Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
15.05.2017 10:07

Окремі аспекти статусу позивача в адміністративному процесі

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується наявність в позивача права на відмову від адміністративного позову будь-коли до закінчення судового розгляду.


     Одними з основнихучасників адміністративно-процесуальних відносин є позивач, що в свою чергу володієрізними за своєю сутністю можливостями. Чи дозволено вказаній особі в будь-якийчас до закінчення судового розгляду відмовитися від адміністративного позову?
 
     Правове регулювання вищенаведеного питання відбуваєтьсяза допомогою відповідних нормативно-правових актів. Зокрема юридичнарегламентація різних за своїм юридичним змістом прав та свобод, гарантованих позивачеві,здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) атакож іншими законами (Кодексом адміністративного судочинства України від06.07.2005 року № 2747-IV (надалі по тексту - КАСУ), Законом України «Просудоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року № 1402-VIII (надалі по тексту -Закон України «Про судоустрій і статус суддів»)). 

   Постсоціалістична Україна, трансформуючисьв демократичну державу, водночас в особі уповноважених нею державних органів тапосадових осіб зобов’язана забезпечити якісну та своєчасну охорону різних можливостей,які в свою чергу гарантовані її вмілому, чесному та працьовитому народу. Зокремау відповідності до ч. 1 ст. 55 Конституції України права і свободи людини тагромадянина захищаються судом. 

      Подібна за своєю суттю норма отримала своєзакріплення в інших законах. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України «Просудоустрій і статус суддів» кожному гарантується захист його прав, свобод таінтересів у розумні строки незалежним, безстороннім та справедливим судом,утвореним законом. 

      Чіткийі недвозначний зміст згаданих норм в частині всебічного з’ясування перелікуправ, які гарантовані позивачу, отримав відповідну конкретизацію в іншомунормативно-правовому акті. Як це розуміти? 

      Перелік безпосередніх суб’єктівадміністративно-процесуальних відносин є різноманітним. Зокрема ч. 1 ст. 47КАСУ охоплює юридичну норму про те, що однією з осіб, яка бере участь в адміністративнійсправі, є позивач. 

     Даному суб’єкту адміністративного процесу чиннезаконодавство гарантує різні за своєю юридичною сутністю майнові або особистінемайнові права. Наприклад, у відповідності до правової норми, закріпленої ч. 1ст. 51 КАСУ, позивач може в будь-який час до закінчення судового розглядувідмовитися від адміністративного позову. 

      Таким чином, позивачу, який бере участь вадміністративному процесі, чинним законодавством гарантовано різні за своєю юридичноюсуттю права. Наприклад, ч. 1 ст. 51 КАСУ закріплює в собі безпосередню вказівкупро те, що позивачеві в будь-який час до закінчення судового розгляду дозволеновідмовитися від адміністративного позову.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net