Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
26.09.2016 18:23

Залучення інваліда III групи до роботи в нічний час

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті встановлюється правомірність залучення інваліда III групи до роботи, що виконується в нічний час.

    Вітчизняне законодавство гарантуєпрацедавцю різні права, яким властивий майновий або особистий немайновийхарактер. Чи може така особа залучати до роботи в нічний час працівника,визнаного інвалідом III групи?

    Правове регулювання вищевказаного питання відбуваєтьсяза допомогою різноманітних законів. Зокрема юридична регламентація трудовихвідносин, функціонуючих з приводу відповідних робіт, які виконуються в нічний час,здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) тазвичайними законами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпПУкраїни)). 

      Найманіпрацівники – це одні з головних учасників трудових відносин, які мають права, наданіїм, а також виконують обов’язки, покладені на них.   Сумлінна праця зазначених осіб, будучи здійсненоюза трудовим договором, водночас створює блага, що, будучи майновими чинемайновими, приносять велику вигоду незалежній Україні, яка трансформується в правовудержаву, та її вмілому народу, що перетворюється в громадянське суспільство. 

         Трудове законодавство гарантує найманимпрацівникам правовий статус, що, будучи дуже багатогранним, водночас включає всебе всілякі елементи, одними з яких є різні за своїм юридичною суттю соціально-економічніправа. Кожна зі вказаних можливостей, будучи закріпленою відповідним законом, водночасповинна забезпечити всебічну економічну свободу зазначених осіб, а також їх усестороннійрозвиток, як високоморальних особистостей. 

      Право на працю визнано одним з визначнихсоціально-економічних прав, реалізовуючи яке найманий працівник можезабезпечити пристойний рівень матеріального і духовного благополуччя своєїзгуртованої та роботящої сім’ї. Наведену можливість вітчизняний законодавець закріпиву правових нормах, охоплених ч. 1 ст. 43 Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпПУкраїни. 

         Фізичні особи, які мають таке право, можутьвиконувати конкретні роботи з 10 години вечора до 6 години ранку. Зазначеноговисновку можна дійти, ознайомившись з юридичним змістом ч. 1 ст. 54 КЗпПУкраїни. 

        Ефективному й вчасному залученню окремихосіб до роботи в нічний час притаманна ускладнена процедура. Не є якимосьвинятком з даного правила й особи, які визнані інвалідами. Про що саме йдемова? 

       Працедавець, залучаючи до зазначеної праціінвалідів тієї чи іншої групи, повинен дотримуватися певних правил. Зокрематакі особи повинні надати добровільну згоду на виконання ними робіт в нічнийчас, й це відповідатиме медичним рекомендаціям таких трудівників, про що в своючергу закріплено юридичною нормою, охопленою ч. 2 ст. 55 і ч. 2 ст. 172 КЗпПУкраїни.    

       Таким чином, національне законодавстводозволяє працедавцеві вчиняти окремі дії, які не суперечать правовим нормамі/або моральним імперативам. Наприклад, вищевказаній особі дозволяєтьсязалучати до робіт в нічний час інваліда III групи, який погодився їхвиконувати, й така праця не суперечить медичним рекомендаціям такогопрацівника.
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи