Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
22.05.2017 09:37

Окремі складові правового статусу позивача

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується наявність в позивача права на зміну предмету адміністративного позову шляхом подання письмової заяви до початку судового розгляду.


     Одними з основних учасників адміністративно-процесуальнихвідносин є позивач, що в свою чергу володіє різними за своєю суттю можливостями.Чи дозволено вказаній особі до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет адміністративного позовушляхом подання письмової заяви?

     Правове регулювання вищенаведеного питання відбуваєтьсяза допомогою відповідних нормативно-правових актів. Зокрема юридичнарегламентація різних за своїм юридичним змістом прав та свобод, гарантованих позивачеві,здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) атакож іншими законами (Кодексом адміністративного судочинства України від06.07.2005 року № 2747-IV (надалі по тексту - КАСУ), Законом України «Просудоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року № 1402-VIII (надалі по тексту -Закон України «Про судоустрій і статус суддів»)).

   Постсоціалістична Україна, трансформуючисьв демократичну державу, водночас в особі уповноважених нею державних органів тапосадових осіб зобов’язана забезпечити якісну та своєчасну охорону різнихможливостей, які в свою чергу гарантовані її вмілому, чесному та працьовитому народу.Зокрема у відповідності до ч. 1 ст. 55 Конституції України права і свободи людинита громадянина захищаються судом. 

      Подібна за своєю суттю норма отримала своєзакріплення в інших законах. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України «Просудоустрій і статус суддів» кожному гарантується захист його прав, свобод таінтересів у розумні строки незалежним, безстороннім та справедливим судом,утвореним законом. 

      Чіткийі недвозначний зміст згаданих норм в частині всебічного з’ясування перелікуправ, які гарантовані позивачу, отримав відповідну конкретизацію в іншомунормативно-правовому акті. Як це розуміти? 

     Перелік безпосередніх суб’єктівадміністративно-процесуальних відносин є різноманітним. Зокрема ч. 1 ст. 47КАСУ охоплює юридичну норму про те, що однією з осіб, яка бере участь в адміністративнійсправі, є позивач. 

     Даному суб’єкту адміністративного процесу чиннезаконодавство гарантує різні за своєю юридичною сутністю майнові або особистінемайнові права. Наприклад, у відповідності до правової норми, закріпленої ч. 1ст. 51 КАСУ, позивач може до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет адміністративного позовушляхом подання письмової заяви.

      Таким чином, позивачу, який бере участь вадміністративному процесі, чинним законодавством гарантовано різні за своєююридичною суттю права. Наприклад, ч. 1 ст. 51 КАСУ закріплює в собі безпосереднювказівку про те, що позивачу до початку судового розгляду справи по суті дозволено змінитипредмет адміністративного позову шляхом подання письмової заяви.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net