Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
19.12.2017 08:35

Окремі питання правового статусу відповідача в господарському процесі

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті чи покладено на особу, що є відповідачем в господарській справі, обов’язок подавати усі наявні в неї докази в порядку та в строки, встановлені законом чи судом


        Відомо,що на відповідача в господарській справі покладено різні обов’язки. Чи повинна вищенаведенаособа подавати усі наявні в неї докази в порядку та в строки, встановленізаконом або судом? 

     Правове регулювання вищевказаного питанняздійснюється за допомогою різноманітних нормативно-правових актів. Зокремаюридична регламентація різних за своєю сутністю обов’язків, покладених на особу,що в свою чергу є відповідачем в господарській справі, здійснюється: 
1.     Конституцією України від 28.06.1996 року№ 254к/96-ВР (надалі – Конституція України); 
2.     Господарським процесуальним кодексом України,який був прийнятий на підставі Закону України «Про внесення змін доГосподарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуальногокодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та іншихзаконодавчих актів від 03 жовтня 2017 року № 2147-VIII» (надалі – ГПК України). 

      Чинним законодавством закріплено основнізасади успішного становлення нашої постсоціалістичної Вітчизни як цивілізаційноїдемократичної держави. Зокремазгідно з нормою, яка передбачена ч. 1 ст. 68 Конституції України, кожензобов’язаний дотримуватися Конституції України та законів України, не посягатина права і свободи, честь та гідність інших людей.  

       Чіткий та недвозначний зміст даної норми вчастині всебічного з’ясування різних за своєю юридичною сутністю майнових абонемайнових обов’язків, покладених на осіб, які в свою чергу є відповідачами в господарських справах, отримаввідповідну конкретизацію в інших законах. Що це означає? 

       Вітчизняним законодавством покладено на учасниківгосподарської справи  різні за своєюсуттю обов’язки. Зокрема відповідно до норми, яка закріплена в п. 2 ч. 2 ст. 42ГПК України, вищезазначені суб’єкти зобов’язані подавати усінаявні в них докази в порядку та в строки, встановлені законом чи судом, атакож не приховувати докази. 

       Господарським процесуальним відносинамвластиві своєрідні особливості. Зокрема ч. 1 ст. 41 ГПК України передбаченобезпосередню вказівку про те, що в господарських справах позовного провадженняучасниками таких справ є сторони та треті особи. 

       Кожна зі вказаних груп учасниківгосподарських процесуальних відносин має відповідний юридичний склад. Зокремазгідно з ч. 1 ст. 45 ГПК України сторонами в господарському процесі є позивачта відповідач. 

      Отже, вищезгадані особи зобов’язані вчинятирізні за своєю сутністю дії. Зокрема відповідач повинен подавати усі наявні внього докази в порядку та в строки, встановлені законом чи судом. 
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net