Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
19.12.2016 17:34

Окремі аспекти права на щорічну основну відпустку

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується безпосередня наявність в громадян, що працюють в фізичної особи за трудовим договором, права на щорічну основну відпустку.


        Численні громадянипрацюють за трудовим договором у фізичної особи, якою здійснюється підприємницькадіяльність. Виникає природне запитання: чи володіють такі працівники правом нащорічну основну відпуску? 

    Правове регулювання вищевказаного питаннявідбувається за допомогою різноманітних нормативно-правових актів. Зокремаюридична регламентація трудових правовідносин, функціонуючихщодо щорічної основної відпустки, здійснюється:Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року№ 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) звичайними законами (Кодекс  законів про працю України від 10.12.1971р. №322-VIII (надалі по тексту – КЗпПУкраїни), Закон України «Про відпустки» від15.11.1996р. № 504/96-ВР (надалі по тексту – ЗУ «Про відпустки»).  

      Наймані працівники є одними основних суб’єктівтрудових правовідносин. Дане судження пояснюється тим, що згадані особи своєюсумлінною працею приносять істотну користь Україні, що трансформується вправову державу, та її народу, що еволюціонує в згуртовану та нескориму спільноту. 

     Чинне законодавство гарантує найманимпрацівникам різні можливості, яким в свою чергу властивий майновий абоособистий немайновий характер.  Зокрема, якпередбачено ч. 1 ст. 45 Конституції України, кожен, хто працює, володіє правомна відпочинок. 

    Подібна за своєю сутністю юридична нормаотримала належне закріплення в інших нормативно-правових актах. Зокрема згідноз ч. 2 ст. 2 КЗпП України працівникимають різні юридичні можливості, однією з яких в свою чергу є право на відпочиноку відповідності до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня, атакож про щорічні оплачувані відпустки.
 
    Чіткий та недвозначний зміст даних нормотримав відповідні роз’яснення  в іншихзаконах, які в свою чергу визнані одними з найголовніших елементів національноїсистеми приватного права. Що це означає? 

    Окремими вітчизняними нормативно-правовіактами закріплено різні види ефективноговідпочинку, якими можуть скористатися наймані працівники. Наприклад, ч. 1 ст. 74 КЗпП України, а також ч.1 ст. 2 ЗУ «Про відпустки», охопленобезпосередні вказівки про те, що всім громадянам, які перебувають в трудовихправовідносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно відформи власності, різновиду діяльності та галузевої належності, а такожгромадянам, які працюють за трудовим договором у фізичної особи, працедавецьнадає щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх періодмісця роботи (посади) і заробітної плати. 

    Отже, працівники, які працюють у фізичноїособи за трудовим договором, водночас володіють різними за своєю сутністююридичними можливостями. Наприклад, наведені трудівники мають право на щорічнуосновну відпустку із збереженням на її період місця роботи (посади) йзаробітної плати.  
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net