Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
17.05.2017 17:00

Окремі нюанси оскарження ухвал адміністративного суду

Блогер, викладач, науковець та юрист

в даній статті з’ясовується наявність в особи, яка подала позовну заяву до адміністративного суду, права на оскарження ухвали про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі.


       Особа, яка подає позовну заяву до адміністративного суду, має різні права. Чи дозволено такому суб’єкту адміністративно-правових відносин оскаржити ухвалу про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі? 

    Правове регулювання вищенаведеного питання відбувається за допомогою відповідних нормативно-правових актів. Зокрема юридична регламентація оскарження окремих процесуальних документів, однією з яких є ухвала про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі, здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)), а також іншими законами (Кодексом адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року № 2747-IV (надалі по тексту - КАСУ), Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року № 1402-VIII (надалі по тексту - Закон України «Про судоустрій і статус суддів»)). 

    Постсоціалістична Україна, еволюціонуючи в соціальну та правову країну, водночас зобов’язана турбуватися про свій чесний та трудолюбивий народ, який в свою чергу визнаний повноправним членом міжнародної спільноти. Зокрема у відповідності до норми, охопленої ч. 1 ст. 3 Конституції України, головним обов’язком, яке чинне законодавство покладає на згадану державу, є утвердження та забезпечення прав і свобод людини.   

    Вказана турбота здійснюється уповноваженими на те органами та особами різними за своєю суттю способами, що в передбачені відповідними законами. Зокрема ч. 1 ст. 55 Конституції України закріплено юридичну норму про те, що права і свободи людини та громадянина захищаються судом. 

    Подібна за своєю суттю норма отримала своє закріплення в інших законах. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім та справедливим судом, утвореним законом. 

    Чіткий і недвозначний зміст згаданих норм в частині всебічного з’ясування наявності в особи, якою подано до адміністративного суду позовну заяву, права на оскарження постановленої суддею ухвали про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі. Що це означає?     

    Переліку безпосередніх суб’єктів адміністративно-процесуальних відносин притаманні відповідні ознаки. Зокрема він, будучи вельми різноманітним, водночас включає в себе різноманітних осіб, якими подаються позовні заяви до судів, що в свою чергу розглядають і вирішують адміністративні справи.   

     Згаданим суб’єктам чинним законодавством гарантовано різні можливості, яким в свою чергу властивий майновий або особистий немайновий характер. Зокрема у відповідності до правової норми, яка закріплена ч. 5 ст. 108 КАСУ, постановлена ухвала про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі може бути оскаржена особою, якою було подано зазначену заяву. 

    Вищезгаданій правовій нормі притаманне своє обгрунтовуюче пояснення. Зазначена думка пояснюється тим, що постановлена адміністративним судом постановлена суддею ухвала про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі обумовлює неминучу появу певних юридичних наслідків. Зокрема таке рішення створює доволі значні перепони для судового провадження в адміністративній справі. Отже, особі, якою було пред’явлено в адміністративний суд позовну заяву, дозволено оскаржити в порядку, що передбачений чинним законодавством, постановлену ухвалу про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі. 
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]