Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
06.02.2017 10:19

Тривалість щорічної основної відпустки тимчасових працівників

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується тривалість щорічної основної відпустки, яка гарантована тимчасовим працівникам.


     Тимчасовимпрацівникам гарантовано різноманітні юридичні можливості, однією з яких в своючергу визнається право на щорічну основну відпустку. Яку саме тривалість вонаможе мати? 

      Юридична регламентація зазначеного питаннявідбувається за допомогою різних нормативно-правових актів. Зокрема правоверегулювання стосунків, функціонуючих щодо щорічноїосновної відпустки тимчасових працівників, здійснюється:Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року№ 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) звичайними законами (Кодекс  законів про працю України від 10.12.1971р. №322-VIII (надалі по тексту – КЗпПУкраїни), Закон України «Про відпустки» від15.11.1996р. № 504/96-ВР (надалі по тексту – ЗУ «Про відпустки»).  

    Суб’єктному складу безпосередніх учасниківтрудових відносин властиві своєрідні особливості. Зокрема він, будучибагатогранним, водночас охоплює різних за своїм юридичним статусом осіб. 

     Наймані працівники є одними з визначних учасників трудових відносин.Вказане судження пояснюється тим, що сумлінний труд згаданих осіб сприяєефективній розбудові постсоціалістичної України в демократичну державу,провідним завданням якої в свою чергу задекларовано її успішну інтеграцію вцивілізоване європейське співтовариство.  

    Вказані працівники можуть скористатисярізноманітними можливостями. Зокремазгідно з ч. 1 ст. 45 Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпП України кожен, хтопрацює, має право на відпочинок. 

     Вітчизняним законодавством передбаченорізні типи згаданої можливості. Наприклад, п.1 абз. 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про відпустки» охоплено норму про те, що одним з видіввідпусток є щорічна основна відпустка. 

    Зазначеному типу ефективного відпочинкупритаманні відповідні ознаки.  Зокремазгідно з ч. 1 ст. 75 КЗпП України та ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» загальнатривалість щорічної основної відпустки, що надається трудівникам, складає неменш як 24 календарних дні за відпрацьований ними робочий рік, що в свою чергурозраховується з конкретного проміжку календарного часу, а саме з дня укладеннятакими особами трудового договору. 

     Але треба пам’ятати про те, що даномуправилу властиві істотні винятки. Зокрема увідповідності до норми, яка передбачена ч. 3 ст. 75 КЗпП України, в окремихвипадках для деяких категорій працівників може бути встановлена дещо іншатривалість щорічної основної відпустки. 

      Одним з вищезазначених винятків можнаназвати ефективний відпочинок, який гарантовано тимчасовим працівникам. Дане судження пояснюється тим, що згідноз ч. 9 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» вищезазначеним особам надається щорічна основнавідпустка пропорційно до відпрацьованого ними часу. 

     Таким чином, тимчасові працівники маютьвсілякі юридичні можливості. Зокрема їмнадано щорічну основну відпустку, тривалість якої обраховується пропорційно довідпрацьованого ними робочого часу.
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи