Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
10.05.2017 07:49

Права осіб, що беруть безпосередню участь в адміністративній справі

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовуються перелік прав, гарантовані особам, що беруть безпосередню участь в адміністративній справі.

    Одними з основних учасників адміністративно-процесуальних відносин є відповідні особи, що беруть безпосередню участь в адміністративній справі. Виникає природне запитання: які саме майнові та особисті немайнові права чинне законодавство гарантує таким суб’єктам? 

     Правове регулювання вищенаведеного питання відбувається за допомогою відповідних нормативно-правових актів. Зокрема юридична регламентація прав, гарантованих суб’єктам, якими в свою чергу взято безпосередню участь в справі, що вирішується адміністративними судами тієї або іншої інстанції, здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) а також іншими законами (Кодексом адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року № 2747-IV (надалі по тексту - КАСУ), Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року № 1402-VIII (надалі по тексту - Закон України «Про судоустрій і статус суддів»)). 

     Чинним законодавством передбачено головні засади вдалого становлення на міжнародній арені постсоціалістичної України як демократичної держави.  Зокрема ч. 1 ст. 55 Конституції України охоплено юридичну норму про те, що права і свободи людини та громадянина захищаються судом. 

     Подібна за своєю суттю норма отримала своє закріплення в інших законах. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім та справедливим судом, утвореним законом. 

     Чіткий і недвозначний зміст згаданих норм в частині всебічного з’ясування прав та свобод, гарантованих відповідним особам, які в свою чергу беруть безпосередню участь в адміністративній справі, отримав належні роз’яснення в іншому нормативно-правовому акті. Що це означає? 

    Переліку безпосередніх суб’єктів адміністративно-процесуальних відносин властиві певні особливості. Зокрема ч. 1 ст. 47 КАСУ охоплює норму про те, що одними з учасників адміністративного процесу є особи, які беруть участь в справі, що розглядається і вирішується адміністративним судом. 

     Згаданим суб’єктам чинним законодавством гарантовано різні можливості, яким в свою чергу властивий майновий або особистий немайновий характер. Зокрема у відповідності до правової норми, яка закріплена ч. 3 ст. 49 КАСУ, особи, які беруть участь у справі, мають право: 
      1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 
      2) знайомитися з матеріалами справи; 
      3) заявляти клопотання і відводи; 
      4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 
      5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 
     6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 
     7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 
     8) знайомитися з технічним записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові зауваження до них; 
  9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 
    10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 
  11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. 

     Таким чином, зазначеному переліку не притаманний вичерпний характер. Вказана думка пояснюється тим, крім прав, передбачених ч. 3 ст. 49 КАСУ, згадані учасники адміністративно-процесуальних відносин мають інші права (наприклад, ч. 4 ст. 49 КАСУ передбачає юридичну норму про те, що особи, які беруть безпосередню участь в адміністративній справі, за власні кошти можуть додатково замовити та отримати в суді належним чином засвідчені копії відповідних документів і витяги з них). 

      Отже, особам, які беруть безпосередню участь в адміністративній справі, чинне законодавство гарантує різні за своїм змістом юридичні можливості. Вищевказані права вітчизняний законодавець закріпив у ч. ч. 3-4 ст. 49 КАСУ та інших нормативно-правових актах. 
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]