Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
22.05.2017 09:37

Окремі складові правового статусу позивача

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується наявність в позивача права на зміну предмету адміністративного позову шляхом подання письмової заяви до початку судового розгляду.


     Одними з основних учасників адміністративно-процесуальних відносин є позивач, що в свою чергу володіє різними за своєю суттю можливостями. Чи дозволено вказаній особі до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет адміністративного позову шляхом подання письмової заяви?

     Правове регулювання вищенаведеного питання відбувається за допомогою відповідних нормативно-правових актів. Зокрема юридична регламентація різних за своїм юридичним змістом прав та свобод, гарантованих позивачеві, здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) а також іншими законами (Кодексом адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року № 2747-IV (надалі по тексту - КАСУ), Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року № 1402-VIII (надалі по тексту - Закон України «Про судоустрій і статус суддів»)).

   Постсоціалістична Україна, трансформуючись в демократичну державу, водночас в особі уповноважених нею державних органів та посадових осіб зобов’язана забезпечити якісну та своєчасну охорону різних можливостей, які в свою чергу гарантовані її вмілому, чесному та працьовитому народу. Зокрема у відповідності до ч. 1 ст. 55 Конституції України права і свободи людини та громадянина захищаються судом. 

      Подібна за своєю суттю норма отримала своє закріплення в інших законах. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім та справедливим судом, утвореним законом. 

      Чіткий і недвозначний зміст згаданих норм в частині всебічного з’ясування переліку прав, які гарантовані позивачу, отримав відповідну конкретизацію в іншому нормативно-правовому акті. Як це розуміти? 

     Перелік безпосередніх суб’єктів адміністративно-процесуальних відносин є різноманітним. Зокрема ч. 1 ст. 47 КАСУ охоплює юридичну норму про те, що однією з осіб, яка бере участь в адміністративній справі, є позивач. 

     Даному суб’єкту адміністративного процесу чинне законодавство гарантує різні за своєю юридичною сутністю майнові або особисті немайнові права. Наприклад, у відповідності до правової норми, закріпленої ч. 1 ст. 51 КАСУ, позивач може до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет адміністративного позову шляхом подання письмової заяви.

      Таким чином, позивачу, який бере участь в адміністративному процесі, чинним законодавством гарантовано різні за своєю юридичною суттю права. Наприклад, ч. 1 ст. 51 КАСУ закріплює в собі безпосередню вказівку про те, що позивачу до початку судового розгляду справи по суті дозволено змінити предмет адміністративного позову шляхом подання письмової заяви.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]