доказування вини водія у скоєнні адміністративногоправопорушення. Аби говорити про належність як доказу протоколу проадміністративне правопорушення, складеного інспектором № 1, цим же інспектороммав бути складений спочатку акт огляду на стан алкогольного сп’яніння . Адже в ідповідно до ст. 256 КУпАП  упротоколі про адміністративне правопорушення с еред інших обов’язкових відомостей мають бути зазначені й «іншівідомості, необхідні для вирішення справи». Ці інші відомості, необхідні длявирішення справи про притягнення особи до адміністративної відповідальності заст. 130 КУпАП, встановлюються актом огляду, який повинен бути вручений водію.Без складання акту огляду і вручення одного примірника цього акту водіюінспектор № 1 не мав права складати протокол про адміністративне правопорушення . Акт огляду, складений інспектором № 2, не містив підпису мого клієнта.Якби у ньому було зроблено запис про відмову водія від підпису, то на підставіцього акту огляду інпектор № 2 міг би скласти протокол про адміністративнеправопорушення, але він порушив п. 10 розділу ІІ Інструкції, бо не вручив водію один примірник цього актуогляду. Обидва примірники акти огляду, складені інспектором № 2,були у матеріалах справи. Крім того, відсутність підпису водія у графі «Зрезультатами згоден» означає незгоду. Але згідно п. 7розділу I Інструкції у разі незгоди водія з результатами огляду, проведеного поліцейським, такийогляд проводиться в найближчому закладі охорони здоров’я, якому надано право найого проведення відповідно до ст. 266 К УпАП . Однак щодо мого клієнта не проводився огляд у закладі охорони здоров я. Направлення на огляд до закладуохорони здоров'я відповідно до пункту 8розділу II Інструкції не видавалося.

Клопотаннябуло задоволено судом. Ось посилання на постанову суду у якій серед іншихаргументів суддею зазначено і про складання акту огляду і протоколу про адміністративне правопорушення різними інспекторами поліції http://reyestr.court.gov.ua/Review/62119765 .

Поки матеріалиповернулись до суду пройшов трьохмісячний строк притягнення до адміністративноївідповідальності і провадження у справі було закрито (див. http://reyestr.court.gov.ua/Review/63879937 ).

Тож наскільки колективна робота членів патруля відповідаєстандартам доказування? Здається, це не той випадок, коли кількість переходитьу якість.


Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net